Ansøg om midler

Altid På De Svages Side

Psykiater Merete Nordentoft modtager Marie og August Krogh Prisen 2017 for sit dedikerede arbejde for psykiatrien i Danmark.

Merete Nordentoft, professor, dr.med., ph.d. og overlæge ved Psykiatrisk Center København modtager Marie og August Krogh Prisen 2017 for sit dedikerede arbejde for psykiatrien i Danmark.

Gennem hele sin karriere har Merete Nordentoft haft et særligt vågent øje på de allersvageste i samfundet, de psykisk syge – både klinisk og forskningsmæssigt. Hendes gedigne forskningsforskningsresultater har haft stor international indflydelse og har sat nye standarder for vejledninger og kliniske retningslinjer i psykiatrien både internationalt og i Danmark.

Merete Nordentofts forskning har bl.a. vist, at der er en betydelig overdødelighed hos psykisk syge, og at dette bl.a. skyldes dårlige kostvaner, manglende motion og rygning. Med det såkaldte OPUS-projekt har Merete Nordentoft ved hjælp af en intensiv indsats og inddragelse af familien forbedret det kliniske forløb for patienter, der debuterer med en psykose. Dette koncept er nu standardbehandling i hele Danmark.

“Det er skræmmende, når hjernen begynder at skabe oplevelser, der ikke har hold i virkeligheden, både for patienten og for de pårørende. Når det sker, har vi en tendens til at mene, at patientens psykiske lidelser er totale, og at patienterne hverken kan stole på deres sansninger eller kan ræsonnere. Men det er ikke rigtigt, selv svært psykisk syge kan have intakte områder i tænkningen,” siger Merete Nordentoft.

Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og er på 250.000 kr.

“Jeg er beæret, glad og overrasket over at modtage prisen. For mig er denne pris også en pris til psykiatrien i Danmark og herunder også en pris til registerforskningen. For uden de danske registre, ville vi ikke kunne levere de robuste videnskabelige resultater, vi har,” siger Merete Nordentoft.

Formanden for LVS, professor Henrik Ullum, siger om tildelingen af Marie og August Krogh Prisen:

“Merete Nordentoft indstilles for sit lange og imponerende arbejde for psykiatrien i Danmark, hvor hendes virke, såvel klinisk som forskningsmæssigt, har haft stærkt fokus på de svageste i samfundet. Hendes forskning har haft stor international gennemslagskraft og har haft betydning for tilrettelæggelse af danske såvel som internationale vejledninger og kliniske retningslinjer inden for psykiatrien.”

OM MERETE NORDENTOFT:

Professor, overlæge, dr.med. og ph.d. Overlæge ved Psykiatrisk Center København, professor i psykiatri ved Københavns Universitet. Uddannet læge i 1984, speciallæge i psykiatri. Ph.d. i 1994, dr.med. i 2007 Drivkraft i indførelsen af OPUS, medforfatter til den danske handleplan for selvmordsforebyggelse i 1997-98, og med til at åbne Center for Selvmordsforebyggelse.

Er blandt de mest citerede forskere i psykiatrien. Hun har publiceret 301 artikler, hvor 225 er originalartikler, 36 reviews og 23 editorials.

Hendes forskningsfelter har især været inden for fire områder:

Selvmordsforebyggelse

Merete Nordentoft har gennemført en lang række epidemiologiske og kliniske studier om selvmordstruede og -forebyggelse. Hun har siden gennemført yderligere betydningsfulde studier om selvmordsrisiko ved forskellige psykiatriske lidelser og om effekten af interventioner til personer, der har forsøgt selvmord.

Tidlig intervention ved psykose

Merete Nordentoft har bl.a. været den primære drivkraft i at indføre det såkaldte OPUS-tilbud til unge mennesker med psykose. Tilbuddet er et intensivt behandlingstilbud, der nu tilbydes overalt i Danmark.

Overdødelighed ved fysiske sygdomme hos mennesker med psykisk sygdom

Merete Nordentoft har været medlem af Task force i Nordisk ministerråd: “Saving young lives in Nordic countries”. Hun har udarbejdet en lang række artikler om overdødelighed blandt mennesker med psykiske lidelser, hvor hun har fokuseret på hjertekarsygdom og alkohol.

Børn af psykisk syge

Merete Nordentoft har gennem de seneste år har gennemført en række registerbaserede undersøgelser af børn af psykisk syge og igangsat en stor kohorte af 522 syvårige børn med forældre med skizofreni eller bipolar sygdom. Undersøgelsens første fase er netop afsluttet og en lang række artikler er under udarbejdelse. Næste fase, når børnene fylder 11 år, påbegyndes i januar 2017.

OM MARIE OG AUGUST KROGH PRISEN

Marie og August Krogh Prisen er oprettet i 1969 og tildeles hvert år en fremragende dansk, sundhedsvidenskabelig forsker. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (tidligere Dansk Medicinsk Selskab) og er på DKK 250.000 – opdelt i DKK 100.000 som en personlig pris og DKK 150.000 til forskning.

Prisen overrækkes i forbindelse med Organisationen af Lægevidenskabelige Selskabers årsmøde i fredag den 27. januar 2017. Bestyrelsen i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber fungerer som priskomité, og pengebeløbet doneres af Novo Nordisk Fonden. Medlemsorganisationer i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber kan indstille kandidater til prisen.

OM ORGANISATIONEN AF LÆGEVIDENSKABELIGE SELSKABER

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark og repræsenterer godt 25.000 medlemmer.

LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder og den nationale sundhedspolitik og i øvrigt fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og lægevidenskabelig forskning i offentligheden. Organisationen blev grundlagt i 1919 som Dansk Medicinsk Selskab.

YDERLIGERE INFORMATION:

Merete Nordentoft, tlf.: 20607652, [email protected] eller [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 30674805, [email protected]