Ansøg om midler

Avanceret forskningsudstyr skal gøre Danmark verdensførende i studier af krystaller

Professor Jesper Bendix fra Kemisk Institut ved Københavns Universitet modtager en bevilling på knap 17 mio. kr. til at etablere en avanceret platform til at nærstudere krystallinske materialer i Danmark. Bevillingen er en af ni nye bevillinger i fondens Research Infrastructure Programme. I alt er uddelt 135 mio. kr.

Inden for en lang række forskningsområder – fra medicinsk forskning til geologi – er der et ønske om at kunne studere krystaller i den mindst mulige størrelse. Det gør forskere klogere på blandt andet materialeegenskaber.

Indtil videre har der været begrænsede muligheder for rutinemæssigt at lave denne type af undersøgelser i Danmark, men det bliver der ændret på nu, hvor professor Jesper Bendix fra Kemisk Institut ved Københavns Universitet modtager knap 17 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden i form af en af fondens Research Infrastructure Programme-bevillinger.

Bevillingerne i programmet har til formål at understøtte og muliggøre etablering og vedligehold af topmoderne forskningsinfrastruktur og -udstyr til gavn for de danske forskningsmiljøer. Infrastrukturerne vil være tilgængelige for ikke blot bevillingsmodtagerne, men også de omgivende danske akademiske og private forskningsmiljøer.

Unikke muligheder
Med bevillingen kan Jesper Bendix indkøbe udstyr til at udføre såkaldt elektrondiffraktion på krystallinske materialer samt ansætte en operatør til at udføre undersøgelserne over de næste fem år. Ifølge forskeren rummer bevillingen nogle helt unikke muligheder for ikke bare ham, men for forskere i hele Danmark.

»Med etableringen af denne teknologi på Københavns Universitet og med etableringen af lignende muligheder på Danmarks Tekniske Universitet bliver vi i Danmark verdensførende inden for elektrondiffraktion. Det vil tiltrække sig stor opmærksomhed i ikke bare Danmark, men også internationalt,« fortæller Jesper Bendix.

Elektrondiffraktion er i sin enkelthed en metode til at studere strukturer i krystallinske materialer med helt uhørt detaljegrad. Teknologien har eksisteret i mange år, men først for nylig har firmaer simplificeret teknologien og kommercialiseret den. Med teknologien kan forskere studere krystaller på helt ned til 100 nanometer, hvilket er i grænselandet mellem at være en krystal og et molekyle.

Jesper Bendix fortæller, at der er bred interesse inden for en masse fagfelter i forhold til netop at blive klogere på den krystallinske struktur af forskellige materialer.

»Vores ansøgning har haft meget stor opbakning fra både forskere og industrien, som alle er interesseret i at få adgang til at benytte elektrondiffraktion i deres undersøgelser,« siger han.

Farmaindustrien står i kø
Et af de felter, hvor elektrondiffraktion er særligt interessant, er inden for lægemiddeludvikling.

Mange lægemidler har krystallinsk struktur, hvilket er med til at bestemme lægemidlets egenskaber, for eksempel opløselighed. Hvis man ændrer denne krystallinske struktur uden at ændre den molekylære struktur, kan man både bevidst eller uforvarende ændre på lægemidlets funktion i kroppen. Er uheldet ude, kan det betyde, at et lægemiddel slet ikke når at blive opløst og have effekt i kroppen, inden det ryger ud igen.

Jesper Bendix fortæller, at det firma, som laver instrumenterne til elektrondiffraktion, allerede nu bliver belejret af farmaindustrien, der har behov for at kende til strukturen af deres lægemidler for at gøre dem så effektive som muligt.

»Den interesse kommer vi også til at mærke,« siger han.

Et andet interessant felt at bruge elektrondiffraktion i er inden for geologien. I naturen kender geologer til omkring 6.000 mineraler med krystalstruktur, men det er muligt, at der findes mange flere. Den strukturelle forståelse af geologien har indtil videre været begrænset af de tilgængelige målemetoder, men med tilgangen til elektrondiffraktion i Danmark bliver det muligt for geologer at forstå krystalvækst og at finde nye mineraler med potentielt set interessante egenskaber.

»Min egen interesse er inden for det at lave nye kvantematerialer med elektriske eller magnetiske egenskaber. Der er vi ofte udfordrede på at lave krystaller, som er store nok, til at vi kan bestemme deres struktur. Med muligheden for at lave elektrondiffraktion kan vi studere helt nye typer af materialer«, siger Jesper Bendix.

Ni bevillingsmodtagere
Novo Nordisk Fonden har i alt netop uddelt i alt 135 mio. kr. i forbindelse med fondens Research Infrastructure Programme. De ni bevillingsmodtagere er:

  • Thomas Andersen, Syddansk Universitet. “OSIC: Odense Spatial Imaging Consortium”, 16.598.366 kr.
  • Jesper Bendix, Københavns Universitet. “Electron diffraction for structure elucidation of micro- and nano-crystalline materials”, 16.889.114 kr.
  • Nanna Bjarnholt, Københavns Universitet. “PlantMSI – Visualizing the metabolic life of plants and in plant-microbe interactions by Mass Spectrometry Imaging”, 13.619.849 kr.
  • Jan Christensen, Københavns Universitet. “Chemical and Toxicological Fingerprinting Infrastructure (Contaminomics)”, 15.957.113 kr.
  • Nikos Hatzakis, Københavns Universitet. “Center for 4D cell dynamics: Lattice light sheet microscopy for imaging in live cells and tissues deciphering internalization and trafficking pathways”, 12.553.025 kr.
  • Peter Heegaard, Danmarks Tekniske Universitet. “BIOSHARE – infrastructure for next generation animal models of human life-style diseases”, 14.802.712 kr.
  • Daniel Ketelhuth, Syddansk Universitet. “Danish Center for Advanced Cell Analysis – Strengthening natural and biomedical sciences to promote translational research”, 13.183.905 kr.
  • Guillermo Montoya, Københavns Universitet. “Towards the next resolution revolution in cryo-EM”, 15.884.125 kr.
  • Thomas Vosegaard, Aarhus Universitet. “State-of-the-art bio-NMR at the Danish Center for Ultrahigh-Field NMR Spectroscopy”, 15.095.394 kr.

Ny ansøgningsrunde åbner snart

Novo Nordisk Fonden åbner for en ny ansøgningsrunde i Research Infrastructure Programme senere i denne måned.

Yderligere information

Kamilla Nørregaard
Senior Scientific Manager, PhD
+45 4172 7946 [email protected]