Ansøg om midler

Avanceret infrastruktur skal forbedre sundhedsforskningen

Novo Nordisk Fonden har bevilget 27,9 mio. kr. til opbygning af forskningsinfrastruktur til datavidenskab, der skal forbedre brugen af sundhedsdata og mulighederne for at lave forskning på baggrund af hjerneskanninger.

Sundhedsvæsenet genererer i stigende grad data, som blandt andet kan gøre os klogere på sygdomsbekæmpelse og diagnostik. Der er tale om mange forskellige typer af data, fra patientjournaler over skanningsbilleder til genetiske data. Disse data udgør en stor mulighed, hvis vi forstår at opsamle og analysere dem på den rigtige måde.

Til det formål er det nødvendigt at have den rette forskningsinfrastruktur. Derfor bevilger Novo Nordisk Fonden i alt 27,9 mio. kr. til to projekter, der skal opbygge avanceret infrastruktur til styrkelse af den sundhedsfaglige forskning nationalt og internationalt.

Beskyttet træningsmiljø for sundhedsdata og bedre kortlægning af hjernen
Det ene projekt hedder ”National Health Data Science Sandbox for Training and Research” og er forankret i Center for Health Data Science på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. I projektet er forskere fra hele landet gået sammen om at bygge en national ”sandkasse”-infrastruktur, der giver studerende og forskere adgang til syntetiske sundhedsdata i et specialdesignet miljø. Den nye infrastruktur bliver til i et samarbejde mellem forskere på tværs af landet og gør det muligt at forbedre uddannelsen og træningen af en ny generation af kliniske dataforskere i hele landet.

I sandkassen vil brugerne have adgang til både rigtige og syntetiske data, der ikke er personfølsomme, såvel som redskaber, computerprogrammer og regnekraft fra supercomputere, ligesom hvis de arbejdede på et projekt med faktiske sundhedsdata. I stedet befinder brugerne sig i et beskyttet testområde, deraf navnet sandkasse, som kan lette overgangen til at arbejde med faktiske sundhedsdata.

”Der mangler i dag et lukket miljø, hvor nye idéer kan prøves af, uden der skal bruges tid på de ansøgningsprocedurer, der er nødvendige for at arbejde med personfølsomme sundhedsdata. Med den nye sandkasse-infrastruktur får forskere og studerende mulighed for at øve sig på at behandle sundhedsdata, mens adgangen til de faktiske sundhedsdata kan reserveres til de projekter, som er mest lovende, og som det dermed giver mening at investere tid og ressourcer i,” siger bevillingsmodtager professor Anders Krogh, Center for Health Data Science, Københavns Universitet.

Det andet projekt hedder ”The OpenNeuroPET Archive – A Molecular Neuroimaging Archive” og har til formål at etablere en open access-platform, der kan behandle og opbevare data fra hjerneskanninger systematisk og ensartet. Databasen vil gøre det muligt for forskere fra hele verden at dele data på en måde, der kan skabe fremskridt inden for hjerneforskning og medicinsk billedteknologi. Databasen designes på en måde, så datadelingen er i overensstemmelse med GDPR-lovgivningen.

Den nye infrastruktur vil gøre det muligt at samle og genbruge data fra hjerne- PET-skanninger, som er en metode til at måle mængden og lokalisationen af bestemte molekyler i hjernen.

Da PET-skanninger af hjernen er dyre og indebærer udsættelse for ioniserende stråling, vil studier typisk indbefatte et begrænset antal patienter og raske forsøgspersoner. Ved at samle og dele data fra skanningerne internationalt, på tværs af institutioner, kan den nye platform gøre det muligt at samle store og kostbart indhentede data, og flere forskere kan få adgang til at analysere et stort datamateriale. Dette kan blandt andet kan bruges til at lave nøje kortlægninger af visse af hjernens molekyler og dermed fremstille et hjerneatlas.

”Det er nødvendigt at dele data for at opnå mere solide forskningsresultater. Vi skal vænne os til at dele data og dermed kunne bekræfte resultater fra mindre studier og til at forfine konklusionerne. Det vil medvirke til, at vi bliver i stand til at besvare vigtige forskningsspørgsmål med større sikkerhed,” siger bevillingsmodtager professor Gitte Moos Knudsen fra Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, der bygger den nye platform i tæt samarbejde med forskere fra blandt andet Datalogisk Institut på Københavns Universitet.

Fælles for de to projekter er, at infrastrukturen bliver frit tilgængelig for andre forskere, så den kan komme så mange som muligt til gavn. Projekterne uddeles i fri konkurrence gennem programmet Data Science Research Infrastructure og er to af i alt 12 projekter, der i 2020 har modtaget støtte gennem Novo Nordisk Fondens nye satsning Data Science Initiative. Der er afsat 410 mio. kr. til initiativet i perioden 2020-2022. Programmerne for 2021 åbner i slutningen af december 2020.

”Adgang til store mængder data udgør fundamentet for de gennembrud, vi oplever i disse år indenfor kunstig intelligens, maskinlæring og udvikling af avancerede modeller. Derfor går fondens støtte af forskning indenfor datavidenskab helt naturligt hånd i hånd med støtte af infrastrukturer, som kan understøtte denne forskning ved at skabe adgang til store, unikke datasæt, der blandt andet er relevant inden for sundhedssektoren, men også inden for forskning i eksempelvis bioteknologi, bæredygtighed og naturvidenskabelig og teknisk forskning,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Biomedicine & Health Sciences, Novo Nordisk Fonden.

Data Science Research Infrastructure-bevillinger 2020

“National Health Data Science Sandbox for Training and Research”, professor Anders Krogh, Center for Health Data Science, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet: 17.764.483 kr.

“The OpenNeuroPET Archive – A Molecular Neuroimaging Archive”, professor Gitte Moos Knudsen, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet: 10.144.473 kr.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, tlf.: 2367 3226, [email protected]

Anders Krogh, professor, Københavns Universitet, tlf. 5182 7056, [email protected]

Gitte Moos Knudsen, professor, Rigshospitalet, tlf. 4063 0305, [email protected]