Ansøg om midler

Bedre mental og fysisk sundhed blandt børn og unge skal fremme lighed i sundhed…

Novo Nordisk Fonden bevilger 13,2 mio. kr. til fire initiativer, der skal fremme lighed i sundhed blandt børn og unge. Projekterne skal støtte børn, unge og deres familier gennem forebyggende indsatser, der kan bidrage til deres mentale og fysiske sundhed.

I Danmark er der stor ulighed i sundhed. Ulighed i sundhed blandt børn bliver til ulighed i sundhed blandt voksne med konsekvenser for både livskvalitet og arbejdsdygtighed. Børn fra mindre ressourcestærke familier er ofte mindre fysisk aktive, spiser mindre sundt og har oftere overvægt.

I gennemsnit har 18 procent af danske børn overvægt, når de forlader grundskolen, og blandt børn i udsatte og sårbare positioner er tallet oppe på 33 procent. Konsekvenserne for de enkelte børn kan være alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer. For at fremme lighed i sundhed blandt børn og unge i Danmark arbejder Novo Nordisk Fonden bl.a. for at fremme tværsektorielt samarbejde mellem social- og sundhedssektoren. Fokus for disse projekter er at integrere sundhedselementer i sociale indsatser i Danmark.

Novo Nordisk Fonden har derfor bevilget 13,2 mio. kr. til fire projekter, der skal fremme lighed i sundhed i Danmark. Alle projekterne har fokus på at støtte børn, unge og deres familier gennem forebyggende indsatser, der kan bidrage til deres mentale og fysiske sundhed.

”Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme sundhed blandt børn og unge i udsatte positioner i Danmark. For at det kan lykkes, er det afgørende at kombinere viden på tværs af sektorer for at skabe de allerbedste metoder til at fremme sundheden for de børn, der har mest brug for det. Vi er derfor meget glade for at kunne støtte fire stærke projekter,” siger Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.

Støtte til børn, unge og deres familier
Den ene bevillingsmodtager er nonprofitorganisationen og den frivillige forening FitforKids der gennem 14 år har arbejdet forskningsbaseret på et videnskabeligt dokumenteret grundlag med behandling og forebyggelse af børneovervægt i socialt udsatte børnefamilier. I Projektet ”IPower” vil FitforKids i samarbejde med Landsorganisationen af Sociale Tilbud (LOS) og fodboldklubben FC Midtjylland udvikle og afprøve en analog/digital sundhedsindsats med fokus på vægttab og trivsel blandt anbragte børn i alderen 7-23 år. Projektet modtager 4,4 mio. kr.

”FamilieRaketten – en familierejse med de voksne ved roret” er et fælles projekt mellem KFUM’s Sociale Arbejde og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse der, gennem strukturerede familiegruppeforløb på sociale caféer og daginstitutioner, skal pilotteste en velafprøvet intervention (Positive Parenting Program) og hjælpe forældre til at imødekomme deres børns behov for støtte og sunde mønstre. Forældretræningsprogrammet skal forebygge adfærds-, følelses-, og udviklingsmæssige problemer hos børn i de mest sårbare grupper i Danmark. Projektet modtager 3,7 mio. kr.

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre står i spidsen for et projekt, der skal støtte DGI-certificere landets kvindekrisecentre. Centrene tager hvert år imod ca. 2.200 kvinder og 2.000 børn, som alle er mærket af en tilværelse med vold. Certificeringen skal gøre personalet bedre i stand til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelsesramme for mental og fysisk sundhed, leg og bevægelse, og derigennem styrke relationen mellem mor og barn og hjælpe dem til at komme i kontakt med deres krop. Projektet ”Mig og min mor– Løft af den mentale og fysiske sundhed for kvinder og børn på kvindekrisecenter” modtager 1,5 mio. kr.

Foreningen GRÅK har udviklet projektet ”GRÅK PLAY” for at hjælpe unge mennesker i alderen 13-30 år, som befinder sig i sårbare og udsatte positioner. GRÅK PLAY er en kombination af mentalisering, bevægelsespædagogik, fællesskab og mentortilknytning, og GRÅK støtter unge i at blive trænet til at indgå i sociale relationer samt opnå en stærkere selvforståelse i foreningens frirum. Målet er, at de unge primært finder glæden ved – og modet til – at deltage i fællesskaber gennem bevægelse, der kan være med til at styrke troen på dem selv og give dem et bedre greb om tilværelsen. Projektet modtager 3,6 mio. kr.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, +45 2367 3226, [email protected]