Ansøg om midler

Bevilling på 15 mio. kr. til professorprogram i sundhedssektoren

Der investeres hvert år milliarder i sundhed i Danmark. Ny og mere viden om, hvad der ledelsesmæssigt skaber bedre resultater for borgerne, vil bidrage til, at samfundet får større udbytte af investeringerne i sundhedssektoren.

Det er baggrunden for en bevilling på 15 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til et 5-årigt professorprogram i ledelse inden for sundhedsvæsenet, der forankres på det kommende forskningscenter ”Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse” ved Aarhus Universitet.

”Med bevillingen ønsker vi at fremme forskning i ledelse på sundhedsområdet i overbevisning om at praktisk anvendelse af forskningsbaseret viden på dette område vil styrke sundhedsvæsnet. Det nye professorprogram vil også skabe rammerne for et aktivt forskningsmiljø for både etablerede og unge talentfulde forskere,” siger Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden.

ÅBNES I FORBINDELSE MED KRONPRINSENS 50-ÅRS FØDSELSDAG

“Det er meget positivt, at Novo Nordisk fonden generøst har valgt at donere 15 mio. kr. til et professorprogram inden for ledelse i sundhedssektoren. Det giver forskerne en enestående chance for at styrke og videreudvikle ledelsen i sundhedssektoren,” siger rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet.

Professoratet vil blandt andet samarbejde med det nye “Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse” ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, der internationalt rangerer blandt de bedste inden for forskning i offentlig ledelse, siger rektoren.

Ud over professoratet vil bevillingen fra Novo Nordisk Fonden – sammen med en egenfinansiering fra Aarhus Universitet på 3,1 mio. kr. – finansiere tre forskerstillinger (postdoc/adjunkt), to phd’er samt en sekretariatsfunktion, forskningsdatabaser, feltstudier, dataindsamling og international forskerudveksling.

Det tværfaglige forskningscenter åbnes officielt den 23. maj, og Kronprins Frederik forestår selv åbningen i anledning af sin 50 års-fødselsdag.

Lederen af det nye center er professor Lotte Bøgh Andersen, der i år er udpeget som eneste repræsentant fra universiteterne til at sidde i regeringens ledelseskommission.

Professorprogrammet vil ud over at levere forskningsbaseret viden om offentlig ledelse i sundhedssektoren varetage undervisning på højt internationalt niveau og via formidlingsaktiviteter bidrage til at højne den videnskabelige viden om sundhedsledelse.

YDERLIGERE INFORMATION

Anders Corell, kommunikations- og pressechef, Aarhus Universitet
tlf. 2899 2235 eller 8715 2038, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden,
tlf.: 3067 4805, [email protected]