Ansøg om midler

Bevilling på 200 millioner kr. skal skabe bedre fremtidsmuligheder for unge syriske flygtninge i Jordan

Med over 1,3 millioner syriske flygtninge er Jordan blandt de lande i verden, der har modtaget flest flygtninge fra det konfliktramte land. Tilværelsen for de syriske flygtninge er usikker, og mange kæmper med fattigdom og arbejdsløshed. Et konsortium med PlanBørnefonden i spidsen skal sikre, at flere unge syriske flygtninge kommer i uddannelse og ind på arbejdsmarkedet. Foto: PlanBørneFonden

Ungdomsarbejdsløsheden i Jordan er på et rekordniveau, og i 2020 var op imod 50 % af de unge uden job. Med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 200 mio. kr. vil PlanBørnefonden arbejde målrettet på at give flere unge adgang til jobs og indtægtsmuligheder.

Novo Nordisk Fonden har samlet givet mere end en halv milliard kroner til at imødegå konsekvenserne af konflikten i Syrien, der gennem årene har udviklet sig til verdens mest omfattende humanitære krise. Den seneste bevilling på 200 mio. kr. er den største humanitære bevilling i Novo Nordisk Fondens historie.

”Med bevillingen til PlanBørnefonden sår vi kimen til, at langt flere syriske børn og unge kan gå en lysere fremtid i møde – en fremtid, hvor de kan forsørge sig selv og deres familier og leve et værdigt liv. Arbejdsløshed er et kæmpe problem blandt de unge, så der skal gøres en stor indsats på både grundskoleniveau og på de øvrige uddannelsestrin, hvor der især skal lægges vægt på, at de uddannelser, der tilbydes, matcher det aktuelle jobmarked,” siger Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør, Novo Nordisk Fonden.

Det anslås, at indsatsen vil nå op imod 48.000 unge syriske flygtninge og andre unge i Jordan, der er påvirket af konflikten i Syrien, som har stået på i mere end et årti. Med bevillingen søsætter PlanBørnefonden en femårig indsats, Najahna, der indbefatter initiativer, der skal styrke overgangen mellem uddannelse og jobs, bl.a. gennem finansielle tilbud, hvor de unge kan få adgang til lån på særdeles attraktive vilkår, så de kan starte egen virksomhed.

Faglige og mentale redskaber målrettet unge kvinder
Det er i særlig grad piger og unge kvinder, der afskæres fra uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet. Det skyldes blandt andet traditionelle syn på uddannelse og arbejde, men også at flere unge kvinder er gået ud af skolen i en tidlig alder som følge af ægteskab eller tidlig graviditet.

Dorthe Petersen, direktør i PlanBørnefonden, siger: ”Det er helt afgørende, at særligt piger og unge kvinder – både syrere og jordanere – har adgang til kvalitetsuddannelse og beskæftigelse. Det er den eneste vej til bæredygtig, langsigtet udvikling. Ved at give flere unge kvinder faglige og mentale redskaber til at blive økonomiske uafhængige, sikrer vi, at flere kan forsørge familien og få medbestemmelse i hjemmet. Det kan vi gøre med Najahna, fordi vi, og vores kontor og vores partnere har en stærk tilstedeværelse blandt de unge, men også på det arbejdsmarked, som de skal ind på. Vi er enormt glade og stolte over at modtage denne bevilling.”

PlanBørnefondens Najahna-projekt består af et konsortium af internationale og jordanske offentlige og private aktører, deriblandt Dansk Industri, hvis søsterorganisation, Jordan Chamber of Commerce, bidrager til indsatsen lokalt i Jordan, samt PlanBørnefondens landekontor i Jordan, Plan International Jordan, der fremmer børn og unges rettigheder i Jordan og Syrien med særligt fokus på pigers ligestilling.

Thomas Bustrup, viceadministrerende direktør i Dansk Industri, siger:
”Vi skal arbejde for, at der i Jordan kommer større fokus på erhvervsuddannelserne og ikke mindst, at disse uddannelser bedre passer til virksomhedernes behov. Vi bygger på flere års erfaringer fra Jordan med at skabe bedre lærepladser for unge og gøre det attraktivt for flygtninge og andre unge at finde job i en jordansk virksomhed.”

Najahna-konsortiet består desuden af Norsk Flygtningehjælp, Royal Health Awareness Society (RHAS), Overseas Development Institute (ODI) og King Hussein Foundation. Et centralt element af partnerskabet har fra starten været at engagere både private og offentlige aktører for at styrke den lokale forankring. Projektet er blevet til i samarbejde med den jordanske regering.

Fakta om Najahna
Udviklingen af Najahna-projektet startede i begyndelsen af 2021 med en indledende bevilling på 1,2 mio. kr. til PlanBørnefonden fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingen til projektet på 200 mio. kr. løber over en femårig periode med start januar 2022.

Projektet hører under Novo Nordisk Fondens strategiske mærkesager på det humanitære område, ”Youth Empowerment”, der har til formål at forbedre adgangen til uddannelse og mulighed for selvforsørgelse blandt unge i konfliktramte områder med fokus på krisen i Syrien.

Om PlanBørnefonden
PlanBørnefonden arbejder langsigtet i verdens mest skrøbelige og udsatte områder for at sikre børn og unges rettigheder og skabe lige muligheder for alle uanset køn. Det sker i tæt samarbejde med vores kollegaer i Plan International i 77 lande over hele verden. Plan International er en af verdens største og ældste børnerettighedsorganisationer. Læs mere her: https://planbornefonden.dk/om-os/

Yderligere information

Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, +45 3049 4957, [email protected]