Ansøg om midler

Bevilling på 50 mio. kr. skal styrke nødhjælpsindsatsen til konflikten i Ukraine

Konflikten i Ukraine er under hastig udvikling og forværring. Allerede nu er mere end 500.000 mennesker flygtet ud af Ukraine, og det forventes, at tallet vil vokse markant over de kommende uger og måneder. Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden bliver fordelt blandt internationale nødhjælpsorganisationer, der er til stede i Ukraine og dets nabolande. Foto: Polen. Modtagecenter i Dorohusk © UNHCR/Chris Melzer.

Indsatsen målrettes mennesker på flugt, internt fordrevne og andre sårbare grupper, der stadig opholder sig i landet. Midlerne er således ikke geografisk begrænset til Ukraine, men også tiltænkt nødhjælp i nabolande, hvor der er brug for assistance til at tage vare på flygtninge fra Ukraine.

Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden, siger: ”Den hjerteskærende konflikt udvikler sig fra minut til minut, og derfor arbejder vi med en høj grad af fleksibilitet i denne humanitære indsats. Bevillingen vil blive fordelt mellem flere af fondens humanitære partnere, som alle er stærke internationale aktører med tilstedeværelse i og omkring Ukraine, og som desuden deler vores ambition om at hjælpe så mange som muligt, så hurtigt som muligt.”

Bevillingen skal bl.a. understøtte de internationale nødhjælpsorganisationers arbejde med at modtage og hjælpe flygtninge, internt fordrevne og andre sårbare grupper med adgang til basale livsfornødenheder, såsom mad og husly, sundhed og beskyttelse.

Bevillingen kommer i kølvandet på en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 5 mio. kr., der blev annonceret umiddelbart efter den russiske invasion af landet fandt sted. De 5 mio. kr. doneres til UNHCR’s nødhjælpsindsats i Ukraine og omkringliggende lande. Læs mere her.

Indsatsen koordineres med Udenrigsministeriet samt internationale aktører, der også arbejder for at afhjælpe den humanitære krise i Ukraine.

UPDATE 10. MARTS:
De 50 mio. kr. går til fem organisationer og er blevet fordelt således: Dansk Røde Kors 25 mio. kr., UNHCR 10 mio. kr, Dansk Flygtningehjælp 10 mio. kr., UNICEF Danmark 4 mio. kr. og Human Rights Watch 1 mio. kr.

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 30 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordi-ske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Yderligere information
Signe Frederiksen, Senior Project Manager, +45 2214 1640, [email protected]