Ansøg om midler

Bevilling på 750 mio. skal skabe flere grønne løsninger og produkter til gavn for samfundet

Novo Nordisk Fonden giver 750 millioner kroner til DTU-forskningscenter og baner dermed vejen for udvikling af bæredygtige produkter til butikshylderne og en styrket dansk indsats inden for forskning i bioteknologi.

Novo Nordisk Fonden afsætter yderligere 750 millioner kroner over en femårig periode til forskningscentret DTU Biosustain, som fonden selv skabte det økonomiske grundlag for i 2011. Disse midler skal sikre, at centret fortsætter sine forskningsaktiviteter og bliver verdensførende i udvikling af ny viden og teknologi til bæredygtig produktion af biokemikalier og grønnere forbrugsprodukter ved hjælp af såkaldte cellefabrikker.

Centrets fokus i den nye bevillingsperiode vil være på tre hovedområder: bæredygtige kemikalier, biobaserede produkter og nye mikrobielle fødevarer og fødevareingredienser.

Forskning på disse områder skal hjælpe med at fremme en mere bæredygtig livsstil og bruge biologi som et værktøj til at skabe en mere miljøvenlig fremstilling af   eksempelvis medicin, fødevareingredienser og specialkemikalier. Produkter, der i dag primært fremstilles ved hjælp af enten oliebaserede processer eller ekstrahering fra sjældne planter til skade for klimaet og verdens naturressourcer. En vision, der læner sig opad FNs 17 bæredygtighedsmål, som DTU arbejder strategisk med.

”Vi er enormt taknemmelige for at modtage en bevilling af denne størrelsesorden. Det giver os fantastiske arbejdsbetingelser til fortsat at kunne forske i, hvordan vi ved hjælp af bioteknologi, syntetisk biologi og dataanalyse kan være med til at producere en lang række forbrugsprodukter både grønnere, smartere og billigere end i dag,” siger administrerende direktør for DTU Biosustain, Bernhard Palsson.

Hos Novo Nordisk Fonden er man glade for at kunne støtte op om den danske indsats inden for bioteknologi.

”DTU Biosustain har skabt et forskningsmiljø i verdensklasse inden for design og udvikling af cellefabrikker og bioindustrielle fremstillingsmetoder, og målet er, at centeret i de kommende år vil rykke grænserne for vores viden om bioteknologi yderligere. Det er et helt centralt område i den grønne omstilling, og centeret er dermed et godt eksempel på, hvordan Danmark kan yde et væsentligt bidrag til den globale transition mod bæredygtige produkter og processer,” siger Lars Rebien Sørensen, bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden, og fremhæver at der også vil være lokale muligheder:

”Forskningen på centeret vil give danske virksomheder lettere adgang til ny, banebrydende forskning inden for industriel bioteknologi og bioindustriel fremstilling, der er traditionelle danske styrkeområder. Det vil kunne betyde flere eksportvirksomheder og arbejdspladser i Danmark.

Tager biologien ind i en ny tidsalder
Den nye bevilling vækker stor begejstring hos DTU Biosustain, hvor man ser det som en stor anerkendelse af centrets hidtidige arbejde. Støtten giver samtidig et solidt rygstød til at videreudvikle eksisterende forskning og samtidig give sig i kast med nye spændende forskningsområder.

Især den seneste teknologiske udvikling inden for genomanalyse og ny avanceret robotteknologi giver helt nye muligheder for at generere og analysere store datamængder, som er en forudsætning for at forklare og styre komplekse biologiske systemer. Derfor bliver det væsentligt for centret at få etableret en stærk infrastruktur (i form af et såkaldt Biofoundry), der kan generere og analysere store datamængder i høj kvalitet og dermed skabe grundlaget for næste generation af cellefabrikker. Det er altså således ikke blot i techverdenen, at big data er blevet det nye sort. Det samme gør sig gældende inden for biologi, hvor det kan være et afgørende værktøj til at skabe smartere og billigere grønne produkter.

Centret, der har knap ti år på bagen, har i dag over 300 ansatte med forskere fra alle dele af verden. Men da konkurrencen om at rekruttere de dygtigste talenter er stor, betyder det meget, at centret med den nye bevilling fortsat kan tilbyde et forskningsmiljø i verdensklasse, hvor innovation og entreprenørskab også er i højsædet. DTU Biosustain vil ikke alene kunne løfte opgaven og en succes vil i høj grad bero på en udbygning af de strategiske samarbejder med andre internationalt anerkendte forskningsmiljøer. Derudover er der et ønske om at etablere nye samarbejdsaftaler med industrielle partnere for at sikre, at forskningsresultaterne kommer ud og bliver anvendt til gavn for samfundet.

”Vi har indtil nu skabt 27 spinouts og ønsker at fortsætte med at skabe nye opstartsvirksomheder, der kan styrke det danske samfund som helhed og skabe nye, grønne arbejdspladser, ”siger Bernhard Palsson.

Den nye bevilling løber fra 1. januar 2021 – 31. december 2025.

Yderligere information

Anders Rosendahl, Senior Communications Partner, tlf.: 7730 1532, [email protected]