Ansøg om midler

Bevilling skal få flere hjertepatienter i rehabilitering

Ph.d. og forsker Hanne Birke har modtaget 5,45 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at afprøve nye strategier til at få flere hjertepatienter til deltage og blive fastholdt i hjerterehabiliteringsforløb. Bevillingen er en af 14 inden for programmet Coherence in Health Care, som fonden netop har uddelt.

Kun halvdelen af hjertepatienter deltager i hjerterehabilitering med blandt andet fysisk træning, kostomlægning og støtte til rygestop, og det er et stort sundhedsmæssigt problem, da hjerterehabilitering kan være med til at sikre, at personer med hjertesygdom ikke oplever forværring eller udvikler yderligere hjertesygdomme.

Problemet med den lave deltagelse i hjerterehabilitering bliver der nu gjort noget ved, efter ph.d. og forsker Hanne Birke fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Frederiksberg Hospital har modtaget 5,45 mio. kr. gennem Novo Nordisk Fondens Coherence in Health Care-program.

Med bevillingen skal Hanne Birke i samarbejde med sine kollegaer afprøve helt nye tiltag for at få især udsatte personer med hjertesygdom til at takke ja til rehabilitering og være vedholdende med deres hjerterehabilitering, så de ikke falder gennem sundhedsvæsnet og bliver mere syge.

»Forskellige ting spiller ind i, at personer med hjertesygdom ikke deltager i rehabilitering eller falder fra. I dette forskningsprojekt adresserer vi forskellige problemstillinger med det formål at gøre det lettere for personer med hjertesygdom at deltage i rehabiliteringen og være vedholdende,« forklarer Hanne Birke.

For mange går tabt i systemet
Der er mange barrierer for personer, som efter en diagnose med en hjertesygdom skal i rehabilitering.

Nogle føler sig for gamle, andre for unge, mens en tredje gruppe synes, der er for langt til rehabiliteringscentrene, eller at de hellere vil bruge tiden på arbejdet. For mange danskere med anden etnisk oprindelse kan sprog og kultur være en udfordring.

Derudover forløber rehabiliteringen i både hospitals- og kommunalt regi, og det er tydeligt, at der falder patienter fra i overgangen fra hospitalerne til kommunen.

»Vores projekt handler om at lave større sammenhæng mellem tilbuddene om rehabilitering og også øge kommunikationen mellem de sundhedsprofessionelle, så vi får fastholdt patienterne og er obs på, at de ikke falder fra,« forklarer Hanne Birke.

Vil øge deltagelsen til hjerterehabilitering til 70 pct.
I forskningsarbejdet, som har fået navnet Heart Rehabilitation For All: The HeRTA study, skal forskerne afprøve en række tiltag med det formål at øge tilslutningen til hjerterehabilitering fra de nuværende 50 pct. til 70 pct.

I alt skal 228 personer med iskæmisk hjertesygdom, hjerteklapkirurgi, hjertesvigt eller vedvarende hjerteflimren deltage. Forsøgsdeltagerne vil blive randomiseret til at modtage det tilbud om hjerterehabilitering, som eksisterer i dag, eller det tilbud, som forskerne bag studiet har udviklet.

Det nyudviklede tilbud indeholder en hel masse elementer, der blandt andet skal gøre det lettere for udsatte danskere at takke ja til at deltage i hjerterehabilitering. Det drejer sig blandt andet om støtte til at blive kørt til og fra rehabilitering, tolkebistand, psykosocial støtte, tilbud om deltagelse i idrætsforeningsaktiviteter efter endt rehabilitering, støtte fra sundhedskonsulenter, gennemgang af medicin ved efterbehandlingssamtalen, undervisning i det at være hjertesyg, udarbejdelse af et træningsforløb, undervisning i mindre grupper, rådgivning fra Hjerteforeningen, kontaktperson i kommunen og meget mere.

»Støtteforanstaltningerne er udviklet i samarbejde med et brugerpanel af hjertepatienter, der har gennemgået hjerterehabilitering. Formålet er at afprøve forskellige ting og gøre det trygt for hjertepatienter at møde op til rehabilitering, så de får de bedst mulige chancer for at komme godt igennem deres hjertesygdom,« siger Hanne Birke.

Allerede nu har forskerne rekrutteret de første 44 hjertepatienter, og de vil fortsætte med at rekruttere det næste år, indtil alle 228 forsøgsdeltagere er fundet. Hanne Birke forventer, at resultaterne af studiet vil være klar i sommeren 2025, men at der også løbende undervejs vil komme resultater frem.

Bevillingen til Hanne Birkes forskning er en del af en samlet bevilling på 58,7 mio. kr. til 14 forskningsprojekter inden for rammerne af Coherence in Health Care. Se alle 14 bevillingsmodtagere her.

Om Coherence in Health Care
Programmets formål er at støtte forskningsbaserede projekter, som inden for rammerne af det eksisterende sundhedssystem sigter mod at undersøge og afdække forhold, der påvirker sammenhængen i behandlingsforløb i sundhedsvæsenet i Danmark set ud fra et patient- og borgerperspektiv. Derudover er formålet igennem forskningssamarbejder på tværs af sundhedsvæsenets sektorer at skabe evidensbaseret viden om, hvordan nye og optimerede patientforløb og løsninger kan testes og implementeres.

 

Yderligere information

Christian Mostrup
Senior Lead, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]