Ansøg om midler

Bevilling skal sikre iværksættere bedre adgang til patenter

Med millionbeløb til patentstøtteordning får iværksættere og virksomheder nu bedre afsæt til at søge patenter. Det kommer særligt life science og green tech virksomheder til gavn, når nye teknologier skal på markedet.

Novo Nordisk Fonden har bevilliget fem millioner kroner i 2023 til Erhvervsministeriets patentvoucherordning, der giver små virksomheder økonomisk tilskud til udgifter relateret til patentansøgninger.

Beløbet skal bidrage til, at flere iværksættere og små virksomheder kan få patenteret innovativ teknologi, så de sikrer sig eneret til egne innovationer og idéer, der ofte er ressourcetungt at udvikle. Med ordningen kan virksomheder få op til 75.000 kroner i støtte.

”Danmark skal være det bedste land for iværksætteri og konkurrencedygtigt erhvervsliv. Og det kræver bl.a., at danske virksomheder får mest muligt ud af deres innovative idéer gennem patenter. Man skal simpelthen have retten til ens egne ideer. Derfor er det rigtig godt, at vi med Novo Nordisk Fondens støtte kan sikre, at endnu flere danske virksomheder og iværksættere får beskyttet deres retmæssige idéer. Det giver nemlig virksomhederne en vigtig konkurrencefordel på både det nationale og internationale marked,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.

”I Danmark lever vi af innovation og gode idéer, men vi oplever et globalt pres på vores konkurrenceevne. Derfor er vi glade for at investere mere i innovationen i Danmark og i virksomheders fremtidige muligheder for at udbrede deres teknologi – navnlig inden for life science og green tech til gavn for patienter og for klimaet, siger Mads Krogsgaard Thomsen, CEO i Novo Nordisk Fonden.

”Vi lever i en tid, hvor den ene krise tager den anden, og derfor er det mere vigtigt end nogensinde, at virksomheder får det meste ud af deres idéer. Der skal sættes turbo på den grønne omstilling, og det kræver ikke bare ny teknologi, men også at den, teknologi vi har, bliver udbredt til nye og flere markeder udenfor Danmarks grænser. Her spiller patenter en vigtig rolle for, at det lykkes, og derfor er det afgørende, at små virksomheder får bedre muligheder for at patentere,” siger Sune Stampe Sørensen, direktør i Patent og Varemærkestyrelsen.

Hidtil har patentvoucherordningen været yderst populær og efterspørgslen været så stor, at den er blevet tømt meget hurtigt efter der er åbnet for ansøgning. Det er særligt mikrovirksomheder og virksomheder inden for områderne life science og green tech, der gør brug af ordningen.

Patentvoucherordningen bliver uddelt to gange årligt. Den åbner igen for nye ansøgninger 17. april og 9. oktober 2023. Det er Erhvervshus Nordjylland, der administrerer ordningen.

Læs mere om patentvoucherordningen her: Patentvoucher (dkpto.dk)

Yderligere info

Christian Mostrup
Senior Lead, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]