Ansøg om midler

Bevilling Skal Styrke Danmarks Position Inden for Udvikling Af Nye Teknologier

Et vigtigt formål med ATV-projektet er at bidrage til en fælles videnopbygning og forståelse af, hvad det kræver at udvikle og være en af de stærkeste Science & Engineering-regioner i verden.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 5 mio. kr. over fem år til Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) til et ambitiøst projekt, der skal medvirke til at skabe grundlaget for at gøre Danmark til en af verdens fem førende regioner inden for Science & Engineering.

Projektet skal levere analyser, sætte dagsordenen, mobilisere beslutningstagere og igangsætte nye, konkrete initiativer inden for Science & Engineering.

Science & Engineering handler om udvikling af nye teknologier og om at skabe kreative løsninger ud fra disse. Teknologiudvikling spiller en helt afgørende rolle for bl.a. vores hverdagsliv, sundhed, produktion og måden, vi håndterer og forvalter klodens ressourcer på. For eksempel giver digitaliseringen mange nye muligheder, hvis virksomheder formår at indarbejde det digitale aspekt i deres forretningsmodeller.

Et vigtigt formål med ATV-projektet er at bidrage til en fælles videnopbygning og forståelse af, hvad det kræver at udvikle og være en af de stærkeste Science & Engineering-regioner i verden. Første skridt er at tilvejebringe viden og fakta, og derfor vil ATV som led i projektet udarbejde analyser, som løbende bliver publiceret. Den anden halvdel af projektet består af konkrete initiativer, hvor ATV vil agere ”fødselshjælper” ud fra de behov, som analyserne peger på.

”Med projektet vil vi give danskerne chancen for at blive en del af en sådan stærk region med de muligheder for vækst og arbejdspladser, der følger af det,” siger Per Falholt, formand for ATV’s Science & Engineering-komité.

Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden, siger:

”Danmark har allerede en stærk position inden for Science & Engineering, men den internationale konkurrence er hård. Med bevillingen til ATV ønsker vi at bidrage til frembringelse af nye viden, så beslutningstagere kan træffe gode beslutninger og prioriteringer på et solidt vidensgrundlag og derigennem styrke Danmarks position på området.”

I alt fem fonde og syv universiteter bidrager til projektet, der har et samlet budget på 30 mio. kr.

Læs mere om projektet i dagens pressemeddelelse fra ATV her.