Ansøg om midler

Bevilling til olympiske lege skal styrke naturvidenskabelig talentpleje af danske gymnasieelever

Novo Nordisk Fonden støtter ScienceOlympiaderne med tre mio. kr. Formålet er at hjælpe danske unge, der elsker naturvidenskab, med at udvikle deres talent. Projektet er ét af 12, der netop har modtaget støtte fra fonden inden for området ”naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer”.

Hvert år deltager cirka 25 danske gymnasielever i de internationale videnskabelige olympiske lege i biologi, datalogi, fysik, geografi, kemi og matematik.

Forud er gået et helt år, hvor 25.000 af Danmarks klogeste unge hoveder har deltaget i forskellige konkurrencer og camps, hvori de dygtigste af de dygtigste er blevet udvalgt til at gå videre fra runde til runde til ultimativt at repræsentere Danmark i kampen mod naturvidenskabsinteresserede gymnasieelever fra hele verden.

Det er en kamp på kløgt mellem unge mennesker, som om ikke så forfærdeligt mange år er fremtidens topforskere og succesfulde entreprenører.

»Mange elever, der har en særlig interesse for naturvidenskab og er dygtige til det, savner udfordringer i hverdagen. I vores camps kan de både blive stimuleret på et ekstremt højt fagligt niveau og møde ligesindede unge, der deler deres passion. Til sidst ender de dygtigste inden for fysik, biologi, kemi, matematik, datalogi og geologi med at deltage i de internationale olympiske lege, der er de mest prestigefulde konkurrencer inden for sciencefagene i verden,« fortæller Kirsten Rosenkilde fra ScienceOlympiaderne.

Danmark får ofte medaljer ved olympske lege i sciencefagene
De olympiske lege i sciencefagene har eksisteret i mere end 30 år, og Danmark klarer sig generelt godt og får ofte medaljer med hjem fra rundt om i verden.

Før medaljerne kommer i hus, skal de unge dog først gennem et langt forløb, hvor de deltager i forskellige camps inden for deres felt. Her arbejder de med komplekse problemstillinger, der gennem udskillelsesrunderne kun bliver sværere og sværere, indtil en håndfuld unge inden for hvert fag udmærker sig ved at være deres årgangs bedste problemknusere.

Hver camp varer mellem tre og seks dage, og over året afholder hvert fag tre til syv camps, hvor de unge kan fordybe sig i svære problemstillinger og kompleks opgaveløsning.

25.000 danske unge starter indledningsvist med at deltage i udskillelsesløbets første runder, 200 går videre til de forskellige camps, og mellem fire og seks fra hvert fag bliver udvalgt til at repræsentere Danmark i både de internationale olympske lege i sciencefagene og i andre nordiske og baltiske konkurrencer.

»Det at deltage i en konkurrence skal gerne styrke de dygtigstes interesse og lyst til at blive endnu bedre til det fag, som de er passionerede omkring. Det styrker også deres selvtillid, når de er i et fællesskab med andre, der ligesom dem selv er superpassionerede for naturvidenskab generelt eller et enkelt naturvidenskabeligt fag,« siger Kirsten Rosenkilde.

Udvikler talenter og skaber netværk
Foruden at finde de bedste af de bedste til at deltage i selve de olympiske lege i sciencefagene har arbejdet med de unge også det formål at pleje alle de deltagende unges interesse for naturvidenskab.

Mange af de unge, som deltager i ScienceOlympiadernes camps, oplever ofte i deres hverdag, at undervisningen slet ikke er tilstrækkelig til at stimulere dem, og desværre mister mange af dem interessen for naturvidenskab frem for at dygtiggøre sig yderligere. Med deltagelse i ScienceOlympiadernes camps kan de unge komme til at arbejde med deres fag på et ekstremt højt niveau, der vil udvikle deres talent og holde dem fast i deres interesse.

De unge møder på camps og i konkurrencer også ligesindede i både Danmark, Norden og resten af verden, og ofte skaber de unge netværker, der følger dem fremadrettet og ind på universiteterne.

»Formålet er at få flere unge til at interessere sig for naturvidenskab og vælge det som karrierevej, men formålet er også at udvikle de allerdygtigste og give dem et fællesskab, som de kan finde inspiration i til at blive endnu bedre til det, som de interesserer sig for,« siger Kirsten Rosenkilde.

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden skal benyttes til dels at afholde camps og udvikle materialer samt til rejseaktiviteter for de unge.

Støtte til 12 projekter
ScienceOlympiaderne er støttet med tre mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og er ét blandt 12 projekter, der netop har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden i forårets uddelingsrunde til naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer med fokus på læring i både skoletiden og fritiden. Projekterne understøtter hele uddannelseskæden fra dagtilbud til ungdomsuddannelser med ekstra ressourcer og et løft af de faglige metoder og materialer til undervisningen.

Læs mere om de ørige 11 støtte projekter inden for naturvidenskabelig uddannelse og uformelle læringsmiljøer med fokus på læring i både skoletiden og fritiden her.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]