Ansøg om midler

Bevillinger fra Novo Nordisk Fonden har bidraget til at skabe over 5.500 jobs

Ny rapport dokumenterer Novo Nordisk Fondens samfundsmæssige betydning inden for forskning, uddannelse, økonomi og sundhed.

På fem år er der sket mere end en fordobling i antallet af arbejdspladser, der er etableret med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

I alt 5.500 personer havde i 2020 ansættelseskontrakter med midler fra bevillinger givet af Novo Nordisk Fonden. Det er en markant stigning i forhold til 2016, hvor antallet af job, helt eller delvist finansieret af midler fra fonden, var på 2.100.

Det viser en ny rapport, som gør rede for fondens samfundsmæssige betydning inden for forskning, uddannelse, økonomi og sundhed.

Arbejdspladserne er hovedsagligt skabt i Danmark, som er Novo Nordisk Fondens primære geografiske støtteområde, samt de øvrige nordiske lande. Novo Nordisk Fonden har de seneste år også bevilget midler til forskning uden for Norden og til en række humanitære projekter i krise- og katastrofeområder uden for Europa, hvilket også har understøttet jobskabelse her.

Flere bevillinger og flere jobs
Novo Nordisk Fonden har gennem de senere år markant øget sine årlige bevillinger, og væksten i job på baggrund af fondsmidler går hånd i hånd med stigningen, fortæller Thomas Alslev Christensen, Senior Vice President, Impact, og ansvarlig for Novo Nordisk Fondens impact assessment- analyser, CSR og datarapportering.

”Jobskabelse er et naturligt resultat af fondens arbejde, øgede bevillinger og fokus på nye områder. En række store initiativer er kommet i gang, f.eks. flere midler til forskning, sundhed, videnskabelig infrastruktur og humanitære partnerskaber. Et af formålene med støtte til f.eks. forskningsområdet er netop at øge kapaciteten. Vi ønsker at tilføre flere ressourcer og skabe flere forskningstalenter for at løfte vigtige samfundsmæssige udfordringer. Vi forventer kun, at tendensen med yderligere vækst i job fortsætter næste år,” siger Thomas Alslev Christensen.

Lige mange mænd og kvinder
Godt 4.600 af de 5.500 personer arbejder inden for det videnskabelige område – med en næsten ligelig fordeling af mænd og kvinder. Cirka en fjerdedel bestrider postdoc-stillinger, endnu knap en fjerdedel er ansat som ph.d.-studerende, og lidt over halvdelen har andre job inden for forskningssektoren. Omkring 900 job er relateret til f.eks. administration, uddannelsessektoren, den humanitære sektor og sociale aktiviteter.

Et eksempel på jobskabelse som effekt af fondens bevillinger er etableringen af Steno Diabetes Centrene ved offentlige hospitaler i alle fem regioner i Danmark, i Grønland og forventeligt snart også Færøerne. Her støtter Novo Nordisk Fonden forskningsbaseret behandling og forebyggelse af diabetes samt forskning inden for andre hormon- og stofskiftesygdomme.

Ambitionen for centrene er bl.a. at tilbyde verdens bedste behandling af diabetes og forebyggelse af senkomplikationer og samtidig være drivkraft for udvikling af og forskning i nye behandlings- og forebyggelsesmetoder til gavn for alle patienter, pårørende og sundhedsfaglige personer. Projektet støtter altså udover det danske sundhedsvæsen også arbejdsmarkedet med en lang række arbejdspladser på danske hospitaler.

Læs hele rapporten
Læs mere om effekter af Novo Nordisk Fondens bevillinger i 2020 i rapporten her.

Yderligere information

Christian Mostrup, Pressechef, +45 3067 4805, [email protected]