Ansøg om midler

Bevillinger Til Kunsthistorisk Og Kunstnerisk Forskning 2016

Novo Nordisk Fonden har uddelt dette års Mads Øvlisen kunststipendier samt projektstøtte til forskning i kunsthistorie.

Novo Nordisk Fonden har netop uddelt dette års Mads Øvlisen kunststipendier, som består af to ph.d.-stipendier på DKK 1,6 mio. over 3 år samt tre postdoc-stipendier på DKK 1,2 mio. over 2 år.

Bevillingerne er uddelt efter indsendt ansøgning, evalueret af fondens bedømmelsesudvalg for Mads Øvlisen stipendier. Der var indkommet i alt 56 ansøgninger, og der blev givet 5 bevillinger, hvilket giver en succesrate på 9 pct.

De fem forskere får overrakt stipendierne ved et arrangement i Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, Hellerup, den 28. april 2016 kl. 15:00-18.00. Her vil det være muligt at møde forskerne, der giver en introduktion til deres forskning. Se navnene på de fem stipendiemodtagere nedenfor.

Udover de fem stipendier har Novo Nordisk Fonden også uddelt DKK 2 mio. i projektstøtte til forskning i kunsthistorie. Bevillingerne er ligeledes uddelt efter indsendt ansøgning, evalueret af Udvalg for Kunsthistorisk Forskning. Der var indkommet i alt 23 ansøgninger, og der blev givet 7 bevillinger, hvilket giver en succesrate på 30 pct. Se navnene på modtagerne og deres projekter, klik her.

DE FEM STIPENDIEMODTAGERE:
MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER (2):

Navn: Rosanna Tindbæk, cand.mag. i kunsthistorie
Alder: 32
Bevilling: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium i kunsthistorie før 1900, DKK 1,6 mio. over 3 år
Projekttitel: Det indvendige billede – renæssancens intime æstetik
Institution: Statens Museum for Kunst/Københavns Universitet

Navn: Rikke Luther, MFA, kunstner
Alder: 45
Bevilling: Mads Øvlisen praksisbaseret ph.d.-stipendium i billedkunst, DKK 1,6 mio. over 3 år
Projekttitel: Concrete Aesthetics: From the Era of Universal Political Rights to Financial Post-Democracy
Institution: Det Kongelige Danske Kunstakademi/Københavns Universitet

MADS ØVLISEN POSTDOCSTIPENDIER (3):

Navn: Kasper Opstrup Frederiksen, ph.d., kurator
Alder: 40
Bevilling: Mads Øvlisen postdocstipendium i kunsthistorie, DKK 1,2 mio. over 2 år
Projekttitel: An Imaginal Kingdom in the Wastelands of the Real – on Art, Esotericism and the Politics of Hope
Institution: Københavns Universitet

Navn: Katrine Dirckinck-Holmfeld, Ph.d., kunstner
Alder: 35
Bevilling: Mads Øvlisen praksisbaseret postdocstipendium, DKK 1,2 mio. over 2 år
Projekttitel: Affect’s Time: Affect and Experiences of Time of the Asylum
Institution: Det Kongelige Danske Kunstakademi

Navn: Jens Hauser, Ph.d., postdoc
Alder: 46
Bevilling: Mads Øvlisen postdocstipendium i kunst & bio- og naturvidenskab, DKK 1,2 mio. over 2 år
Projekttitel: (OU)VERT – An interdisciplinary Investigation into GREEN as Medium
Institution: Københavns Universitet