Ansøg om midler

Bevillinger Til Sygeplejeforskning 2015 Er Uddelt

Novo Nordisk Fonden har netop uddelt dette års projektmidler og støtte til samfinansierede ph.d.- og postdocstipendier til forskning inden for sygepleje i Danmark. Bevillinger er uddelt efter indsendt ansøgning, evalueret af fondens Udvalg for Sygeplejeforskning.

I alt blev uddelt DKK 4,5 millioner fordelt på 3 ansøgningsrunder.

Der var indkommet i alt 34 ansøgninger til Klinisk Sygeplejeforskning, projektstøtte, og der blev givet 8 bevillinger, hvilket giver en succesrate på 24 pct. Se bevillingslisten her.

Der var indkommet i alt 28 ansøgninger til Samfinansierede ph.d.-stipendier inden for sygeplejeforskning, og der blev givet 3 tilsagn om bevilling, hvilket giver en succesrate på 11 pct. Se bevillingslisten her.

Der var indkommet i alt 7 ansøgninger til Samfinansierede postdocstipendier inden for sygeplejeforskning, og der blev givet 3 tilsagn om bevilling, hvilket giver en succesrate på 43 pct. Se bevillinglisten her.

Læs mere om komiteerne her.