Ansøg om midler

Brobyggende gymnasielærere modtager undervisningspris fra Novo Nordisk Fonden

Brigitte Lene von der Ohe, Michael Kristensen og Jørn Bay Nielsen (foto), Struer Statsgymnasium, samt Niels Erik Wegge og Andreas Obel-Jørgensen, Birkerød Gymnasium, modtager Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2020.

Overgangen fra folkeskolen til gymnasiet og fra gymnasiet til en videregående uddannelse er nogle af de vigtigste skridt i et ungt menneskes uddannelse og udvikling.

Heldigvis har vi i Danmark rigtig gode gymnasielærere, som formår at bringe de unge mennesker fagligt og sikkert gennem gymnasietiden.

Fem af disse dygtige lærere modtager nu Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2020 for deres arbejde og engagement i forbindelse med at vække unge menneskers begejstring for naturfag – også som en mulig karrierevej. Prisen uddeles årligt og er delt i to priser; én øst for Storebælt og én vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 250.000 kroner, hvor 50.000 kroner er en personlig pris, mens 200.000 kroner går til skolen.

Fanger gennem samarbejder unges interesse for naturfag allerede i folkeskolen
På Struer Statsgymnasium udgør Brigitte Lene von der Ohe, Michael Kristensen og Jørn Bay Nielsen et yderst kompetent team inden for undervisning i biologi, bioteknologi og kemi.

Undervisningsteamet udvikler hele tiden nye læringsforløb og projekter, som de samarbejder med de omkringliggende folkeskoler om at udføre. Undervisernes tanke er, at jo tidligere de kan få fat i eleverne, des større er deres muligheder for at gøre naturvidenskab interessant for dem, så de senere hen tilvælger naturfagene på gymnasiet og som karrierevalg.

Netop de unges interesse for naturvidenskab er ifølge underviserne ekstremt vigtigt, fordi naturvidenskab og teknologi rummer en masse løsninger på fremtidens problemer, blandt andet inden for global opvarmning, plastik i havene, medicin og grøn energi.

»Vi er meget stolte over at modtage prisen. Når man arbejder med unge mennesker på det niveau, som vi gør, er man med til at præge deres personlige interesser for forskellige fag, og vi vil meget gerne vise dem, at der er nogle muligheder gennem naturvidenskaben,« siger Jørn Bay Nielsen på vegne af teamet af undervisere.

Jørn Bay Nielsen fortæller også, at den del af prisen, som tilfalder gymnasiet, skal bruges til at udbygge de samarbejder, som underviserne har etableret med både folkeskoler og private virksomheder.

Underviser gymnasieelever i universitetsmatematik
På Birkerød Gymnasium i Nordsjælland arbejder Niels Erik Wegge og Andreas Obel-Jørgensen med smittende begejstring for at skabe et unikt undervisningsmiljø i matematik og fysik.


Niels Erik Wegge og Andreas Obel-Jørgensen, Birkerød Gymnasium

De to undervisere har specielt fokus på at tilbyde eleverne i 2. og 3. g. brobygning til videre uddannelse inden for naturfag. Det gør Niels Erik Wegge og Andreas Obel-Jørgensen blandt andet gennem et indgået samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), så eleverne allerede i gymnasiet kan stifte bekendtskab med den matematiske begrebsverden, som de kan komme til at arbejde med på ingeniøruddannelserne og universiteterne. Hvad der startede som et samarbejde mellem DTU og Birkerød Gymnasium har nu udviklet sig til et netværk mellem 20 gymnasier.

Netværket har ikke blot fokus på at forberede gymnasieeleverne på den matematik, som de kommer til at beskæftige sig med. Niels Erik Wegge arbejder specifikt også med robotteknologi for at motivere de unge til en naturvidenskabelig karrierevej.

»Vi er meget glade for at modtage prisen. Vi ved, at det specielt er i overgangen fra gymnasiet til en videregående uddannelse, at man inden for naturfagene risikerer at falde bagud, så derfor har vi udviklet dette forløb med udgangspunkt i pensum i matematik fra DTU, CBS og Københavns Universitet. Det ruster unge mennesker til det højere niveau, og de får succesoplevelser på de videregående uddannelser. Og så er det en helt selvstændig fornøjelse at undervise unge mennesker, der frivilligt påtager sig at lære mere matematik,« siger Andreas Obel-Jørgensen.

Stolte rektorer ved, at de har eminente naturfagslærere ansat
Anders Kloppenborg er rektor på Birkerød Gymnasium og betegner Novo Nordisk Fondens Undervisningspris som et adelsmærke for den fremragende, seriøse og ekstraordinært resultatskabende undervisning, der finder sted på skolen.

»Andreas-Obel Jørgensen og Niels Erik Wegge formår med deres dybe faglige indsigt at formidle og afkode vanskelige og svært tilgængelige fagområder på en kreativ og original måde, som letter elevernes tilegnelse af det svære stof, og som skaber begejstring og nysgerrighed hos dem for at lære mere. At det virker, er vores elevers årlige topplaceringer i de internationale fagolympiader og konkurrencer i de naturvidenskabelige fag et synligt og markant bevis på,« siger Anders Kloppenborg.

Også på Struer Statsgymnasium er rektor Mads Brinkmann Pedersen bevidst om den faglige styrke, som hans team af undervisere har skabt.

»Vi ved, at vi har en stærk bioteknologisk afdeling, der kan åbne de unges øjne for den naturvidenskabelige verden som interessefelt og som fremtidig profession. At Novo Nordisk Fondens pris nu giver en offentlig anerkendelse af deres indsats, er vi som skole ganske enkelt stolte af på de tre underviseres vegne,« siger Mads Brinkmann Pedersen.

Om Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris
Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris er målrettet engagerede og dygtige gymnasielærere i fagene biologi, kemi, fysik, naturgeografi, bioteknologi, astronomi, geovidenskab, matematik og teknologifag. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på ungdomsuddannelserne.

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; én til en gymnasielærer eller et team øst for Storebælt og én til en gymnasielærer eller et team vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 250.000 kroner, hvor 50.000 kroner er en personlig pris, mens 200.000 kroner går til skolen. Andelen, som tilfalder gymnasiet, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning, eksempelvis indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler eller efteruddannelse. Prisen uddeles til en gymnasielærer efter indstilling fra dennes rektor. Læs mere om prisen her.

Yderligere information

Struer Statsgymnasium: Rektor: Mads Brinkmann Pedersen, tlf.: 2427 6920, [email protected].

Birkerød Gymnasium: Rektor: Anders Kloppenborg, tlf.: 4516 8233, [email protected].

Novo Nordisk Fonden: Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]