Ansøg om midler

Brobygger Modtager Hagedorn Prisen 2014

Professor, dr.med. Bo Feldt-Rasmussen, Rigshospitalet, modtager Hagedorn Prisen 2014. Prisen belønner en forsker for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin og er på 250.000 kroner. Foto: Troels Heien

Klinikchef Bo Feldt-Rasmussen er kendt som brobygger mellem specialer og forskergrupper.

På Rigshospitalet, hvor Bo Feldt-Rasmussen er chef for landets største nefrologiske afdeling, udforsker hans forskningslaboratorium spørgsmål med relevans for nyresyge patienter. Laboratoriet arbejder tæt sammen med mange specialer, herunder kardiologi (hjertesygdomme) og endokrinologi (stofskiftesygdomme, f.eks. diabetes).

Gennem sin forskerkarriere har den 60-årige professor gjort en række vigtige fund, der har haft betydning for behandlingen af patienter med nyresygdomme og diabetes.

For sin mangeårige, fremragende indsats modtager Bo Feldt-Rasmussen Hagedorn Prisen 2014 på 250.000 kroner. Prisen uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) i samarbejde med Novo Nordisk Fonden.

– Bo Feldt-Rasmussen har ydet en enestående indsats for at klarlægge sygdomsmekanismer og undersøge nye behandlinger hos patienter med diabetes og samtidig nyresygdom. Han er højt profileret både som kliniker og forsker i Danmark og internationalt, siger Susanne Bro, overlæge og næstformand i DSIM.

Bo Feldt-Rasmussen har været klinikchef på Rigshospitalet siden 1994 og har bl.a. været med til at forklare, at såkaldt mikroalbuminuri, dvs. udskillelse af små mængder albumin (protein) i urinen, er alvorligt. En øget udskillelse af albumin i urinen tyder på nyresygdom og medfører øget risiko for død efter hjertekarsygdom. Han har som klinikchef også været drivkraften bag bl.a. oprettelsen af nationale retningslinjer for samarbejde mellem diabetologi og nefrologi samt nordiske guidelines om nyopstået diabetes efter nyretransplantation.

Tidligere i sin karriere havde Bo Feldt-Rasmussen diabetologi som speciale. Her udførte han bl.a. et af de første studier med insulin-infusionspumper og skabte banebrydende resultater om blodtryk og øget saltretention. Han står sammen med overlæge Torsten Deckert, Steno Diabetes Center også bag Steno-hypotesen, der stadig indgår i grundlaget for forskning af mekanismerne bag maligne angiopati i forbindelse med diabetes.

– Mit fokus har altid været at bygge bro: at se, hvor vi kan lære fra hinanden og søge inspiration hos andre specialer og metoder til gavn for patienterne, siger Bo Feldt-Rasmussen

– At modtage prisen gør mig både glad, overrasket og stolt. Det er den største kollegiale anerkendelse, jeg som læge, kliniker og forsker kan komme i tanke om. Prisen er måske nok personlig, men jeg ser det også som en pris til hele nefrologien som forskningsfelt og en anerkendelse af forskningsfeltets vigtighed, siger Bo Feldt-Rasmussen.

Bo Feldt-Rasmussen har publiceret i alt 175 videnskabelige artikler.

PRISOVERRÆKKELSE

Prisoverrækkelsen finder sted fredag den 21. marts kl. 15.45 i forbindelsen med Årsmøde for Dansk Selskab for Intern Medicin. Adressen er Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup. Ved årsmødet vil det bl.a. være muligt at møde Bo Feldt-Rasmussen, der vil holde et oplæg om sin forskning. Interesserede medier kan ved ønske om deltagelse henvende sig til Kirsten Koch, sektrær, Dansk Selskab for Intern Medicin, tlf. 3544 8403, e-mail: e-post: [email protected]

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Prismodtager Bo Feldt-Rasmussen, tlf.: 3545 1019, e-mail: [email protected].
Susanne Bro, næstformand, DSIM, tlf.: 3545 0732, e-mail: [email protected]
Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, e-mail: [email protected]

Læs mere om Hagedorm Prisen her.