Ansøg om midler

Brobyggere vinder Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris

Thomas Lynghøj Christensen og Marianne Johansson modtager Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris hhv. vest og øst for Storebælt for deres engagerede og dygtige indsats som gymnasielærere. Med hver pris følger 250.000 kr. Her er de flankeret af deres rektorer.

En robotklub i fritiden og master classes om kryptering og kvantefysik for de særligt talentfulde. Feltarbejde på Grønland og laboratorieforsøg i lokale virksomheder. Det er nogle af de initiativer, som vinderne af Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2018 står bag.

Vinderne er fysiker Thomas Lynghøj Christensen fra Holstebro Tekniske Gymnasium og ph.d. i biologi Marianne Johansson fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Fælles for dem er, at de gør en fremragende indsats inden for den naturvidenskabelige undervisning på ungdomsuddannelserne – og faktisk mere end det: De bygger bro til både grundskole, universiteter og virksomheder. For det hædres de med prisen.

Thomas Lynghøj Christensen er en frontløber i forhold til at inddrage teknologi i undervisningen. Efter skoletid driver han og eleverne en robotklub, og sammen med elever, kolleger og det lokale erhvervsliv udvikler han en selvkørende maskot for gymnasiet. Han afholder master classes for htx og stx, og han har skabt et Virtual Reality-rum, hvor teknologi og didaktik går hånd i hånd. Desuden har han undervist 7.-9.-klasse elever i naturvidenskab, hvilket har øget søgningen til Holstebro Tekniske Gymnasium. Med prisen hædres Thomas Lynghøj Christensen for sin ekstraordinære undervisningsindsats, der bidrager til samarbejder på langs af uddannelseskæden og på tværs af de naturvidenskabelige fag.

Marianne Johansson har med sin smittende begejstring for biologi inspireret mange gymnasieelever til at vælge en naturvidenskabelig videregående uddannelse. Hun har en stærk føling med den enkelte elevs læring og formår at favne alle elevtyper, hvad enten temaet er svampe, enzymer eller fysiologisk tilpasning til kulde. Hendes arbejde rækker ud over gymnasiet som underviser i ”superscience” i 8. og 9. klasse og som døråbner for gymnasieeleverne til laboratorier i virksomheder og på universiteter. Med prisen hædres Marianne Johansson for en ekstraordinær undervisningsindsats, der har bidraget til at udvikle biologi- og bioteknologiundervisningen på Nordsjællands Grundskole og Gymnasium.

Vilde med robotter og biologi

Thomas Lynghøj Christensen fra Holstebro Tekniske Gymnasium siger: ”Jeg er beæret over at modtage prisen, for der findes mange dygtige gymnasielærere. Jeg har en særlig interesse for robotteknologi, og både jeg og eleverne synes, at det er spændende at hive teknologien ind i den daglige undervisning eller i et ekstra forløb.”

Marianne Johansson fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium siger: ”Jeg takker for anerkendelsen af mit arbejde, og det er vigtigt for mig at sige, at jeg står på skuldrene af mange gode folk – ikke mindst en flok fantastiske kolleger. Jeg er vild med naturen og dens mange organismer, og jeg er vild med mine elever og deres nysgerrighed på livet. Jeg sætter en ære i at møde den enkelte elev, skabe fortrolighed og også at hjælpe til med at løse deres udfordringer.”

Med hver pris følger 250.000 kr., hvor 50.000 kr. er til lærerne personligt, og 200.000 kr. tilfalder gymnasiet til udvikling af den naturfaglige undervisning.

Elever som vil lidt mere

Rektor Karsten Søndertoft fra  Hostebro Tekniske Gymnasium siger: ”Vi vil gerne stimulere den naturvidenskabelige interesse. Med gymnasielærere som Thomas uddanner vi nogle elever, som vil lidt mere og måske anspores til at gå den naturvidenskabelige vej siden hen. Det kan være med til at løfte fagområdet yderligere, at vi med prisen får mulighed for at indkøbe noget ekstraordinært udstyr til de naturvidenskabelige fagområder.”

På Nordsjællands Gymnasium og Grundskole siger rektor Claus Reinholdt Campeotto: ”Nutidens unge har hver gang de åbner en bog brug for at vide, hvorfor de skal gøre det. Det er de gode naturvidenskabelige gymnasielærere som Marianne Johansson dygtige til at forklare dem. På den måde bidrager hun til, at vi uddanner unge mennesker, der brænder for de naturvidenskabelige fag og kan forstå problematikkerne, hvilket kommer dem selv og deres arbejdsgivere til gavn på længere sigt.”

OM NOVO NORDISK FONDENS NATURVIDENSKABELIGE GYMNASIELÆRERPRIS

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris er målrettet engagerede og dygtige gymnasielærere i fagene biologi, kemi, fysik, naturgeografi, bioteknologi, astronomi, geovidenskab, matematik og teknologifag.

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på ungdomsuddannelserne. Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en gymnasielærer øst for Storebælt og en til en gymnasielærer vest for Storebælt.

Hver pris består af en sum på 250.000 kr. bestående af en personlig hæderspris på 50.000 kr. og 200.000 kr. til skolen. Andelen, som tilfalder gymnasiet, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler eller efteruddannelse). Prisen uddeles til en gymnasielærer efter indstilling fra dennes rektor.

Læs mere om prisen her

YDERLIGERE INFORMATION

Thomas Lynghøj Christensen, gymnasielærer, Holstebro Tekniske Gymnasium,
tlf.: 2381 2139, [email protected],

Marianne Johansson, gymnasielærer, Nordsjællands Grundskole og Gymnasium,
tlf. 2751 4149, [email protected].

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig,Novo Nordisk Fonden,
tlf.: 3067 4805, [email protected].