Ansøg om midler

Challenge Programme 2016 Modtager Nu Ansøgninger

Der er nu åbnet for årets ansøgningsrunde til Challenge Programme.

Formålet med programmet er at bidrage til at styrke og udvikle det danske biomedicinske og bioteknologiske forskningsmiljø. Med programmet får fremragende forskere mulighed for at etablere et mindre center med fælles mission og vision med langsigtet støtte, som tillader videnskabelig fokus og dybde samt tæt synergi mellem forskningsgrupperne.

Temaer i 2016

• Antibiotikaresistens og/eller alternative antibiotika

• Oral ’drug-delivery’ af biofarmaceutika

Puljen til uddeling er på op til DKK 360 millioner fordelt på op til 6 bevillinger af DKK 60 millioner.

Projektbevillingerne uddeles efter en 2-faset evalueringsproces.

Novo Nordisk Fonden nedsætter tematiske evalueringsudvalg efter endt ansøgningsfrist.

Deadline for indsendelse af Fase 1-interessetilkendegivelser er 10. februar, 2016, kl 16.