Ansøg om midler

Christine Antorini bliver direktør for Novo Nordisk Fondens naturvidenskabelige LIFE-læringscenter for børn og unge

”Med LIFE vil vi sammen med skolerne inspirere til virkelighedsnær og eksperimenterende naturfagsundervisning i ordets bredeste forstand,” siger Christine Antorini.

Forhenværende undervisningsminister Christine Antorini bliver direktør for LIFE, et nyt stort nationalt og almennyttigt læringscenter inden for naturvidenskabelige fag, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

LIFE har som mål at løfte undervisningen i naturvidenskabelige fag for børn og unge i hele landet i både grundskolen og ungdomsuddannelserne. Initiativet vil blive et supplement til den almindelige undervisning.

En bevilling på 123 mio. kroner dækker opstarten af centret de første to år. Herefter er det hensigten, at bevillinger på op til i alt knapt 1,6 mia. kroner skal finansiere centrets aktiviteter de næste 10 år, samt at LIFE bliver etableret som en selvstændig fond, når etableringsfasen er gennemført.

”Med LIFE vil vi sammen med skolerne inspirere til virkelighedsnær og eksperimenterende naturfagsundervisning i ordets bredeste forstand. Forundringsparathed, skaberglæde og nysgerrighed er omdrejningspunktet for en langsigtet indsats for at styrke STEM-fagene og naturvidenskabelig dannelse,” siger Christine Antorini.

Læringscentret LIFE vil komme til at omfatte en digital platform med bl.a. virtuelle laboratorier, spil og læringspakker, et fysisk læringscenter i Lyngby samt mobile laboratorier etableret i specialbyggede lastvogne, der vil komme rundt til skoler i hele landet. Når initiativet er fuldt indfaset, vil ca. 100.000 børn og unge hvert år enten få besøg af de mobile laboratorier eller komme på besøg i læringscentret. Det er forventningen, at omkring en halv million elever hvert år vil benytte sig af de digitale læringsforløb.

Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden, siger: ”Jeg er ovenud glad for, at Christine Antorini har påtaget sig den vigtige opgave at stå i spidsen for udviklingen af LIFE. Hendes store viden og begejstring for undervisning og læring er det helt rigtige match til dette job.”

Christine Antorini er mangeårigt medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Hun har været undervisningsminister fra 2011-2015 i Helle Thorning-Schmidts regeringer. Siden folketingsvalget i 2015 har hun bl.a. været formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

”Jeg har været virkelig glad for min tid som politiker, hvor jeg har været med til at forme Danmarks uddannelses- og forskningspolitik. Nu får jeg mulighed for at bruge min viden og erfaring fra uddannelsesverdenen i praksis. LIFE vil være et væsentligt bidrag til, at børn og unge i hele landet bliver engagerede i naturfaglige forløb. Det glæder jeg mig utroligt meget til at kaste mig over sammen med holdet af læringskonsulenter og forskere, der bliver en del af LIFE,” siger Christine Antorini.

Ambitionen med LIFE:

1) at sætte nye standarder for anvendelsesorienteret naturfagsundervisning i Danmark ved at tilbyde undervisningsforløb, der er vedkommende for elever og undervisere, og som inddrager eksperimenter med udgangspunkt i forskeres og virksomheders autentiske problemstillinger.

2) at sikre, at tilstrækkeligt mange og dygtige unge vælger uddannelse og karriere inden for det naturvidenskabelige felt, hvor Danmark har markante styrkepositioner og potentialer.

3) at den kommende generation får den nødvendige viden til at kunne forholde sig kritisk og kreativt til de muligheder, der knytter sig til en hastigt accelererende videnskabelig og teknologisk udvikling.

LIFE står for Læring, Inspiration, Fascination og Engagement. Læs mere om LIFE her: www.life.dk

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected].