Ansøg om midler

COVID-19 rammer børn og unge på uddannelsesområdet

Børn og unge over hele verden er gennem det seneste år gået glip af en betydelig del af deres skolegang som følge af COVID-19 pandemien.

Den manglende undervisning kan få varige konsekvenser, da en stor del af de unge aldrig vender tilbage til skolebænken efter skolernes genåbning. Det viser rapporten; ”Years Don’t Wait for Them” fra Human Rights Watch, der fremlægger de nedslående konsekvenser, som COVID-19 pandemien har haft på uddannelsesområdet for børn og unge. Novo Nordisk Fonden har støttet rapporten.

Gennem interviews med børn, unge, forældre og undervisere fra 60 lande fordelt på alle kontinenter dokumenterer rapporten de mange udfordringer, COVID-19 har været med til at forårsage på uddannelsesområdet gennem det sidste år.

I lavindkomstlande, hvor adgang til undervisning typisk også har været en udfordring før COVID-19, er problemerne blevet endnu større, og dertil er mange nye barrierer opstået.

Et af hovedproblemerne, der fremhæves i rapporten, er, at mange unge, særligt i lavindkomstlande, ikke er vendt tilbage til deres skole eller uddannelse, når den midlertidige nedlukning er ophørt. Det kan f.eks. skyldes, at de i mellemtiden er blevet gift, eller har været nødt til at tage et arbejde for at supplere forældrenes indkomst.

Amir, en 14-årig dreng fra Nepal, er blandt de børn, der har været nødt til at tage et job som chauffør, da hans skole lukkede ned, og hans familie løb tør for mad.

”I starten troede jeg, at jeg skulle tilbage i skole, når skolen åbner, men det tror jeg ikke længere. Jeg kan godt lide at køre og at tjene penge, så hvorfor skulle jeg dog vende tilbage til skolen? Selv hvis jeg gør, så bliver det kun for en kort periode,” udtaler han i rapporten.

Piger og unge kvinder er særligt udsatte
Rapporten fremhæver, at piger og unge kvinder er særligt udsatte, især i lavindkomstlande, hvor de i forvejen typisk har været ringere stillet end drenge på uddannelsesområdet. Skolearbejdet bliver i mange tilfælde erstattet af husligt arbejde, når det fysiske klasseværelse er lukket ned.

16-årige Taisha S., der bor i Garissa, Kenya, er blandt de piger, for hvem skolearbejdet er blevet erstattet af huslige pligter under nedlukningen.

”Hver morgen laver jeg morgenmad og rengør huset. Jeg bor med mine to bedstemødre, som begge er afhængige af min hjælp og pleje, hvilket det meste af dagen går med. Mine huslige pligter er langt større nu, hvor skolen er lukket,” fortæller hun i rapporten.

Manglende internet er en barriere
Rapporten viser, at manglende adgang til digitale apparater og/eller internetforbindelse er en af helt store barrierer for indlæring og undervisning.

En far, bosiddende i Mumbai, Indien, med sin kone og to børn, fortæller:

“Vi har kun én computer derhjemme, men både min kone og jeg arbejder hjemmefra, og vi har begge to brug for den. Nu, hvor begge vores børn skal modtage fjernundervisning, har de også brug den og på samme tid. Både mine kone og jeg er gået ned i løn, så hvordan skulle vi kunne finansiere en computer mere? Nu er det blevet sådan, at det ene af vores børn må undvære sin undervisning,” fortæller han i rapporten.

Hjælp til unge i kriseområder som strategisk fokus
Hos Human Rights Watch, der står bag rapporten, er uddannelse et kernefokusområde, og hos organisationen lægges der ikke skjul på, at der skal handles nu, så børn og unge i hele verden ikke tabes i uddannelsessystemerne.

”Uret tikker. Millioner af børn risikerer, at de aldrig vender tilbage til skolen på bekostning af mange års gunstig undervisning. Nu, mere end nogensinde før, skal uddannelse behandles som en menneskerettighed,” siger Zama Neff, Child Rights Director hos Human Rights Watch.

”På dette kritiske tidspunkt træffer regeringer beslutninger, der vil påvirke fremtiden for børn over hele verden. Vi, i Human Rights Watch, arbejder for at sikre, at de adresserer denne globale krise ved at sætte uddannelse i fokus, når der udarbejdes genoprettelsesplaner for COVID-19 pandemien,” siger Zama Neff.

Hos Novo Nordisk Fonden er ”Indsatser for unge” blandt de strategiske fokusområder inden for det sociale og humanitære område. Formålet med dette fokusområde er at styrke unges faglige og sociale kompetencer, så de er bedre rustet til at træffe positive livsvalg og indgå som aktive medborgere i samfundet.

Tematikkerne og anbefalingerne fra Human Rights Watch Rapporten er derfor særdeles relevante at tage højde for, når der skal identificeres nye humanitære projekter, fortæller Mette Ide Davidsen, Senior Programme Lead, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.

”Rapporten dokumenterer, at der er akut brug for støtte til de millioner af børn og unge, der af forskellige grunde er faldet ud af skolesystemet, eller på anden vis er forhindret i at modtage undervisning på grund af COVID-19 pandemien. Med vores aktiviteter i Jordan, Libanon og Syrien forsøger vi,  med vores gode samarbejdspartnere, at skabe en mere lovende fremtid for  unge syriske flygtninge og andre sårbare grupper, som er hårdest ramt af pandemien,” siger hun.

Geografisk støtter fonden indsatser i lande påvirket af konflikten i Syrien med særligt fokus på nabolandene Jordan og Libanon samt Syrien. Målgruppen er unge syriske flygtninge og internt fordrevne samt udsatte unge i nabolandene.

Novo Nordisk Fonden har netop annonceret et nyt åbent kald til flere nye projekter, der skal støtte børn og unge på uddannelsesområdet.
Læs mere her.

Læs rapporten fra Human Rights Watch her.

 

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 30 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordi-ske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes. Læs mere på www.novonordiskfonden.dk.

Yderligere information
Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, +45 3049 4957, [email protected]