Ansøg om midler

Dagplejere får hjælp til at servere sundere mad

Et projekt, der har til formål at forbedre kvaliteten af maden, der serveres for børn i dagplejen i Danmark, har vist gode resultater og bliver nu udvidet.  

Dagplejere står for det hele. De stimulerer børnene, passer dem, leger med dem og gør rent efter dem. Og oven i alt dette sørger de også for at planlægge, købe ind til og tilberede flere måltider hver eneste dag. Mange af dagplejerne vil rigtigt gerne servere sund og nærende mad, men ofte har de en stor opgave med blot at få maden på bordet – og, ikke mindst, noget af den ned i børnenes maver.  

I Danmark bliver flere end 25.000 børn i alderen 0–2 år passet i dagpleje – de udgør en fjerdedel af alle dem, der er indskrevet i daginstitutioner og dagpleje for denne aldersgruppe – og da disse år i et barns liv er meget vigtige for dets fysiske sundhed og fremtidige forhold til mad, ligger der her en stor udfordring, som skal tages alvorligt.  

”Gør sund mad til barnemad” var et pilotprojekt, som Madkulturen stod i spidsen for med økonomisk støtte fra Novo Nordisk Fonden. Formålet var at støtte dagplejere i at servere sundere og mere varierede måltider gennem praktisk vejledning, som var nøje tilpasset deres behov. Slagelse og Egedal Kommune, FOA og Rådet for sund mad var partnere i projektet.  

”De er begyndt at spise mange flere grøntsager”
Fyrre dagplejere deltog i tredages kurser, hvor de lærte om, hvorfor en sund kost er så vigtig for børn i 0-2-årsalderen, deltog i madlavning og smagte på forskellige fødevarer. Halvfems procent af dagplejerne sagde, at projektet har rustet dem til at servere mere sund og varieret kost, hvor 79 % vurderer, at den mad, de serverer nu, er sund, sammenlignet med 51 % før projektet startede.  

”Min bevidsthed om sund og varieret mad er blevet højnet. Dét, at vi har tilberedt maden og ikke bare talt om den, er meget vigtigt. […] Jeg har fået et nyt perspektiv,” sagde en kursusdeltager.  

En anden af deltagerne kunne se en umiddelbar ændring i spisevanerne hos børnene i hendes dagpleje efter at have implementeret, hvad hun lærte på kurset: ”De er begyndt at spise mange flere grøntsager. Jeg har en dreng, der slet ikke kunne spise grøntsager. Det gør han nu.”  

Et inspirationshæfte, der er baseret på projektet, ligger frit tilgængeligt på Madkulturens hjemmeside. Det indeholder viden om ernæring og fødevaregrupper, vejledninger til planlægning af måltider, idéer til madrelaterede aktiviteter og madopskrifter – alt sammen med tanke på dagplejernes begrænsede tid og ressourcer.  

”Et wake up call” til Danmark 
I 2021 gennemførte Madkulturen og FOA en undersøgelse finansieret af Rådet for sund mad, som viste, at dagplejere har et stort behov for vejledning omkring tilberedning af måltider, der er tilpasset deres specifikke situation. Koblet med erkendelsen af, at et barns tidlige erfaringer med mad er meget afgørende for dets fysiske sundhed og forhold til mad senere i livet, dannede dette grundlag for idéen til projektet.  

”Den mad, som børn bliver introduceret for i deres første leveår, påvirker deres smagspræferencer resten af livet. Blandt andet ved vi, at børn er mest tilbøjelige til at acceptere nye smage og konsistenser, hvis de har oplevet smags- og konsistensvariation frem mod, at de har rundet to år. Derfor håber vi, at projektet kan bidrage til, at endnu flere dagplejere tør kaste sig ud i nye farver og smage – både af hensyn til børnenes sundhed i dag, men også i relation til madens rolle for børns maddannelse og udvikling af sunde mad- og måltidsvaner på sigt,” forklarer Madkulturens direktør, Judith Kyst.  

Rådet for sund mads direktør, Claus Egeris, håber også, at projektet vil blive ”et wake up call” til kommuner over hele landet, så de vil prioritere at støtte dagplejere i at servere god mad.  

”At 9 ud af 10 dagplejere føler sig bedre klædt på til at understøtte små børns madvaner, efter at de har været en del af projektet, peger på, at projektet virkelig kan gøre en forskel,” siger han.  

Madkulturen tilbyder nu kurser baseret på projektets kerneprincipper til alle landets kommuner, og de arbejder også på at forbedre og udvide projektet, f.eks. ved at udvikle dagplejernes kompetencer i at bruge mad til at styrke de sociale relationer og trivslen hos de børn, de passer.  

Yderligere information

Judith Vonberg
Communications Specialist
+45 4172 7925 [email protected]