Ansøg om midler

Danske forskningskræfter i hjerte-kar-sygdomme samles i landsdækkende akademi

Et nyt, landsdækkende akademi vil samle forskningskræfterne inden for hjerte-kar-sygdomme. Formålet er at forbedre mulighederne for diagnose, behandling og forebyggelse af disse sygdomme. Novo Nordisk Fonden bevilger 150 mio. kr. til akademiet.

Hvert år bliver mere end 55.000 personer diagnosticeret med hjerte-kar-sygdomme i Danmark, og et stigende antal lever med kroniske hjerte-kar-sygdomme.

For at forebygge hjerte-kar-sygdomme og højne livskvaliteten for personer, som lever med sygdommene, vil landets kapaciteter og viden inden for feltet blive samlet i et nationalt akademi, som får navnet Danish Cardiovascular Academy. Novo Nordisk Fonden bevilger 150 mio. kr. til etablering og drift af akademiet, som bliver forankret på Aarhus Universitet.

Ideen med at opsamle viden om hjerte-kar-sygdomme på tværs af landet er at skabe en bedre forståelse af de mekanismer, der leder til hjerte-kar-sygdomme. Dermed bliver det muligt at forbedre diagnose, behandling og forebyggelse af disse sygdomme.

Forskerne ved for eksempel, at der er en sammenhæng mellem metaboliske sygdomme som eksempelvis diabetes og udvikling af hjerte-kar-sygdomme. Den præcise sammenhæng kender de dog ikke endnu, og det er netop et af de områder, som det nye akademi vil gøre os klogere på.

”Danish Cardiovascular Academy giver nye forskertalenter mulighed for at samles i faglige netværk på tværs af landet og mødes med topforskere fra ind- og udland. Akademiet bliver et afgørende afsæt for at videreudvikle hjerte-kar-forskningsmiljøerne ved de danske universiteter og for at understøtte en ny generation af hjerte-kar-forskere, som kan skabe forskningsgennembrud og fremme innovation på tværs af fagligheder – og dermed sikre stadig bedre behandling af danske hjertepatienter,” fortæller Lars Bo Nielsen, dekan på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Health, Aarhus Universitet.

Patienternes perspektiv inddrages aktivt
Foruden at samle viden og kapaciteter fra universiteter, hospitaler og andre forskningsinstitutioner vil Danish Cardiovascular Academy lægge vægt på at inddrage patienternes perspektiv. Derfor er patientorganisationen Hjerteforeningen en af partnerne i akademiet og bidrager med yderligere 30 mio. kr. til samarbejdet.

”I Hjerteforeningen er vi glade for og stolte over, at vi som patientorganisation er inddraget aktivt i opbygningen af Danish Cardiovascular Academy. At inddrage en patientorganisation så aktivt er visionært og giver de bedste forudsætninger for at forme og løfte fremtidens danske forskning i hjerte-kar-sygdomme til gavn for patienter og samfundet, ” siger Anne Kaltoft, adm. direktør, Hjerteforeningen.

Danish Cardiovascular Academy vil skabe et stærkt nationalt og internationalt netværk på tværs af faggrænser og sektorer. Derudover vil akademiet fokusere på at rekruttere de bedste ph.d.-studerende og postdocs inden for hjerte-kar-området.

”Danmark har en lang tradition for forskning i hjerte-kar-sygdomme, men de mange gode kræfter på området er aldrig blevet samlet før. Det vil Danish Cardiovascular Academy ændre på, og det er en udvikling, Novo Nordisk Fonden ser mange positive perspektiver ved og dermed gerne vil støtte,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Biomedicine & Health Sciences, Novo Nordisk Fonden.

Om Danish Cardiovascular Academy
Novo Nordisk Fonden bevilger 150 mio. kr. til etablering og drift af Danish Cardiovascular Academy over en seksårig periode. Akademiet er forankret ved Aarhus Universitet, og de øvrige danske samarbejdspartnere er:

  • Syddansk Universitet
  • Aalborg Universitet
  • Københavns Universitet
  • De fire universitetshospitaler i Aarhus, Odense, Aalborg og København
  • Hjerteforeningen

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 2367 3226, [email protected]

Lars Bo Nielsen, dekan, Aarhus Universitet, tlf. 8715 2007, [email protected]