Ansøg om midler

Danske sundhedsdatabaser og databaseret forskning får et stort boost med nyt innovativt støtteprogram

Et pilotinitiativ vil give finansiering til vedligeholdelsen af sundhedsdatabaser af høj kvalitet i Danmark og til støtte af forskning, der bruger disse data til at få mere viden om kardiometaboliske sygdomme. Målet er at sørge for, at værdifulde data forbliver både sikre og tilgængelige for fremtidig forskning, så forskningen i kardiometaboliske sygdomme i Danmark styrkes.

Der vil igennem Novo Nordisk Fondens Sustain-program blive uddelt op til 50 millioner kroner til finansiering af databaser og forskningsprojekter, der bruger databaserne. Forvaltere af databaser, der er relevante for forskning inden for kardiometaboliske sygdomme, opfordres til at ansøge i fase 1, og alle kvalificerede databaser vil derefter blive udvalgt. I fase 2, som vil ligge senere i 2024, kan forskere fra danske institutioner ansøge om støtte til projekter, der anvender data fra de udvalgte databaser. De forskere, der udvælges – og forvalterne af de data, der skal bruges – vil modtage deres bevillinger i 2025. 

Fonden undersøger i øjeblikket en række nye måder at støtte danske sundhedsdatabaser på, og dette pilotprogram er en af dem.  

“Der investeres mange kræfter og ressourcer i at indsamle data i forbindelse med forskningsprojekter, og disse data kan være uvurderlige for andre projekter,” siger Martin Ridderstråle, Senior Vice President og Head of Medical Science i Novo Nordisk Fonden. 

“Men i slutningen af finansieringsperioden kan det være svært at sikre støtte til vedligeholdelse af databasen, og det kan være svært for andre forskere at finde og få adgang til de indsamlede data. Sustain vil tilbyde en livline til efterspurgte databaser af høj kvalitet, og således være med til at fremme grundlæggende forskning i kardiometaboliske sygdomme i Danmark, som i sidste ende kan føre til gennembrud, der kan forbedre livet for mennesker med kardiometaboliske sygdomme i hele verden.” 

FAIR-principper
På grund af den nuværende manglende finansiering til at vedligeholde sundhedsdatabaser i Danmark, er der kun begrænset incitament til at sikre, at de overholder de internationalt anerkendte FAIR-principper for data – findable, accessible, interoperable og re-usable – hvilket betyder, at data kan findes, forstås og bruges af andre i fremtidige forskningsprojekter. 

For at databaser, der er indsendt til Sustain, kan blive udvalgt, skal forvalterne derfor acceptere, at der må henvises til deres databaser i offentlige registre (så deres data kan findes – findable), vise, at deres database er hostet i et sikkert datamiljø med et etableret styringssystem (så deres data er tilgængelige – accessible), og give en omfattende beskrivelse af dataene (så deres data er nemme at bruge – re-usable). Ideelt set skal databasen også være “interoperable”, hvilket betyder, at data kan udveksles og bruges på tværs af forskellige applikationer og systemer. 

De udvalgte forskningsprojekter vil hver især modtage op til 4 millioner kroner. Databaseforvaltere vil, såfremt deres database bruges af et eller flere udvalgte forskningsprojekter, modtage op til 12 millioner kroner, afhængigt af antallet af matchede projekter. Databaserne behøver ikke specifikt at vedrøre kardiometaboliske sygdomme, men skal indeholde data, der kan bruges til forskning på området. 

Databaseforvaltere bedes indsende deres ansøgninger senest den 29. august 2024, men opfordres til at ansøge tidligt, da fonden vil gennemgå ansøgningerne løbende. Fonden afholder et webinar i maj for databaseforvaltere, der er interesserede i at ansøge om at deltage i programmet. Ansøgningsrunden for forskningsprojekter åbner i november 2024. 

Alle oplysninger findes på ansøgningssiden her, herunder flere informationer om webinaret (når de er tilgængelige).  

Yderligere information

Judith Vonberg
Communications Specialist
+45 4172 7925 [email protected]