Ansøg om midler

“Det virkelighedsnære aspekt er alfa og omega”

Trekronerskolen valgte at etablere et Energiværksted ved hjælp af midlerne fra Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris.

Mange husker stadig det gamle fysiklokale med sammenfiltrede krokodillenæb, små støvede vægtlodder og gammelt måleudstyr. I Trekronerskolens energiværksted er der i stedet justerbare vindmøller og state-of-the-art solceller koblet til let betjent måleudstyr. Det gør det – ifølge årets naturfagslærer 2015 Tommy Rasmussen – langt nemmere for børnene at relatere undervisningen til deres hverdag, og derved bliver naturvidenskaben en del af deres almene dannelse.

Der vippes, vendes og drejes, indtil solcellen sidder lige i vinkel, så energien kan strømme fra Solen gennem cellen og videre ned til måleapparatet, som nøje overvåges. Og ligesom Solen på den måde kan skabe energi i menneskers hverdag, så kan de på én gang avancerede og meget håndgribelige apparater også gøre det i elevernes naturfagsundervisning.

”Det virkelighedsnære aspekt er alfa og omega i min undervisning. Det skal være nemt at kunne relatere det udstyr, som vi arbejder med, til den hverdag børnene møder uden for skolen. På den måde flytter naturvidenskaben pludselig med over i deres hverdag. Man kunne også sige, at de bliver naturvidenskabeligt dannede,” forklarer naturfagslærer Tommy Rasmussen fra Trekronerskolen.

Appellerer til pigerne

Efter at have modtaget Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris i 2015 var Tommy Rasmussen derfor heller ikke i tvivl om, hvad Trekronerskolens andel af prissummen skulle bruges til.

”Da jeg selv gik i skole, kunne de naturvidenskabelige fag ikke fange mig, og jeg bestod kun lige akkurat eksamen i 9. klasse, så da jeg selv blev lærer, tænkte jeg, at undervisningen måtte kunne gøres mere spændende.”

Hans idé og tilgang er, at naturfag skal bygge på anvendelsesorienterede problemstillinger for at skabe gejst og engagement hos eleverne.

”Når undervisningen får dén dimension, appellerer den også til pigerne. Det fanger dem, at det, vi laver, handler om problemstillinger i tilværelsen. For eksempel har vi lavet et projekt, hvor eleverne udarbejder teser for, hvad der ville ske, hvis de kun spiste chokolade en hel dag.”

Turde at gøre en forskel

Efterfølgende afprøvede eleverne deres teser og målte løbende deres blodsukker samt testede reaktionsevner og fysisk udholdenhed. På samme måde arbejdes der i det energiværksted, som Trekronerskolen valgte at etablere ved hjælp af midlerne fra Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris.

”Energi er som udgangspunkt et meget abstrakt begreb. Derfor er det vigtigt at gøre det så konkret som muligt. Det kan vi gøre ved, at eleverne får lov selv at sidde og justere og optimere deres egen vindmølle, så den virker optimalt.”

Hans håb er, at det vil få dem til at gøre det samme, når de kommer hjem fra skole, og når de engang selv skal skabe deres eget hjem. Derfor er det centralt i Tommy Rasmussen undervisning, at eleverne selv lærer at tilrettelægge forsøg og undersøgelser.

”På den måde lærer de hver især at turde at gøre en forskel, hvilket er afgørende, hvis vi som samfund skal løse udfordringer som for eksempel global opvarmning, hvor alle er nødt til at tage ansvar. Så i mine øjne er den her undervisning afgørende for deres almene dannelse, så de træffe mere kvalificerede beslutninger, når de bliver voksne,” slutter Tommy Rasmussen.

Tommy Rasmussen modtog i 2015 Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris, der anerkender en ekstraordinær indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på grundskoleniveau i Danmark. Den består af en personlig pris på 50.000 kr. samt 200.000 kr. til den skole, læreren er ansat på.