Ansøg om midler

Dkk 120 Millioner Til Forskning I Tarmbakteriers Betydning for Stofskiftesygdomme

Novo Nordisk Fonden har uddelt to nye bevillinger inden for forskningsprogrammet: Novo Nordisk Foundation Challenge Programme. Programmet har til formål at muliggøre forskning af højeste kvalitet, der fokuserer på at finde svar på vigtige globale teknologiske eller sundhedsmæssige udfordringer.

De to bevillingsmodtagere er Fredrik Bäckhed, professor ved Göteborg Universitet og Københavns Universitet, og Torben Hansen, professor ved Københavns Universitet.

Begge har ansøgt om støtte til forskning inden for temaet ’det humane mikrobiom’. Deres projekter fokuserer begge på mave-tarmbakteriers relation til sygdom. Hver bevilling er på DKK 60 millioner til et 6-årigt projekt.

Novo Nordisk Foundation Challenge Programme blev indledt i 2014, og det er anden gang, at fonden uddeler disse bevillinger.

OM BEVILLINGSMODTAGERNE OG DERES PROJEKTER:

Fredrik Bäckhed, professor, The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet, og The Wallenberg Laboratory for Cardiovascular and Metabolic Research, Sahlgrenska Academy, Göteborg Universitet, Sverige.

Projekttitel: Gut microbiome effects on cardiometabolic disease through metabolism-modifying metabolites (Gut-MMM).

Projektbeskrivelse: Der er evidens for, at den bakterieflora, som findes i menneskets mave-tarmkanal er af stor betydning for vores stofskifte og for udviklingen af kardiometaboliske sygdomme. Det er imidlertid uklart, hvorledes disse faktorer er forbundne, og hvorvidt det er muligt at udvikle lægemidler på denne basis. Projektets grundlæggende hypotese er, at mikrobielt syntetiserede molekyler ikke blot spiller en rolle som energistoffer og ”byggeklodser” for kroppen, men også spiller en vigtig rolle som signalmolekyler, der interagerer med receptorer i endokrine organer.

Torben Hansen, professor, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet.

Projekttitel: MicrobLiver.

Projektbeskrivelse: Metabolitter genereret af menneskets tarmmikrobiota transporteres via portalvenen direkte til leveren og spiller en mulig rolle i udviklingen af en række leversygdomme. Med tilgang til et stort antal patienter vil der i projektet udføres et bredt screeningsarbejde af mikrobiotaen og af værtens lever og blod. Det er målet at opstille modeller, som beskriver tarmmikrobiom-portal vene-lever-”aksen”, og at identificere biomarkører til forebyggelse og behandling af metaboliske leversygdomme.

OM CHALLENGE PROGRAMME:

Bevillingerne på DKK 60 millioner over seks år gives til forskergrupper, der herigennem får økonomi og lang tidshorisont til at fordybe sig i et givent tema.

For at sikre at de bedste projektforslag og forskerhold kommer i betragtning har bevillingerne været udbudt i fri konkurrence og ansøgningerne fagfællevurderet af en særligt nedsat ekspertkomite. Forskergrupperne kan være lokaliseret i hele verden, så længe hovedansøger og værtsinstitution er forankret i Danmark.

Temaerne for programmet besluttes af Novo Nordisk Fondens bestyrelsen og varieres årligt. Der uddeles to bevillinger årligt.

ÅRETS ANSØGNINGSRUNDE:

Ansøgningsrunden for årets Challenge Programme er netop åbnet. Temaerne er denne gang ”Antibiotikaresistens og/eller alternative antibiotika” og ”Oral ’drug-delivery’ af biofarmaceutika”.

Yderligere information:

Ramus Larsen, Programme Manager, Novo Nordisk Fonden, [email protected]