Ansøg om midler

Elleve kunstforskere hyldet med diplom, blomster og champagne

Årets modtagere af Mads Øvlisen-stipendier. Den officielle overrækkelse af stipendierne blev afholdt den 7. maj 2018.

Elleve talentfulde forskere fik mandag den 7. maj overrakt stipendier inden for kunstfaglig forskning. Det skete ved den årlige kunststipendiedag i Novo Nordisk Fonden, hvor elleve bevillingsmodtagere, deres familier, venner og samarbejdspartnere var samlet til en stemningsfuld fejring.

Novo Nordisk Fonden uddelte i marts i alt fem Mads Øvlisen ph.d.-stipendier, fire Mads Øvlisen postdoc-stipendier og to Investigator Grants i kunsthistorisk forskning. Stipendierne er uddelt af Novo Nordisk Fondens bestyrelse efter indsendt ansøgning, som er blevet evalueret af fondens Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie.

Formand for Komiteen, professor Jacob Wamberg og komitemedlemmer rektor Sanne Kofod Olsen og tidligere direktør Mads Øvlisen holdt taler og overrakte diplom og blomster til hver af bevillingsmodtagerne.

Ca. 50 personer deltog i begivenheden, hvor også otte af de elleve bevillingsmodtagere holdt et kort oplæg om deres kommende forskningsprojekter.

Læs mere om de elleve forskere og deres projekter nedenfor.

DE ELLEVE STIPENDIEMODTAGERE OG DERES PROJEKTER

Mads Øvlisen ph.d.-stipendier (5):


Lise Hindsberg, Cand. mag.
Alder: 28 år
Stipendium: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium – kunsthistorie før 1900
Projekttitel: Den imaginære resonans og transmissionen af enargeia i renæssancens billedteori og billedpraksis
Beskrivelse: Ph.d.-projektet vil undersøge transmissionen af enargeia fra antikkens Progymnasmata og retoriktraktater til den italienske renæssances billedteori og billedpraksis. Det er en udforskning af billedet som et perceptionssimulakrum, der belyses gennem det, der her benævnes den imaginære resonans; nærværet af usynlig musik i samspillet mellem den livagtige afbildning af musikspillende engle og betragterens ihukommelse og forestillingsevne. Det er en billedantropologisk undersøgelse af, hvordan engleorkestrene bidrog til illusionen om billedets livagtighed, hvilken effekt musikken havde på baggrund af illusionen om billedets livagtighed, og hvordan det animerede billedes dialektiske ontologi opererede i oscillationen mellem fravær og nærvær samt mellem stilhed og lyd
Institution: Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

 

Aliya Say, MA in History and Business of Art and Collecting
Alder: 30 år
Stipendium: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium – kunsthistorie efter 1900
Projekttitel:  Art, Humans, and Plants: On Corporeal Experience in the Anthropocene
Beskrivelse: The plant is a collective being, with its body described by Michael Marder as a rhizome that ceaselessly establishes connections. The rhizomatic life of plants provides a useful counterpoint to a notion of life housed within individual organisms, offering instead a space of distributed intelligence and conviviality.
Thinking like a plant is thinking without identity – it is a continuous celebration of the restlessness of life, of movement, dynamic extension, and temporality. My project aims to account for the history of human’s engagement with the vegetal model of thought and vibrant materiality in art and literature since 1945, a proposed start of Anthropocene. Primarily, the project is concerned with a critical investigation of the body, the senses, and the new material turn in contemporary art expressed through dance and performance, immersive installations, and multisensory experiences.
Institution: Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur

 

Christian Danielewitz, MFA, kunstner
Alder: 39 år
Stipendium: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium – praksisbaseret billedkunst
Projekttitel: Hidden Flow: The Production of Invisible Territories in the Age of Digital Visibility
Beskrivelse: Forskningsprojektet fokuserer på sammenhængen mellem destruktionen af økosystemer og den materielle produktion af vores mineralbaserede billedteknologier. Det overordnede udgangspunkt er et specifikt aspekt af dette forhold, der drejer sig om kontamineringen af mennesker og miljøer (de såkaldte sacrifice zones) forårsaget af giftigt og radioaktivt mineralaffald, også kaldet ’hidden flow’. Den teoretiske ramme for forskningsprojektet er informeret af en redefinering af relationen mellem kortet (genereret af billedteknologierne), og territoriet (de giftige zoner af mineraludvinding og affald), og formålet er, at synliggøre denne relation som en materiel kausalitet, hvor territoriet i fysisk forstand produceres af kortet, eller rettere, af kortets teknologiske fundament.
Institution: Det Kongelige Danske Kunstakademi og Københavns Universitet

 


David Hilmer Rex, MFA, kunstner
Alder: 32 år
Stipendium: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium – praksisbaseret kuratering
Projekttitel: Kunstnerisk praksis og systemforandring
Beskrivelse: Formålet med dette Ph.d. projekt, er at realisere en række nye aktiviteter i relation til Primer, en platform for kunstnerisk og organisatorisk udvikling, til huse hos Aquaporin, et globalt vandteknologi firma. Et centralt fokus er udforskning og konsolidering af hvilke roller, funktioner og aktiviteter en research og udviklingsafdeling, med udgangspunkt i billedkunstneriske praksisser og kompetencer, kan påtage sig i konteksten af et research-drevet teknologi firma. Hvad er potentialerne forbundet med at skabe nye relationer på tværs af billedkunstneriske, videnskabelige, teknologiske og forretningspraksisser?
Institution: Det Kongelige Danske Kunstakademi og Aarhus Universitet

 


Helene Nymann, MFA, kunstner
Alder: 36 år
Stipendium: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium med særligt potentiale – praksisbaseret billedkunst
Projekttitel: Bæredygtige fremtidsminder: At huske i den digitale tidsalder
Beskrivelse: Dette projekt fokuserer på vores ændrede forståelse og brug af hukommelse – menneskelig og ikke-menneskelig – i den accelererede digitale udvikling. Vores processering af viden er mere end nogensinde påvirket af den digitale online-stimulering og vores mangel på bevidste valg af, hvilke informationer vi ønsker at huske.
Mnemoteknikker anvendes som kunstnerisk metode mhp at uddybe vores forståelse af relationel hukommelse. I sammenhæng hermed undersøges kulturelle forskelle i forståelsen af hukommelse, ny viden om økosystemer og anvendelse af Brain-Computer Interface. Ud fra denne triangulation opbygges dynamiske tænkerum (Denkräume) og nye hukommelsessystemer som bud på mere bæredygtige fremtider i samspil med kunstig intelligens og computerteknologier.
Institution: Kunsthal Aarhus og Aarhus Universitet

Mads Øvlisen postdoc-stipendier (4):


Kerry Greaves, Ph.d., postdoc
Alder: 41 år
Stipendium: Mads Øvlisen postdocstipendium – kunsthistorie
Projekttitel: Otherwise: Women Artists in Denmark, 1920-1955
Beskrivelse: The project will retrace and assess the critical reception, aesthetic contributions, and cultural-political context of important women artists and collectors active in Denmark from the interwar through the immediate post-World War II period.
Rather than proclaiming an alternative canon of “rediscovered” women artists, the project seeks to address the paradigms that marginalized women artists and their work in the first place, while suggesting different means through which to configure women’s art histories otherwise. The purpose is to foreground and reevaluate the complex relationship between modern art and women art professionals within modernism in Denmark.
Institution: Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

 


Ruth Noyes, Ph.d., adjunkt
Alder: 40 år
Stipendium: Mads Øvlisen postdocstipendium – kunsthistorie
Projekttitel: Blood & fire/Ray & curve: Engraving, etching, and imprinting knowing in the age of Tycho and Galileo
Beskrivelse: Today we take for granted that ‘true’ scientific innovation has a visual language all its own, and that this language has a history. My project tracks the early modern origins of the aesthetic history of scientific truth claims to the production and circulation of engraved, etched and otherwise printed images, objects and materials within and between the north-south ambits of Tycho Brahe and Galileo Galilei. I investigate how the manufacture of new ways of knowing about unseen phenomena in the universe was the invention of the self-professed truthful aesthetics of ‘ingenious imprints’, and of their movement through cross-cultural Tychonic-Galilean networks.
Institution: Nationalmuseet

 


Daniela Agostinho, Ph.d., postdoc
Alder: 32 år
Stipendium: Mads Øvlisen postdocstipendium – praksisbaseret billedkunst
Projekttitel: Archival Encounters: Towards an Ethics of Care in Curatorial Practice
Beskrivelse: This project is concerned with the necessity and possibility of inventing a new relationship to the colonial image archive. It posits that the digitization and digital display of colonial imagery demands a critical rethinking of curatorial practice that recasts questions of access, temporality and care. The project advances the notion of “archival encounter” in order to foreground the need to refocus curatorial practice on the ethical encounter between colonial images and contemporary viewing communities. This “archival encounter” lies at the center of a practice of “curatorial care”, a mode of engagement with the colonial image archive that privileges the intersubjective relations between documented and viewing subjects. The goal of the project is thus twofold:

  1. To advance theoretical knowledge on the affective and ethical implications of encountering colonial images in contemporary viewing contexts; and
  2. To formulate curatorial strategies that acknowledge and reinscribe the subjectivities wounded by the colonial archive in ways that do justice to represented subjects and communities of looking.

Institution: Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

 

Dehlia Hannah, Ph.d., kurator
Alder: 40 år
Stipendium: Mads Øvlisen postdocstipendium – Kunst & Naturvidenskab
Projekttitel: The Imaginary Museum of Philosophical Monsters
Beskrivelse: An Imaginary Museum of Philosophical Monsters examines how fictional creatures are used in philosophy, the arts and the natural sciences to mark the limits of human understanding and provoke new ways of imagining the order of nature.
Philosophers and scientists depend upon an array of imaginary creatures, places and things to exemplify arguments, clarify reasoning, and experiment upon in thought-demons, invisible hands, bats, cats, and brains in vats, imaginary worlds and hypothetical persons. These exemplary cases are collected here under the name of philosophical monsters. The impulse to catalogue these monsters will translate into a digital bestiary, an exhibition of historical images and newly commissioned artworks, and a monograph exploring how we reason through examples.
Institution: Aalborg Universitet, Center for Biovidenskab og Teknoantropologi

 

Investigator Grant i kunsthistorisk forskning (2):


Mikkel Bolt, Lektor, ph.d.
Alder: 45 år
Stipendium: Investigator Grant i kunsthistorisk forskning
Projekttitel: Æstetiske protestkulturer: Avantgarden efter avantgarden
Beskrivelse: ‘Æstetiske protestkulturer: Avantgarden efter avantgarden’ er et kollektivt forskningsprojekt, der analyserer, hvad der skete med de kunstneriske avantgarder efter ‘avantgardens død’. Inden for kunsthistorie og avantgardeteori er analysen almindeligvis, at avantgarden forsvandt efter Anden Verdenskrig eller i løbet af 1960’erne som kunstnerisk gestus.
Forskningsprojektets tese er, at avantgarden fortsatte som en udvidet æstetisk aktivisme uden for kunstinstitutionen.
Institution: Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

 


Chris Fischer, Seniorforsker
Alder: 67 år
Stipendium: Investigator Grant i kunsthistorisk forskning
Projekttitel: Fra Bartolommeos malerier og tegninger
Beskrivelse: Dominikanermunken og maleren Fra Bartolommeo (Firenze 1473-1517) er en af de fire grundlæggere af Højrenæssancen. Han har efterladt sig henved 100 malerier og mere end 1.500 tegninger, det største antal tegninger vi kender af en renæssancekunstner overhovedet. De giver os mulighed for at følge hans arbejdsproces ned i mindste detalje. Den seneste monografiske behandling af Fra Bartolommeo er fra 1922 og er først og fremmest en formanalytisk undersøgelse. Historien forandrer sig som bekendt med tiden, og en sådan tilgang er ikke fyldestgørende for en nutidig tolkning. Jeg ønsker derfor at skrive en ny monografi på basis af et ræsonneret katalog over Fra Bartolommeos malerier og tegninger. Bogen skal følge tre hovedspor: En kortlægning af arbejdsgangen, en undersøgelse af aftagerne og deres betydning for det ikonografiske indhold og et studie af ad hvilke veje kendskabet til Fra Bartolommeos værker og udbredelsen af højrenæssancens stil bredte sig til Rom, Norditalien og det øvrige Europa.
Institution: Statens Museum for Kunst