Ansøg om midler

Entreprenørskab skal hjælpe syriske og jordanske unge til en bedre fremtid

I Jordan er arbejdsløshed en af de største trusler mod ungdommens fremtid. Løsningen kan være, at de skal skabe deres egne jobs. Foto: Oxfam IBIS.

Ca. 1,3 mio. syriske flygtninge befinder sig i Jordan, hvilket udfordrer samfundet og samfundsøkonomien, som i forvejen er presset af høj arbejdsløshed blandt unge mænd og kvinder.

Specielt syriske unge har lange udsigter til at komme ud på arbejdsmarkedet, og de er især sårbare, fordi mange kun har en meget rudimentær uddannelse og derfor begrænsede muligheder for at få et job.

Den udfordring forsøger hjælpeorganisationen Oxfam IBIS at afhjælpe i et projekt, hvor unge i Jordan bliver trænet og coachet i entreprenørskab og mental modstandsdygtighed, så de bedre kan være med til at skabe en lysere fremtid for dem selv i både Jordan og Syrien, hvis de en dag vender hjem.

”Vi kæmper for at modvirke den ulighed, som personer, der er påvirket af krisen i Syrien, oplever. Alt for ofte anerkendes unges potentiale ikke, og de får ikke mulighed for at skabe positive forandringer for dem selv og samfundet. Projektet her handler netop om at give de unge mulighederne for at være med til at bidrage positivt til samfundet i både Jordan og Syrien,” fortæller partnerskabsrådgiver Thomas Oxholm fra Oxfam IBIS.

150 unge skal hjælpes til at udvikle deres forretningsideer
Projektet har fokus på unge konfliktramte syrere og jordanere i alderen 18 til 30 år. Gruppen er ramt af meget høj arbejdsløshed.

I projektet, der er støttet af Novo Nordisk Fonden med en bevilling på 965.155 kr., vil Oxfam IBIS og den jordanske hjælpeorganisation I-Dare hjælpe 150 unge med at skabe deres eget job eller få en ansættelse og derved blive inkluderet som bidragydere til samfundsøkonomien.

Det skal blandt andet ske gennem omfattende træning og udvikling af færdigheder, især inden for den kreative sektor og inden for entreprenørskab. Oxfam IBIS vil stille et lokale (C-Hub, der drives af I-Dare) i hovedstaden Amman og undervisere til rådighed for de unge, for at de derigennem kan få støtte til at udvikle deres egne idéer til flyvefærdige forretningsplaner.

Projektet vil også koble de unge til arbejdsmarkedet samt øge deres selvtillid og promovere ligestilling mellem kønnene. Endelige vil projektet benytte sociale medier til at engagere og inspirere andre unge til at aspirere efter en bedre tilværelse.

”De fysiske steder bliver inkubatorer for idéer, hvor de unge kan udvikle produkter og opbygge en selvstændighed samt finde modet til at tage chancer, så de kan realisere deres idéer. Der er mange facetter i den hjælp, som vi kommer med, og den vil forhåbentlig hjælpe de unge med at udvikle en masse produkter og forretningsidéer,” siger Thomas Oxholm.

Selvtilliden er vigtig for at komme ud på arbejdsmarkedet
Netop det at booste de unges selvtillid er et vigtigt aspekt i Oxfam IBIS’ arbejde med de unge. Det handler ifølge Thomas Oxholm nemlig om ikke bare at sende de unge ud i verden med en god idé og en forretningsplan, men også med troen på egne evner og modstandsdygtigheden til at føre ideen igennem selv i tilfælde af modgang. Troen på egne evner kan også være adgangsbilletten til arbejdsmarkedet.

”Vi har fokus på unge, som har en idé, men som mangler værktøjerne og rammerne til at realisere den. De skal have en vilje til at skabe noget, men de er samtidig sårbare og har brug for støtte for at udfolde deres potentialer. På den måde skal vi støtte dem både i forhold til entreprenørskab, men også i forhold til deres mentale styrke,” siger Thomas Oxholm.

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden er 1 ud af 11 bevillinger, som fonden netop har uddelt. til humanitære projekter og akut nødhjælp i katastrofeområder. Læs mere her: www.novonordiskfonden.dk/da/nyheder/novo-nordisk-fonden-stoetter-11-humanitaere-projekter.

Ny ansøgningsrunde

Fonden har endvidere åbnet for ansøgninger til næste uddelingsrunde til humanitære indsatser og akut nødhjælp i katastrofeområder. Deadline for ansøgninger er 20. marts. Læs mere her.

Yderligere information

Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]