Ansøg om midler

Europæiske fonde går sammen om at fremme forskning i global mobilitet og hvordan den påvirker folkesundheden og sundhedssystemer

Et nyt fælles forskningsopslag fra Novo Nordisk Fonden og tre andre store europæiske fonde sigter mod at fremme forskning i mobilitet som et vigtigt element i at opnå globale forskningsgennembrud inden for lægevidenskab og sundhed. Et nøgleelement i opslaget er at nedbryde barrierer mellem forskellige forskningsdiscipliner og på tværs af geografiske afstande.

Befolkningernes øgede mobilitet giver både nye muligheder og nye udfordringer inden for global sundhed. Det kræver et grænseoverskridende samarbejde mellem forskningsinstitutioner, regeringer og organisationer for at sikre vedvarende og forbedrede sundhedsydelser for alle uanset deres status og aktuelle geografiske opholdssted.

For at igangsætte et sådant samarbejde mellem private fonde har Novo Nordisk Fonden slået sig sammen med tre andre private europæiske fonde og lanceret et nyt fælles bevillingsopslag til at fremme forskning i virkningerne af mobilitet som en del af global forskning i medicin og sundhed. De tre andre fonde er ”la Caixa”-fonden (Spanien), Wellcome (Storbritannien) og Volkswagen-fonden (Tyskland).

”Vi er meget glade for at offentliggøre dette fælles bevillingsopslag, hvor vi får mulighed for at fokusere på nogle yderst vigtige udfordringer inden for den globale og grænseoverskridende lægevidenskab. Med dette opslag ønsker vi at give globale forskningsgrupper mulighed for at ’disrupte’ nogle af de gængse dogmer på dette felt. Vi forventer at se nogle innovative tværfaglige projekter, der tackler emner og udfordringer på et vigtigt område, der ellers ikke tilgodeses særlig meget i de nuværende bevillingsopslag i Europa. Ved at slå os sammen med de tre andre fonde forventer vi at kunne finansiere mange projekter, der giver viden og indsigt og påvirker mange menneskers liv langt ud over selve bevillingsperioden,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Biomedicine and Health Research, Novo Nordisk Fonden.

Tværfaglighed fremmes og klassiske Nord-Syd-kløfter nedbrydes
Målet med bevillingsopslaget er at fremme forskning, der anvender mange forskellige indfaldsvinkler til at undersøge, hvordan global mobilitet påvirker den generelle sundhedstilstand, hvilke faktorer der er udslagsgivende for sundhed og lokale og mobile befolkningers trivsel, og hvorledes virkningerne af mobilitet kan håndteres bæredygtigt.

Et grundelement i opslaget er at nedbryde barrierer – ikke kun imellem discipliner, men også over geografiske afstande. Opslaget opfordrer forskere fra såvel lav- og middelindkomstlande som højindkomstlande til at oprette og mobilisere forskningspartnerskaber, der kan tage fat på dé mobilitetsrelaterede globale sundhedsspørgsmål og udfordringer, som ansøgerne vurderer er yderst vigtige. Forslagene til samarbejdsprojekter bør derfor ikke kun bygge bro mellem forskningsdiscipliner, men også gennem gensidig læring og ligestilling sigte mod at bryde de klassiske Nord-Syd-kløfter.

Ansøgningsproceduren har to bevillingsfaser. I fase 1 er der i alt op til €750.000 (op til €50.000 per bevilling) til rådighed for indledende bevillinger, mens der i fase 2 tildeles op til €9 mio. (op til €1,5 mio. per bevilling) i projektbevillinger. Fonden i dét land, hvor hovedansøgeren bor, finansier den enkelte bevilling.

Det fælles opslag åbner for ansøgninger den 20. januar og administreres af Novo Nordisk Fonden. Det fælles opslag er en del af et internationalt bevillingsinitiativ, Global Issues – Integrating Different Perspectives, som Volkswagen-fonden tog initiativ til i 2018.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, telefon +45 3067 4805, [email protected]