Ansøg om midler

Familier Forebygger Type 2-diabetes Sammen Med Forskere

I løbet af de kommende fem år udvikler og evaluerer forskere og sundhedsprofessionelle nye metoder til at forebygge type 2-diabetes sammen med udsatte familier, hvor mødrene har haft graviditetsdiabetes. Projektet ledes af Helle Terkildsen Maindal, forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen og lektor på Aarhus Universitet.

Knap 2.000 gravide udvikler hvert år graviditetsdiabetes i Danmark. De har syv til otte gange større risiko end andre kvinder for at få type 2-diabetes senere i livet, selv om sundhedsvæsenet og kvinderne selv betragter sig som raske efter fødslen. Forskningen viser tilmed, at deres børn lever med stor overrisiko for overvægt og type 2-diabetes.

Et nyt tværfagligt og tværsektorielt forskningsprojekt vil nu udvikle metoder til at fremme sundheden i disse familier. Novo Nordisk Fondens ’Forskningsprogram i Sygepleje’ støtter projektet med 7,5 mio. kr.

”I dag findes der ingen tilbud i Danmark til de her familier, selv om vi fra forskningen ved, at type 2-diabetes kan forebygges med sund kost og motion. Mødrene tager hjem efter fødslen, og så gør sundhedsvæsenet ikke rigtig mere for dem. I forskningsprojektet FACE-IT vil vi udvikle tilbud om sundhedsfremme i samarbejde med mødrene, fordi vi tror på, at de bedst ved, hvad der virker i deres familier,” siger leder af forskningsprojektet Helle Terkildsen Maindal, forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen og lektor på Aarhus Universitet.

FACE-IT gennemfører fra 2018 og fire år frem et randomiseret, kontrolleret forsøg med i alt 500 familier, hvor mødrene har haft graviditetsdiabetes. Omkring halvdelen tilbydes en sundhedsfremmende indsats, der forinden er udviklet i samarbejde med sundhedsplejersker, praktiserende læger og kvinderne selv. Den anden halvdel er kontrolgruppe.

”Vi ved, at vi skal have fokus på mad og bevægelse. Men vi skal udvikle det sundhedspædagogiske greb og finde frem til eksisterende apps og sociale medier, som understøtter en god udvikling – for eksempel ved at motivere til motion, der er relevant for nybagte familier. Samtidig skal vi udvikle sundhedsvæsenet, så sundhedsplejersker, praktiserende læger og jordemødre skaber et sammenhængende forløb, der understøtter familiernes behov,” siger Helle Terkildsen Maindal, der er uddannet sygeplejerske, kandidat i folkesundhed og ph.d.

Helle Terkildsen Maindal forventer, at forskningsprojektet takket være sin samskabende tilgang og den ambitiøse forskningshøjde vil bidrage til, at det danske sundhedsvæsen i fremtiden bliver dygtigere til at mindske sociale ulighed i sundhed gennem sundhedsfremme og forebyggelse.

Bevillingen udspringer af Novo Nordisk Fondens nye forskningsprogram inden for sygepleje, der blev etableret i 2016 med det formål at skabe bedre behandlingsresultater gennem bl.a. forebyggelse, behandling, rehabilitering og lindring. Der er afsat 37,5 mio. kr. til programmet. Midlerne går til støtte af fem forskningsprojekter á hver 7,5 mio. kr. over fem år.

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants I Novo Nordisk Fonden, siger: “Vi ønsker at give sygeplejeforskere mulighed for at demonstrere markante, internationale og interessante forskningsresultater, som i betydelig grad kan bidrage til forbedring af menneskers helbred, livskvalitet og livslængde. Dette spændende og innovative projekt, der fokuserer på forebyggelse af type-2 diabetes i udsatte familier, har alle forudsætninger for at indfri alle de ovenstående mål.”

YDERLIGERE INFORMATION

Helle Terkildsen Maindal, sygeplejerske, kandidat i folkesundhed og ph.d., forskningsleder på Steno Diabetes Center Copenhagen samt lektor på Aarhus Universitet, tlf. 25462320, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]