Ansøg om midler

Fedmeopererede Dør Langt Hyppigere Af Selvmord

Gastrisk bypass er en af de mere radikale, men også effektive behandlinger mod fedme. En dansk forskergruppe har netop kortlagt, hvordan det påvirker dødeligheden hos de opererede efter operationen. Og resultaterne overraskede.

AF MORTEN BUSCH

I takt med, at fedmeepidemien tager til i hele den vestlige verden, stiger antallet af mulige kure og behandlinger også. En af de mere radikale, men også effektive, er gastrisk bypass, hvor patienter kirurgisk får afsnøret en del af mavesækken, så den kan rumme mindre end før. Nu har en dansk forskergruppe kortlagt, hvordan det påvirker dødeligheden hos de opererede efter operationen.

Undersøgelsen dækker 9.895 opererede patienter fra perioden 2006-2010. Af disse døde kun fire i løbet af en måned, så den umiddelbare risiko ved operationen er relativ lille. Dødeligheden hos patienter ser heller ikke ud til at være signifikant højere efter fire år i forhold til den øvrige befolkning.

Da man mener, at personer der har fået foretaget fedmekirurgi, generelt har flere problemer med fordøjelsessystemet, var det ikke overraskende, at antallet af afdøde med maverelaterede lidelser var fordoblet. Forskerne fandt desuden frem til, at 8 % af de afdøde opererede havde stærkt svækket blodsukkerregulering.

Den overraskende del af undersøgelsen var, at personer i den fedmeopererede gruppe begår selvmord tre gange så hyppigt og har dobbelt så stor risiko for at dø af en ulykke eller en infektionssygdom. Årsagen til denne øgede dødelighed kræver yderligere forskning. Forskerne mener, at man – indtil de resultater foreligger – bør have ekstra opfølgning med de opererede vedrørende deres psykologiske tilstand, fordøjelse samt blodsukker.

Den gode nyhed er, at patienternes risiko for at dø af kræft efter operationen, er markant lavere end gennemsnittet. Det kan formentlig skyldes, at patienterne er blevet undersøgt grundigt før og under operation, så eventuelle kræftsygdomme er opdaget i tide.

Artiklen “Overall and cause-specific mortality after Roux-en-Y gastric bypass surgery: A nationwide cohort study” er udkommet i tidsskriftet Surgery for Obesity and Related Diseases. Medforfatter professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitet modtog i 2016 støtte fra Novo Nordisk Fonden til projektet “Consequences of roux-en-Y gastric bypass on diabetes, diabetes complications, and bone health in Type 2 diabetic patients.”