Ansøg om midler

Fem Talentfulde Kunstforskere Blev Fejret Med Diplom Og Blomster

Fra venstre ses formand for bedømmelsesudvalget for Mads Øvlisen stipendier, Jacob Wamberg, herefter stipendiemodtagerne Jens Hauser, Kasper Opstrup Frederiksen, Katrine Dirckinck-Holmfeld, Rosanna Tindbæk og Rikke Luther. Længst til højre er det Mads Øvlisen.

Fem yngre forskere fik 28. april overrakt stipendier inden for kunstfaglig forskning. Det skete ved Novo Nordisk Fondens årlige kunststipendiedag, hvor stipendiemodtagerne, deres familier, venner og samarbejdspartnere var inviteret til fejring.

Novo Nordisk Fonden uddelte i marts i alt to Mads Øvlisen ph.d.-stipendier på hver DKK 1,6 mio. over 3 år samt 3 Mads Øvlisen postdoc-stipendier på hver DKK 1,2 mio. over 2 år. Stipendierne er uddelt af Novo Nordisk Fondens bestyrelse efter indsendt ansøgning, evalueret af fondens bedømmelsesudvalg for Mads Øvlisen stipendier. Stipendierne uddeles til støtte af forskning i kunsthistorie, praksisbaseret kunst samt kunst & bio- og naturvidenskab/teknologi.

Tidligere direktør for Novo Nordisk A/S og medlem af bedømmelsesudvalget, Mads Øvlisen, som stipendierne er opkaldt efter, deltog i fejringen sammen med de øvrige medlemmer af bedømmelsesudvalget, herunder formand Jacob Wamberg.

De fem stipendiemodtagere holdt på dagen hver et kort oplæg om deres forskningsprojekt, inden de fik overrakt diplom og blomster. Ca. 50 personer deltog i fejringen.

Læs mere om de fem forskere og deres forskningsprojekter nedenfor.

DE FEM STIPENDIEMODTAGERE:

MADS ØVLISEN PH.D.-STIPENDIER (2):

Navn: Rosanna Tindbæk, cand.mag. i kunsthistorie
Alder: 32
Bevilling: Mads Øvlisen ph.d.-stipendium i kunsthistorie før 1900, DKK 1,6 mio. over 3 år
Projekttitel: Det indvendige billede – renæssancens intime æstetik
Beskrivelse: Ph.d.-projektet vil i et æstetisk og kulturhistorisk perspektiv undersøge opkomsten af det, vi med et moderne udtryk vil kalde en intim henvendelsesform i billedlige medier i 1400- og 1500-tallets Nordeuropa. Små private alterbilleder, bedenødder, bogillumination og miniatureportrætter vil udgøre det empiriske fundament for udforskningen af det intime udtryks forbindelse til udviklingen af en moderne humanisme. I forlængelse deraf vil projektet dels optegne hidtil underbelyste æstetiske forbindelser mellem den tidlige moderne æra og den periode, vi ellers vanligt tillægger en intim kvalitet, nemlig 1700- og 1800-tallets kunst, dels reflektere over det intime renæssancebilledes indvirkning på vor tids visuelle forhold til intimitet.
Institution: Statens Museum for Kunst/Københavns Universitet

Navn: Rikke Luther, MFA, kunstner
Alder: 45
Bevilling: Mads Øvlisen praksisbaseret ph.d.-stipendium i billedkunst, DKK 1,6 mio. over 3 år
Projekttitel: Concrete Aesthetics: From the Era of Universal Political Rights to Financial Post-Democracy
Beskrivelse: Beton er det mest udbredte byggemateriale i verden, men produktionen heraf er imidlertid negativt forbundet med klimaændringerne og dens kulturelle æstetik er knyttet til finansspekulation samt ulighed i den “post-demokratiske” æra. I Europa, efter Anden Verdenskrig, var betonens æstetik stærkt associeret til menneskelige fremskridt, universelle rettigheder og demokratiets udbredelse. I dag præsenterer denne æstetik sig selv som et fossil af politisk økonomi, lige såvel som et “techno-fossil” i den miljørelaterede videnskab.
Institution: Det Kongelige Danske Kunstakademi/Københavns Universitet

 

MADS ØVLISEN POSTDOCSTIPENDIER (3):

Navn: Kasper Opstrup Frederiksen, ph.d., kurator
Alder: 40
Bevilling: Mads Øvlisen postdocstipendium i kunsthistorie, DKK 1,2 mio. over 2 år
Projekttitel: An Imaginal Kingdom in the Wastelands of the Real – on Art, Esotericism and the Politics of Hope
Beskrivelse: Gennem et engagement med kunsthistorie, radikal politik, antropologi, psykoanalyse og okkultisme vil denne postdoc spore en refleksiv historie fra det tidlige 20. århundrede til vores samtid, som ønsker at bryde ud af historien for at skabe en ny tidsalder, hvor vi alle kan blive magikere. Den overordnede tese er, om vejen indad kan være en udvej fra en nutid uden fremtid? De undersøgte værker vil alle være del af den samme tradition, som trækker på tråde fra det esoteriske net af alkymi, shamanisme, magi og heksekunst, mens den forestiller sig en anden måde at være i verden på.
Institution: Københavns Universitet

Navn: Katrine Dirckinck-Holmfeld, Ph.d., kunstner
Alder: 35
Bevilling: Mads Øvlisen praksisbaseret postdocstipendium, DKK 1,2 mio. over 2 år
Projekttitel: Affect’s Time: Affect and Experiences of Time of the Asylum
Beskrivelse: Postdoc projektet Affect’s Time er en kunstnerisk undersøgelse af ”affektens tid” – forstået som det øjeblik hvor en affektiv oplevelse muliggør at forskellige tidsligheder kan eksistere i det samme moment. I samarbejde med filmskabere og kulturproducenter fra Iraq, Palæstina, Syrien og Libanon, som har boet i Danmark siden 1980erne, vil projektet analyserer og udvikle begrebet om ”affektens tid”, ved at producere flerskærms videoinstallationer der undersøger: Hvordan kan affektens tid forstås som en tid hvor mange forskellige og divergerende tidsopfattelser kan eksistere i det samme rum? Hvordan kan man skabe en digital platform der muliggør at forskellige tidsligheder kan eksistere i samme rum eller frame?
Institution: Det Kongelige Danske Kunstakademi

Navn: Jens Hauser, Ph.d., postdoc
Alder: 46
Bevilling: Mads Øvlisen postdocstipendium i kunst & bio- og naturvidenskab, DKK 1,2 mio. over 2 år
Projekttitel: (OU)VERT – An interdisciplinary Investigation into GREEN as Medium
Beskrivelse: Om en fransk neologisme for ‘åbent grønt’ repræsenterer (OU)VERT en tilgang inden for kunst-, kultur- og mediestudier, der undersøger ’grøn’ som farve, synligt fysisk fænomen, fysisk medium, semantisk konstruktion og ideologi. Projektet tager afsæt i den erkendelsesteoretiske hypotese, at selvom ’grøn’ opfattes som ”naturlig” af mennesker og implicit frembringer en antitese til homo faber, er det paradoksalt nok den mest antropocentriske af alle farver. Gennem en tværfaglig og trans historisk tilgang til (OU)VERT vil projektet undersøge det strukturelle spændingsfelt mellem tekniske aspekter af den kunstneriske iscenesættelse, de kulturelle konnotationer såvel som den biologiske og fysiologiske materialitet ved ’grøn’ i en tid præget af generel ’greenwashing’. Postdocprojektet sigter mod at åbne og kortlægge alle relevante aspekter relateret til ’grøn som medium’ samt de tilhørende videnskabelige discipliner, for at styrke humanioras position i lyset af de hastigt voksende (bio)teknologiske fremskridt og de verdensbilleder, der knytter sig til disse. Yderligere vil projektet styrke etableringen af et netværk mellem danske og internationale forskere, så der i forlængelse af postdocprojektet kan udarbejdes en ansøgning om et ERC Starting Grant og midler til at starte en tværdisciplinær forskningsklynge eller -center.
Institution: Københavns Universitet