Ansøg om midler

Flere unge talenter skal knytte sundhedsforskning og medicinsk praksis tættere sammen

Novo Nordisk Fonden har bevilget yderligere 84,5 mio. kr. til Københavns Universitet til det ambitiøse forsknings- og uddannelsesprogram BRIDGE – Translational Excellence Programme. Formålet er at gøre flere unge forskere til eksperter i at arbejde på tværs af universitet, klinik og industri og at øge forskermobilitet mellem sektorerne.

Novo Nordisk Fonden har givet en bevilling på 84,5 mio. kr. til en fortsættelse af forsknings- og uddannelsesprogrammet BRIDGE – Translational Excellence Programme ved Københavns Universitet.

Formålet med projektet er at uddanne forskere til at gøre translationel forskning fra universiteter og hospitaler anvendelig i life-science-industrien. Det overordnede mål er at styrke samarbejdet mellem universiteter, sundhedsvæsenet og life-science-industrien og derved øge mobiliteten af talentfulde forskere mellem alle sektorerne.

Stipendiater i programmet ansættes i en toårig stilling, hvor de – sammen med mentorer fra forskellige discipliner – driver forskningsprojekter i krydsfeltet mellem forskning, klinisk praksis og medicinalindustri, mens de sideløbende tager kurser, der skal ruste dem til at bygge bro mellem forskellige aktører i sundhedsvæsenet og styrke deres evne til at navigere i processen fra grundforskningsopdagelse til patientbehandling.

“Ikke mindst nu under Corona-pandemien ser vi vigtigheden af et tæt samarbejde mellem basal forskning, industri og klinik, så videnskabens opdagelser hurtigt kommer i spil til gavn for patienterne. Inden for ekstremt kort tid skal vi kunne diagnosticere, behandle og forebygge en helt ny sygdom. BRIDGE handler om at geare sundhedsvæsenet til at kunne håndtere den slags processer,” siger Ulla Wewer, dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

I 2018 bevilgede Novo Nordisk Fonden 46 mio. kr. til etablering af programmet. Programmet har siden optaget to årgange á 11 fellows, som er godt i gang med tværdisciplinære forskningsprojekter. Med den nye bevilling får de over de kommende år følgeskab af endnu tre årgange á 14 unge forskere.

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden, siger: ”Både i industrien, universitetsverdenen og på hospitalerne er der et stort behov for forskere, der forstår at arbejde på tværs af sektorerne. Med bevillingen ønsker vi at medvirke til at styrke samarbejde, vidensudveksling og netværksopbygning mellem sektorerne samt overvinde barrierer for at forskere rykker fra en sektor til en anden.”

Lovende projekter i gang
Forskningsprojekterne i BRIDGE udvikles i samarbejde med erfarne forskere, der repræsenterer universitetsforskning, kliniske miljøer og medicinalindustrien. De 22 nuværende projekter spænder bredt fra udvikling af nye præventionspræparater over brug af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet til nye behandlinger af neurologiske sygdomme og infektioner.

”Det er nogle vældig lovende projekter, som vi har store forventninger til. Men BRIDGE handler også om det lange seje træk i at skabe et nyt økosystem – at bygge bro mellem universitet, hospitaler og industrien over tid. Det er sin helt egen disciplin at kunne indgå i forskellige sammenhænge og være god til implementering,” siger dekan Ulla Wewer.

Læs mere om BRIDGE og om hvordan du kan blive en del af programmet her.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]