Ansøg om midler

Førende forsker inden for spiseforstyrrelser rykker sin forskning til Danmark

Nadia Micali er en af verdens førende forskere i spiseforstyrrelser. Nu har hun med en stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden flyttet sin forskning til Danmark, hvor hun vil knække koden til at forstå sammenhængen mellem gener, kroppen, psyken og spiseforstyrrelser.

Et stadigt stigende antal unge mennesker udvikler spiseforstyrrelser som anoreksi, bulimi og tvangsoverspisning.

I mange år har det primære fokus være på adfærdsforandringer, både inden for forskningen og behandlinger spiseforstyrrelser. Der tegner sig dog efterhånden et mere klart billede af, at årsagen til spiseforstyrrelser ikke bare skal findes i sindet, men også på det metaboliske niveau og i generne.

En af verdens førende forskere inden for spiseforstyrrelser er italienske Nadia Micali, der med et syvårigt Laureate Research Grant på 42 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden i ryggen netop har flyttet teltpløkkerne til Danmark og Forskningsenheden for Spiseforstyrrelser ved Psykiatrisk Center Ballerup, hvor hun er indtrådt som forskningsleder.

Formålet med den anerkendte forskers ophold i Danmark at blive klogere på, hvordan en lang række faktorer spiller ind i udvikling og fastholdelse af spiseforstyrrelser.

»I mange år har vi fokuseret på, hvordan psyken påvirker kroppen, men vi har gjort alt for lidt for at forstå, hvordan kroppen påvirker hjernen i forbindelse med udvikling og sygdomsprogression ved spiseforstyrrelser. Det er sigtet med den forskning, som min gruppe og jeg skal lave over de kommende syv år. Min vision er at blotlægge genetiske og ikke-genetiske risiko- og beskyttende faktorer for spiseforstyrrelser med fokus på metabolisme, antropometri og deres interaktioner med hjernen og adfærd. Jeg sigter mod at lave et forskningsprogram med potentiel indflydelse på den kliniske praksis, hvilket kan være med til at forbedre behandlingen og udfaldet for personer med spiseforstyrrelser,« fortæller Nadia Micali, der har forsket i spiseforstyrrelser i mere end 20 år.

Meget større fokus på kroppens rolle ved spiseforstyrrelser
Nadia Micalis forskning kommer over de næste år til at udfolde sig inden for tre underprojekter.

  • For det første vil forskerne i hendes forskningsgruppe benytte de danske registre og danske og internationale kohorter til at blive klogere på blandt andet risikogener for udvikling af spiseforstyrrelser, men også identificere gener og miljøfaktorer, der måske beskytter mod udvikling af spiseforstyrrelser.
  • Anden del af forskningen drejer sig om at etablere en klinisk kohorte af personer med spiseforstyrrelser og undersøge, hvad der sker både i hjernen og i kroppen hos disse personer. Forskerne vil også se, hvordan børn af personer med spiseforstyrrelser selv er i risiko for at udvikle spiseforstyrrelser sammenlignet med børn af forældre uden spiseforstyrrelser. Denne del af forskningen handler om at finde ud af, hvad der sker i kroppen, når personer udvikler spiseforstyrrelser, og hvordan andre biologiske mekanismer kan beskytte mod dem.
  • Endelig vil forskerne kombinere deres fund fra de to andre underprojekter i et tredje projekt med det formål at udvikle modeller til at forudsige, hvem der er i risiko for at udvikle spiseforstyrrelser, samt at pege på nye behandlingstilgange til dem, som gør det.

»Forhåbentlig kan vi identificere nye lægemiddelmål i koblingen mellem kroppen og hjernen. Formålet er også, at vi kan identificere, hvem der vil udvikle kronisk spiseforstyrrelse, og for hvem det kun er forbipasserende. Det vil gøre os i stand til mere individuelt at strukturere behandlingen,« forklarer Nadia Micali.

Kom til Danmark for at arbejde sammen med andre eksperter
At det er lykkes Danmark at tiltrække en så kompetent forsker som Nadia Micali skyldes ikke udelukkende økonomien i den store bevilling, men også at Danmark kan tilbyde attraktiv forskningsinfrastruktur og -kompetencer.

For det første er Danmark verdensberømt for vores registre, som gør det muligt at lave registerbaserede undersøgelser på et internationalt tårnhøjtniveau, der ikke matches mange andre steder i verden.

Derudover findes der på Københavns Universitet kapaciteter inden for en lang række fagområder, som Nadia Micali er nødt til at gøre brug af, hvis hun vil i mål med sine store ambitioner. Det drejer sig blandt andet om ekspertiser inden for billeddannelse af hjernen, genetik og metabolisk forskning med udspring fra Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research.

»Derudover har Danmark i Ballerup et meget stort specialiseret behandlingscenter for spiseforstyrrelser med flere end 1.000 nye patienter om året. Til den form for forskning, som jeg gerne vil lave, har jeg alle kompetencerne tæt på, og derfor var det attraktivt at komme til Danmark,« siger Nadia Micali.

Om Laureate Research Grants

De syvårige Laureate Research Grants-bevillinger uddeles til fremragende internationale forskere, som ønsker at etablere en forskergruppe i Danmark. Hver bevilling gives som en rammebevilling omfattende projektdrift, løn og forskningsapparatur på op til 50 mio. kr. over syv år. Bevillingerne kan eventuelt forlænges i yderligere syv år efter fornyet ansøgning og evaluering i projektets sjette år.

Yderligere information

Christian Mostrup
Director, Public Relations
+45 3067 4805 [email protected]