Ansøg om midler

Førende Proteinforsker Flytter Til Danmark

Ulrich auf dem Keller flytter sin forskning til DTU.

Hvordan interagerer komplekse proteinnetværk, når de danner hud og heler den efter en skade? Og hvad sker der med disse netværk i hud med inflammation eller hud, der ikke vil hele ordentligt?

Det er hovedspørgsmålene, som den førende proteinforsker Ulrich auf dem Keller nu vil undersøge efter at have modtaget et Novo Nordisk Foundation Young Investigator Award fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingen, der er på 20 mio. kr. over en syvårig periode, gør, at Ulrich auf dem Keller nu flytter sit laboratorium til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og etablerer sin forskningsgruppe på Institut for Bioteknologi og Biomedicin.

Ulrich auf dem Keller, ph.d., er aktuel seniorforsker og gruppeleder ved Institute for Molecular Health Sciences på ETH Zürich. Efter sine ph.d.-studier inden for pattedyrs hudbiologi udførte han postdoc-forskning, som omfattede udvikling af nye teknologier til at undersøge enzymer kaldet proteaser. Han samlede herefter sine ekspertise-områder og opbyggede sit eget forskningsprogram, som undersøger, hvordan proteaser fungerer i huden.

Mennesket indeholder hundredvis af proteaser, som er nødvendige for en række processer i kroppen. Proteaser virker ved at splitte proteiner op i mindre dele. Nogle nedbryder proteinerne helt, mens andre virker meget mere specifikt og begrænset. Proteaser er særligt vigtige ved heling af sår i huden, hvor grupper af forskellige proteaser virker fra det første stadie, hvor der dannes koagler, til det sidste stadie, hvor der dannes ny hud.

På baggrund af tildelingen af Novo Nordisk Foundation Young Investigator Award vil Ulrich auf dem Keller anvende omfattende teknologier til at undersøge netværk af proteaser i normal, betændt og beskadiget hud. Dette vil give detaljeret viden om, hvad der ikke fungerer ordentligt i betændt hud og kroniske sår, og vil danne grundlag for udvikling af bedre diagnostiske metoder og behandling.

Om bevillingen siger Ulrich auf dem Keller:

“Jeg er meget spændt på at skulle arbejde sammen med anerkendte og førende proteinforskere i Danmark, som arbejder på at kunne udføre en funktionel dissektion af det humane proteom og forstyrrelserne i dette ved sygdom på en systemomfattende skala. Takket være Novo Nordisk Foundation Young Investigator Award vil jeg kunne gå et skridt videre med min forskning med hjælp fra ikke alene den ekstraordinære infrastruktur på DTU, men også fra den stærke tilknytning til kollegerne inden for grundforskning og klinisk forskning på de mange fremragende biomedicinske forskningsinstitutioner i Københavnsområdet.”

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants i Novo Nordisk Fonden, siger:

“Bevillingen vil gøre det muligt for Ulrich auf dem Keller og hans kolleger at undersøge proteaser i normal og syg hud på et meget højere detaljeringsniveau end hidtil. Dette giver et stort potentiale for at påvise defekter, der opstår ved forskellige hudlidelser, og for at forbedre behandlingerne. Novo Nordisk Foundation Young Investigator Awards gør det muligt for meget talentfulde biomedicinske og bioteknologiske forskere at komme til Danmark, hvilket øger kvaliteten og omfanget af forskningen i landet.”

OM NOVO NORDISK FOUNDATION YOUNG INVESTIGATOR AWARDS

Novo Nordisk Foundation Young Investigator Awards uddeles af Novo Nordisk Fonden og gør det muligt for fremtrædende unge forskere at flytte til Danmark for at etablere deres laboratorier. Bevillingerne støtter uafhængige forskere, der er på et tidligt stadium eller midtvejs i karrieren, og som er klar til at udføre mere ambitiøs forskning inden for biomedicin eller bioteknologi.

Novo Nordisk Foundation Young Investigator Awards tildeles efter et åbent opslag og en tofaset ansøgningsproces. Hver bevilling er på op til 20 mio. kr., der kan anvendes til omkostningerne ved et forskningsprogram, herunder drift af projektet, lønninger og udstyr. Flere oplysninger om aktuelle opslag kan ses på Novo Nordisk Fondens hjemmeside.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Mette Haagen Marcussen, kommunikationschef, DTU Bioengineering, Institut for Bioteknologi og Biomedicin, DTU, [email protected], tlf.: 2371 2310

John Wittschieben, Senior Scientific Officer, Novo Nordisk Fonden, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, Press Officer, Novo Nordisk Fonden, [email protected], tlf.: 3067 4805.