Ansøg om midler

Folkeskoles naturfaglige flagskib modtager undervisningspris

Natur- og teknologilærer Martin Dannevang Jensen fra Løsning Skole leverer hver eneste dag en ekstraordinær indsats, der er langt ud over, hvad skolens leder nogensinde har set før. For den indsats modtager han nu Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2024 Vest.

Hvis eleverne på mellemtrinnet på Løsning Skole i Hedensted kommune skal have hjælp til teknologi eller naturfagene, ved de godt, hvor de skal henvende sig. Eleverne på Løsning skole er nemlig i den heldige position, at en af Danmark mest engagerede lærere inden for netop natur- og teknologifagene har sin daglige gang på skolen.

Martin Dannevang Jensen hedder han, og han leverer ifølge tidligere skoleleder Helle Vestergaard ”en indsats i natur- og teknologifagene langt ud over, hvad vi nogensinde før har set”.

Med sit tårnhøje faglige engagement har Martin Dannevang Jensen gjort teknologiforståelse på Løsning Skole til allemandseje, ligesom han har været med til at etablere og undervise i det helt nye fag ”Innovation, teknologi og leg”, hvor eleverne som eksempel finder løsninger på klimaudfordringer eller designer helt ny teknologi.

For sin passion for at gøre Natur- og teknologifaget til et yndlingsfag på Løsning Skole modtager han nu Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris 2024 Vest, på baggrund af en indstilling fra Helle Vestergaard. Med prisen følger 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. tilfalder prismodtageren, mens 200.000 tilfalder skolen.

»Det er en fantastisk anerkendelse og et fokus på, at naturfagene betyder noget i folkeskolen og kan være med til at gøre en forskel for vores elever,« siger Martin Dannevang Jensen.

Løsning Skoles nuværende skoleleder, Jesper Karkov, er meget begejstret over prisen og de muligheder, der følger med den.

»Det kom som en stor og glædelig overraskelse, at Martin var blevet indstillet af Helle. Jeg kan sagtens forstå, at han er blevet udvalgt, for han er en ildsjæl i sit arbejde med eleverne og i samarbejdet med de dygtige kollegaer, der omgiver ham her på skolen,« siger han.

»Vi er glade for at overrække Natur- og Teknologilærerprisen Vest til Martin Dannevang Jensen for hans store arbejde med at udvikle undervisningsforløb samt evne til at motivere elever til selv at finde løsninger på relevante problemstillinger ved hjælp af naturvidenskab og teknologi,« siger Senior Vice President for Education & Outreach i Novo Nordisk Fonden Berith Bjørnholm.

Det handler om at gøre natur- og teknologifaget spændende
Når det kommer til natur- og teknologifagsundervisningen, kan Martin Dannevang Jensen slet ikke holde sig selv tilbage. Det betyder blandt andet, at han er primus motor bag, at Løsning Skole er én af blot 12 danske skoler, som er med i Play@Heart-projektet, hvor der arbejdes med en legende tilgang til teknologiundervisningen.

Martin Dannevang Jensen står også i spidsen for Engineering Day, hvor eleverne får en smag for, hvad det vil sige at være ingeniør.

Endelig er det ikke kun eleverne på Løsning Skole, som har glæde af Martin Dannevang Jensens engagement. Det har også kollegaerne og lærere fra andre skoler, der har stor glæde af hans undervisningsforløb, som han udvikler og finder inspiration til i samarbejde med kollegaer fra hele verden.

For Martin Dannevang Jensen selv handler det om at give eleverne kompetencer til at forstå natur og teknologi og kunne gå til for eksempel indholdet i en mobiltelefon på en undersøgende måde ud fra et teknisk- og designmæssigt synspunkt.

»I mine øjne eksisterer der et dannelsesperspektiv i natur- og teknologiundervisningen, så vi kan give eleverne kompetencerne til at begå sig i fremtiden. Jeg tænker da, at nogle af mine elever bliver så inspireret af natur- og teknologifagene, at de vil gøre det til et karrierevalg, men selvom de vælger noget helt andet, håber jeg stadig på, at min måde at gå til undervisningen har smittet af på dem, og at de vil fastholde interessen for teknologi,« siger Martin Dannevang Jensen.

Prisen skal komme både elever og lærere til gavn
Martin Dannevang Jensen har også nogle tanker om, hvad de 200.000 kr., som tilfalder Løsning Skole, gerne må bruges på.

»Det beslutter vi selvfølgelig i et fagudvalg, men vi vil gerne købe noget, som eleverne kan se i deres hverdag, og som de kan bruge. Vi har for eksempel et faglokale i Natur og Teknologi med undervisningsmaterialer, der godt kunne trænge til en opgradering, men så tænker jeg også, at nogle af pengene kan bruges til at give nogle af mine kollegaer et kompetenceløft. Pengene skal bruges fornuftigt, og derfor vil vi gerne have input fra både lærere og elever,« siger han.

Om Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris
Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere inden for faget Natur og Teknologi i grundskolens indskoling og mellemtrin. Den uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt.

Læs mere om prisen her.

Se også de øvrige modtagere af Novo Nordisk Fondens undervisningspriser for 2024 her.

 

Om Novo Holdings A/S
Novo Holdings er et dansk holding- og investeringsselskab, der varetager forvaltningen af Novo Nordisk Fondens aktiver og formue. Novo Holdings har til formål at fremme menneskers sundhed og samfundets og planetens bæredygtighed ved at sikre et langsigtet afkast på Novo Nordisk Fondens aktiver. Novo Holdings er 100 pct. ejet af Novo Nordisk Fonden og har kontrollerende ejerskab i Novo Nordisk A/S og Novonesis A/S (Novozymes A/S) samt varetager en bred investeringsportefølje med fokus på et langsigtet afkast. Novo Holdings forvalter en bred portefølje af aktier, obligationer, fast ejendom samt investeringer i infrastruktur og private equity, og er derudover en af verdens førende investorer inden for life science. Gennem sine Seeds, Venture, Growth, Asia, Bioindustrial og Principal Investments teams investerer Novo Holdings i virksomheder på alle udviklingsstadier. Ved udgangen af 2023 havde Novo Holdings samlede aktiver til en værdi af DKK 1.114 mia. www.novoholdings.dk.

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.

https://novonordiskfonden.dk/da/

Yderligere information

Nils Eskestad
Senior Corporate Writer, PhD
+45 30232904 [email protected]