Ansøg om midler

Fonden Bevilger 7,5 Mio. Til at Løfte Socialt Udsatte Folkeskolelever Gennem Teach First Danmark

Fondens bevilling skal medvirke til at engagere og videreuddanne flere dygtige folkeskolelærere blandt universitetsuddannede. På billedet underviser Cecilie Nybye Ågesen sin 6. klasse på Valby Skole i fysik/kemi. Hun er kandidat i Human Ernæring og Fødevarevidenskab fra Københavns Universitet.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 7,5 millioner kroner til Teach First Danmark, som arbejder for at give alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse – uanset social baggrund.

Bevillingen skal medvirke til at engagere og videreuddanne flere dygtige folkeskolelærere blandt universitetsuddannede. Lærerne skal bidrage til at inspirere og styrke fagligheden hos udsatte elever og give dem optimale muligheder for at dygtiggøre sig, herunder særligt i fagene matematik og naturfag, hvor folkeskolerne især efterspørger flere kvalificerede lærere.

Teach First Danmark tilbyder udvalgte bachelor- og kandidatuddannede en toårig lærer- og lederuddannelse, hvor de underviser på fuld tid i en folkeskole i et socialt udsat område. Sideløbende med deres arbejde som lærere gennemfører kandidaterne et uddannelsesforløb svarende til 150 ECTS. Det omfatter en fuld meritlæreruddannelse og løbende rådgivning fra en læreruddannet mentor samt supplerende kurser og coaching i samarbejde med partnervirksomheder. Hidtil er ca. 2.500 elever blevet undervist at lærere fra Teach First Danmark, der er tænkt som et supplement til de dygtige lærere, der uddannes via den traditionelle fireårige læreruddannelse.

Novo Nordisk Fondens bevilling går til at videreudvikle uddannelsen og udbrede Teach First Danmarks program til hele landet. Målet er herigennem at styrke de faglige færdigheder hos op mod 15.000 børn i folkeskoler i udsatte områder frem mod 2020.

Jesper Bergmann, direktør i Teach First Danmark, siger:
“Vi oplever stor efterspørgsel efter lærere fra folkeskoler uden for hovedstadsområdet. Den meget generøse bevilling fra Novo Nordisk Fonden giver os mulighed for at engagere endnu flere dygtige unge mennesker, som brænder for at lære fra sig og hjælpe deres elever til at opdage deres evner og muligheder i livet. Vi er utrolig stolte over, at Novo Nordisk Fonden anerkender og støtter op om denne indsats”.

Thomas Alslev Christensen, Head of Operations i Novo Nordisk Fonden, siger:
”Gode resultater i folkeskolen er afgørende for, om eleverne senere gennemfører en ungdomsuddannelse. Gennem bevillingen til Teach First Danmark ønsker vi at afhjælpe lærermanglen inden for særligt fagene matematik og naturfag og give folkeskoleelever de bedste betingelser for at dygtiggøre sig. Samtidig ønsker vi at medvirke til at fremme elevernes interesse inden for naturvidenskab og stimulere dem til på længere sigt at vælge en karriere inden for området.”

OM UDDANNELSEN

Teach First Danmark engagerer bachelor- og kandidatuddannede til et toårigt program, hvor de underviser på på fuld tid i en folkeskole i et socialt udsat område og sideløbende gennemfører en fuld meritlæreruddannelse svarende til 150 ECTS-point. Gennem hele programmet sparrer de nye lærere med en erfaren læreruddannet mentor fra Teach First Danmark og modtager i programmets andet år også coaching og supplerende kurser i samarbejde med virksomhedspartnere. Efter det toårige program kan kandidaterne fortsætte som lærere på deres skoler.

I 2015 blev første årgang af 30 kandidater optaget på programmet og ansat på folkeskoler i socialt udsatte områder. I 2016 blev anden årgang optaget blandt 634 ansøgere.

OM TEACH FIRST DANMARK

Teach First Danmark er en non-profit organisation, som samarbejder med folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og myndigheder for at give alle børn i Danmark muligheden for en god uddannelse – uanset social baggrund. Initiativet dækker til dato hovedstadsområdet, men planen er at udvide til resten af Danmark i de kommende år. Læs mere på www.teachfirst.dk

YDERLIGERE INFORMATION

Thomas Alexander Hoelgaard, kommunikationsansvarlig, Teach First Danmark, tlf.: 2988 8107, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]