Ansøg om midler

Fornyet bevilling til BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship-programmet skal booste fremtidens iværksættere og sundhedsløsninger

Fellowship-programmet forener erfarne internationale talenter fra forskellige discipliner og udstyrer dem med de nødvendige færdigheder til at tackle udækkede kliniske behov og udvikle banebrydende praktiske løsninger inden for sundhedsområdet. Med en bevilling på op til DKK 81,48 mio. fra Novo Nordisk Fonden er programmet nu kørt i stilling til at fortsætte i yderligere fem år med et styrket klinisk fokus på kardiometaboliske sygdomme.

BioMedical Design Fellowship-programmet strækker sig over 10 måneder, hvor stipendiaterne dels får mulighed for klinisk fordybelse, og dels deltager i forelæsninger, teamworkprojekter og får praktisk erfaring med sundhedsinnovation og kommercialisering. En af grundpræmisserne er at bygge bro mellem ​​ideer og praktiske løsninger.

Programmet, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden og forankret ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet, afsluttede med succes den første bevillingsperiode i år.

En behovsdrevet tilgang til innovation
Formålet med BioMedical Design Fellowship-programmet er at påvirke fremtidens sundhedsvæsen med fokus på behovsdrevet innovation og produktudvikling. Dette sker ved at tilbyde træning og motivere deltagerne til at skabe innovative løsninger på relevante, udækkede behov. Denne behovsdrevne tilgang – i modsætning til en teknologidrevet tilgang – skal sikre brugbare løsninger. Stipendierne giver adgang til en klinisk afdeling for at deltagerne kan se og erfare de udækkede behov, der findes i det virkelige liv på danske hospitaler.

Sys Zoffmann Glud, PhD, direktør for BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet, siger: ”Vi er begejstrede for at kunne tage hul på vores anden bevillingsperiode for BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme. Succesen blandt vores fellows og virkningen af deres innovationsprojekter har demonstreret styrken ved en behovsdrevet og patientfokuseret tilgang. Vi skal nu styrke vores strategiske kliniske fokus, udnytte digitale løsninger yderligere og fremme den kulturelle afsmitning fra vores fellows til de kliniske fællesskaber, de bevæger sig i. På den måde ønsker vi at frigøre det fulde potentiale i dansk sundhedsinnovation og drive en positiv forandring til gavn for patienter og sundhedsprofessionelle.”

Forbedring af kliniske processer og sundhedspleje
Fellowship-programmet fokuserer dels på at udvikle deltagernes varige kompetencer, men målet er også, at programmet skal være katalysator for nye innovationsprojekter med kommercielt potentiale. Programmet har allerede overgået mange af dets centrale succeskriterier – herunder udvikling af nye kliniske innovationsprojekter, generering af patenter og virksomheder, der har haft succes med at tiltrække betydelig ekstern finansiering.

Programmet er en del af det ben af Novo Nordisk Fondens 2030-strategi, der handler om at skabe et innovationsmiljø i verdensklasse i Danmark. Formålet er at give en ny generation af innovatører mulighed for at revolutionere sundhedsvæsenet, forbedre patientresultaterne og drive transformative ændringer inden for sundhedssystemet. Programmet skaber således en øget pulje af iværksættertalenter og en stærk pipeline af lovende innovationsprojekter og start-ups til den danske life science industri.

Programmet vil fremover bygge videre på erfaringerne fra den tidligere bevillingsperiode. Det indebærer, at der vil komme større fokus på danske hospitalers innovationsdagsorden med vægt på især kardiometaboliske sygdomme. Desuden skal der etableres nye partnerskaber med internationale hospitaler for at støtte stipendiater i at vurdere behov og afprøve løsninger i internationale kliniske omgivelser.

“Den første bevillingsperiode har været en success, så i Novo Nordisk Fonden er vi glade for at fortsætte støtten til programmet. Især sætter jeg pris på programmets nye strategiske fokus på kardiometaboliske sygdomme, som er et område, der på globalt plan har store udækkede kliniske behov,” slutter Mikkel Skovborg, Senior Vice President for Innovation i Novo Nordisk Fonden.

Om programmet
BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme, oprindeligt inspireret af BioDesign-programmet ved Stanford University, blev etableret i Danmark i oktober 2018 med en bevilling på DKK 81,6 millioner fra Novo Nordisk Fonden.

Det er et 10-måneders fuldtidsstipendium, der indeholder både teori og praktisk feltarbejde. Til dato har 71 stipendiater gennemført programmet.

Fra januar 2023 har programstipendierne udviklet 44 projekter til forbedring af kliniske processer og 13 innovationsprojekter med kommercielt potentiale inden for medicinsk udstyr, medicinsk diagnostik og overvågning, telesundhed og AI-baserede kliniske beslutningssystemer. Disse projekter har genereret 2 indleverede patenter og 14 nystartede virksomheder, der har rejst midler på i alt ca. DKK 26,1 mio.

Novo Nordisk Fonden har nu forlænget Programmet i yderligere 5 år med en bevilling på op til DKK 81,48 mio.

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden blev etableret i 1924 som en dansk erhvervsdrivende fond, der støtter videnskabelige, humanitære og sociale formål. Fondens vision er at fremme menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed. Fonden arbejder for at styrke forskning og innovation inden for forebyggelse og behandling af kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover søger den at bidrage til udvikling af viden og løsninger, der understøtter den grønne omstilling af samfundet.
https://novonordiskfonden.dk/da/

Yderligere information
Marie-Louise Jersin, Senior Communications Partner, +45 3049 4957, [email protected]