Ansøg om midler

Forsker I Fedtvæv Modtager Prestigefyldt Diabetespris

Professor Philipp Scherer modtager EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence 2017 på 6 millioner kroner for sit enestående bidrag til en større forståelse af diabetes.

Dr. Scherers omfattende analyse af fedtvævs fysiologi og hans meget innovative tilgang til videnskab har hævet ham op blandt de allerbedste inden for diabetesforskningen. Hans arbejde på dette felt har altid været blandt det mest kreative. Han opdagede adiponectin, der – ligesom opdagelsen af leptin – var startskuddet på en ny æra inden for fedthormoner og stofskiftesygdomme. Han har fastlagt adiponectins fysiologiske roller, struktur og biokemi og vist, at det udskilles reciprokt med leptin. Både leptin og adiponectin beskytter mod lipotoksicitet ved at befri vævet for “overløb” af fedt. Scherer påviste, at adiponectin beskytter ved at nedsætte niveauet af de giftige fedtstoffer, mens leptin gør dette ved at hæve om-sætningen af fedtstoffer.

Dr. Scherer påviste, at adiponectin overekspression udvider fedtcellevolumen og beskytter dermed mod diabetes. Med andre ord: via dette fantastiske fund er det blevet fastslået, at fedme ikke i sig selv er den direkte årsag til type 2-diabetes, insulinresistens og metabolisk syndrom, men snarere i begyndelsen en beskyttelsesmekanisme, som fastholder den ekstra mængde lipider i fedtcellerne – og dermed væk fra andet væv, der ikke er skabt til at opbevare fedtstoffer. Disse helt grund-læggende observationer har medvirket til at revolutionere dette felt. Scherers forskning har skabt et andet billede af sammenhængen mellem det metaboliske syndrom og type 2 diabetes – to af vores mest almindelige sygdomme.

Scherers arbejde har bidraget til en helt ny tilgang til metabolisk syndroms og type 2-diabetes’ patofysiologi – to af de mest almindelige, kroniske sygdomme. Disse fremskridt har ført til mere end 350 publikationer i tidsskrifter såsom Nature Medícine, næsten 40.000 citationer og et h-indeks på næsten 100. Desuden har han forfattet adskillige reviewartikler, kommentarer og kapitler til bøger, og han er indehaver af flere patenter. Han er eftertragtet for sin ekspertise både nationalt og in-ternationalt, og med sine mange bidrag er han med til at skabe grundlaget for den fremtidige diabetesforskning.

For sin ekstraordinære indsats modtager Philipp Scherer EASD–Novo Nordisk Foundation Diabetes Prize for Excellence 2017. Prisen uddeles som anerkendelse for et fremragende forskningsmæssigt eller teknologisk bidrag, der øger vores vi-den om diabetes, dens sygdomsmekanismer eller dens komplikationer.

“Det er en stor ære at modtage denne meget prestigefyldte europæiske pris inden for diabetesforskning på vegne af vores stofskifte-forskergruppe på University of Texas Southwestern Medical Center i Dallas. Vi er så heldige at have en suveræn gruppe forskere på Touchstone Diabetes Center, som på bedste vis samarbejder med forskere fra andre centre. Herved skabes der et unikt og stimulerende forsk-ningsmiljø, der fostrer samarbejdsindsatser omkring nye tværfaglige tilgange til at håndtere vore dages mest presserende spørgsmål inden for diabetesforskningen,” siger Philipp Scherer.

Prisen gives i et samarbejde mellem European Association for the Study of Diabetes (EASD) og Novo Nordisk Fonden. Prismodtageren udvælges af et særligt be-dømmelsesudvalg nedsat af EASD, mens Novo Nordisk Fonden donerer pengebeløbet.

“Dr. Scherer er én af de mest kreative forskere på diabetesområdet. Han har ændret vores forståelse af patofysiologien for fedme og type 2-diabetes,” udtaler Ju-leen Zierath, professor og formand for EASD.

Birgitte Nauntofte, direktør i Novo Nordisk Fonden, siger: “Med uddelingen af denne pris inden for diabetesforskningen ønsker Novo Nordisk Fonden at aner-kende de bedste forskere på dette vigtige område. Jeg vil gerne lykønske Philipp Scherer med hans enestående resultater, som har været med til at skabe grundla-get for den fremtidige diabetesforskning. Det er yderst fortjent, at han modtager denne pris.”

Med prisen følger et beløb på 6 millioner kroner, hvoraf 1 million kroner er en personlig hæderspris, mens de resterende 5 millioner kroner er et rådighedsbeløb til forskning. Prisen overrækkes officielt ved en ceremoni på det 53. årsmøde i EASD i Lissabon, Portugal, den 13. september.

OM PHILIPP SCHERER FØDT I SCHWEIZ

Nuværende stilling

Professor og leder af Touchstone Center for Diabetes Research, University of Texas Southwestern Medical School, Dallas, USA

Karriere

2015: Banting Medal for Scientific Achievement fra American Diabetes Association

2013: Naomi Berrie Award for Outstanding Achievement in Diabetes Research fra Columbia University, USA

2013: Britton Chance Memorial Award fra Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapore

2012: O’Donnell Award in Medicine fra Academy of Medicine, Engineering & Science of Texas, USA

2007: Leder, Touchstone Diabetes Center, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA

2007: Professor, Departments of Internal Medicine and Cell Biology, University of Texas Southwestern Medical Center, USA

2005: Outstanding Scientific Achievement Award fra American Diabetes Association

1997: Professor for Cell Biology and Medicine, Albert Einstein College of Medicine, USA

1995: Postdoc, Whitehead Institute for Biomedical Research, MIT, Cambridge, Massachusetts, USA

1992: PhD, University of Basel, Schweiz

Philipp Scherer står bag mere end 400 publikationer og har mere end 40.000 bibliografiske citationer.

OM PRISEN

Prisen tildeles en internationalt anerkendt forsker, der har ydet signifikante bidrag til diabetesforskningen. Prismodtagerens forskning kan have fokus på forebyggelse, behandling og/eller fysiologisk-biokemisk grundforskning. Forskningen kan også være klinisk orienteret. Prisen kan endvidere uddeles for “årtiets opdagelse” inden for diabetesforskning.

Om EASD European Association for the Study of Diabetes (EASD) er en ikke-kommerciel lægevidenskabelig forening grundlagt i Montecatini, Italien, i 1965 med hovedkvarter i Düsseldorf, Tyskland. Foreningen er baseret på individuelt medlemskab og favner forskere, læger, laboranter, sygeplejersker og studerende fra hele verden, der er interesseret i diabetes og relaterede emner.

Foreningens mission er at fremme excellence i behandlingen af diabetes gennem forskning og uddannelse. Dens formål er at tilskynde og støtte forskning inden for diabetes samt udbredelse af den nyeste viden og implementering af denne. Læs mere på www.easd.org.

YDERLIGERE INFORMATION

Philipp Scherer, [email protected]

EASD: Simon Müller, [email protected], +49 2117584690

Novo Nordisk Fonden: Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, [email protected], +45 3067 4805