Ansøg om midler

Forsker I Lungesygdomme Modtager Hagedorn Prisen – Vil Knække Koden Bag Kol

Professor Jørgen Vestbo modtager Hagedorn Prisen 2016 for sit vedholdende og ambitiøse arbejde gennem 30 år som kliniker og forsker i lungesygdomme.

Hagedorn Prisen, der er på 250.000 kr., uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin og Novo Nordisk Fonden som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for dansk intern medicin.

Jørgen Vestbo har som internationalt anerkendt forsker særligt været optaget af at undersøge og forstå udviklingen af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), som er den fjerde hyppigste dødsårsag i verden. Alene i Danmark er der over 400.000 KOL-patienter, og sygdommen er den hyppigste årsag til indlæggelser på medicinske afdelinger.

Jørgen Vestbo har blandt andet udmærket sig ved at lede et stort, transatlantisk studie med mere end 2.000 KOL-patienter. Studiet afdækkede vigtig ny viden om, at KOL ofte udvikler sig over meget lang tid, og at forværringerne sker med forskellig hast fra menneske til menneske. Det viste sig, at patienternes evne til at bekæmpe en almindelig forkølelsesvirus spiller en rolle for udviklingen af KOL. Jørgen Vestbo håber, at denne viden kan føre til bedre forebyggelse og en egentlig behandling af sygdommen. Det findes ikke i dag, hvor medicinen udelukkende lindrer symptomerne.

”Når forskere og lægemiddelindustri ikke har været særlig succesfulde med at udvikle behandlingen af KOL, skyldes det nok, at vi i for høj grad har behandlet alle ens. Vi skal blive dygtigere til at dele patienterne op i undergrupper ved hjælp af målinger af, hvor fremskreden og aktiv sygdommen er, og så skal vi behandle patienterne forskelligt. Det er det, jeg har arbejdet på, og det vil jeg gerne være med til at realisere,” siger Jørgen Vestbo, professor ved University of Manchester og adjungeret professor ved Syddansk Universitet.

TVÆRFAGLIG OG INTERNATIONAL

Jørgen Vestbos forskning er kendetegnet ved at være tværfaglig. Forskningen kombinerer viden fra laboratorier, klinik, epidemiologi og store befolkningsundersøgelser. Denne tilgang har vakt opsigt, og Jørgen Vestbo har publiceret mere end 300 videnskabelige artikler.

Jørgen Vestbo vinder desuden international anerkendelse som præsident for det Europæiske Lungemedicinske Selskab, European Respiratory Society (ERS), og som en central drivkraft bag de internationale behandlingsstrategier for KOL, der udarbejdes i organisationen Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases, GOLD. Strategierne har særlig betydning i mindre udviklede lande i Afrika, Asien og Sydamerika, der hverken har nationale behandlingsstrategier eller rig adgang til medicin. Her er strategierne med til at sikre patienterne den bedst mulige behandling.

ANERKENDELSE AF LUNGEMEDICIN

”Jeg er utrolig glad over at modtage Hagedorn Prisen. Mange af mine rollemodeller har tidligere fået prisen, og jeg er på én gang stolt og ydmyg over nu at være blandt dem. Samtidig er jeg glad på specialets vegne. Det er mig bekendt første gang, en lungemediciner får prisen, og det er dejligt, at dette ikke så højt profilerede speciale vinder anerkendelse,” siger Jørgen Vestbo, der vil bruge de medfølgende midler til ny forskning i målrettet, individuel behandling af KOL.

Pia Nimann Kannegaard, formand for Dansk Selskab for Intern Medicin, siger:

”Jørgen Vestbo har åbenlyse faglige kvaliteter, som kommer patienter og kolleger til gavn. Han har gennem sin karriere beskæftiget sig indgående med en af de store folkesygdomme, KOL, og er fortsat særdeles aktiv på området både som kliniker og som internationalt anerkendt forsker. Nationalt har Jørgen Vestbo været toneangivende inden for lungemedicin, bl.a. som formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab i flere perioder. Jørgen Vestbo prioriterer undervisning og supervision af yngre kolleger meget højt og bidrager også på den måde til udvikling af specialet.”

Hagedorn Prisen overrækkes formelt til Jørgen Vestbo den 18. marts 2016 under årsmødet for Dansk Selskab for Intern Medicin.

OM JØRGEN VESTBO

Født: 1959

Professor og dr. med. i lungemedicin ved University of Manchester samt overlæge ved North West Lung Centre, University Hospital of South Manchester NHS Foundation Trust. Adjungeret professor ved Syddanske Universitet.
Præsident for det Europæiske Lungemedicinske Selskab, European Respiratory Society (ERS).

OM HAGEDORN PRISEN

Hagedorn Prisen uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin som belønning for en fremragende forsknings- eller udviklingsindsats inden for et område af dansk intern medicin. Prisen er på 250.000 kr., opdelt i 100.000 kr. som en personlig pris, og 150.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde. Med prisen følger tildelingen af Hagedorn Medaljen. Novo Nordisk Fonden bevilger årligt DKK 250.000 til uddeling af prisen.

YDERLIGERE INFORMATION

Jørgen Vestbo, professor, dr. med., e-mail: [email protected], tlf. 3035 0317

Pia Nimann Kannegaard, formand for Dansk Selskab for Intern Medicin, e-mail: [email protected], tlf. 3867 4239

Christian Mostrup, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, e-mail: [email protected], Tlf. 3067 4805