Ansøg om midler

Forskere På Jagt Efter Nye Behandlingsmetoder Mod Kræft Og Diabetes

Novo Nordisk Fonden har bevilget 100 mio. kr. til at omsætte forskningsresultater til nye måder at behandle leukæmi og diabetes.

Novo Nordisk Fonden har givet en bevilling på 100 mio. kr. til udvikling af den translationelle stamcelleforskning ved Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology, DanStem ved Københavns Universitet. Bevillingen skal bidrage til at omsætte centrets forskningsresultater til nye behandlingsmetoder af særlige typer af leukæmi og diabetes til gavn for patienterne.

Bevillingen går til etablering af et nyt forskningsprogram: Programme for Translational Hematology, der har fokus på kræftsygdomme i blodet. Med programmet vil centret etablere en platform til at teste nye lægemidler og bidrage til udvikling af nye metoder til at behandle patienter med særlige typer af leukæmi. Programmet vil kunne få stor betydning for behandling af hæmatologiske sygdomme. Det primære mål er at identificere nye behandlinger mod leukæmityperne AML (Akut Myeloid Leukæmi) og MDS (Myelodysplastisk Syndrom), hvor behandling og succesrater har ændret sig meget lidt de seneste årtier.

Professor ved DanStem og Biotech Research & Innovation Center (BRIC), Kristian Helin, står i spidsen for programmet, der vil omfatte samarbejde med forskere fra Rigshospitalet. Programmet inkluderer bl.a.:

  • Identificering og karakterisering af kræftstamceller fra patienter med leukæmi,
  • identificering af den bedste eksisterende individuelle behandling gennem screening af kræftstamceller fra patienter, og
  • etablering af samarbejder med virksomheder for at udvikle nye lægemidler til behandling af leukæmi.

DanStem har primært fokuseret på grundforskning, siden centret blev etableret i 2010, og forskerne har bl.a. undersøgt, hvordan man i laboratoriet kan påvirke stamceller til at udvikle sig i en bestemt retning, og hvilken rolle kræftstamceller spiller i udvikling af forskellige typer af kræft. Nu er man klar til at tage næste skridt og sætte turbo på forskningen i at omsætte de videnskabelige fund til nye, mere målrettede og effektive behandlingsmetoder.

For yderligere at styrke den translationelle forskning vil centret allokere 32 mio. kr. fra sit hidtidige budget til udvikling af behandling af diabetes.

Henrik Semb, centrets direktør, siger: ”Dette anerkender, at vores grundforskning kan omsættes til klinisk anvendelse inden for kræft og diabetes. Den nye bevilling og omfordelingen af ressourcer til translationel forskning vil styrke vores indsats for gennem prækliniske og fremtidige kliniske forsøg at udvikle nye behandlinger og kure mod hæmatologiske kræftformer og type 1 diabetes.”

Kristian Helin, leder af det nye program, siger: ”Vi vil gerne takke Novo Nordisk Fonden for denne støtte, der vil styrke samspillet mellem grundforskning og klinisk forskning og forhåbentlig føre til udvikling af ny behandling mod AML og MDS.”

Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden, siger:
”Novo Nordisk Fondens vision er at forbedre menneskers helbred og velfærd. Med denne bevilling ønsker vi at bidrage til at bringe lovende forskningsresultater tættere på klinisk anvendelse og samtidig styrke Danmarks position internationalt inden for dette vigtige forskningsområde. Det endelige mål er at forbedre behandlingen af patienterne.”

DanStem (Det Danske Stemcellecenter) har hidtil bestået af to sektioner: Novo Nordisk Foundation Section for Basic Stem Cell Biology støttet af Novo Nordisk Fonden og Section for Translational Stem Cell Research and Therapy, der blev støttet af Danmarks Innovationsfond. I forbindelse med den nye bevilling lægges de to sektioner sammen i ét center med navnet: Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology, Danstem.

OM NOVO NORDISK FOUNDATION CENTER FOR STEM CELL BIOLOGY, DANSTEM:

Centret er en del af Københavns Universitet og har ca. 150 ansatte. Centret fokuserer på grundforskning og translationel forskning inden for udviklings-, stamcelle- og molekylærbiologi. Ambitionen er at frembringe viden, som kan danne grundlag for nye, mere målrettede og effektive behandlingsmetoder til henholdsvis diabetes og kræft. Siden 2010 har Novo Nordisk Fonden bevilget i alt 685 mio. kr. til etablering og udvidelse af centret. http://danstem.ku.dk/

YDERLIGERE INFORMATION:

Naomi Dayan, kommunikationsmedarbejder, Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology, DanStem, tlf.: +45 2364 9098, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805, [email protected]