Ansøg om midler

Forskere vil etablere unikt dansk register med gravide med diabetes

Professor Dorte Møller Jensen skal med millionstøtte fra Novo Nordisk Fonden og i samarbejde med forskere og læger fra hele landet etablere et dansk register med gravide med diabetes. Formålet er at blive klogere på, hvordan diabetes påvirker graviditeten og det ufødte barn.

Danmark er på vej til at få et stort nationalt register over kvinder med diabetes og deres børn. Det sker med støtte på 25 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.

Registeret skal gøre forskere klogere på, hvilken effekt diabetes og behandling af diabetes har på ikke bare den gravide, men også på hendes ufødte barn.

Bag forskningsprojektet står professor Dorte Møller Jensen fra Steno Diabetes Center Odense, og hun skal de næste fem år i samarbejde med forskere og læger fra de andre danske Steno Diabetes Centre indsamle data på samtlige danske gravide med diabetes.

Formålet er at få lavet et register, der belyser alle aspekter af diabetes i forhold til udfaldet for den gravide og barnet.

»Med registeret kan vi opnå en unik og detaljeret viden om behandlingseffekter inden for denne gruppe af danskerne. Forhåbentlig kan det være med til at udvikle supplerende interventioner, der vil være robuste og langsigtede løsninger til kvinder med diabetes og deres børn. Derudover er det nationale forskningssamarbejde på området veletableret over årtier, og der derfor er god mulighed for succes,« fortæller Dorte Møller Jensen.

Udvikling de seneste 20 år
Danmark har tidligere pioneret registerforskningen inden for netop betydningen af diabetes for graviditet, fødsel og det ufødte barn.

Den forskning har blandt andet vist, at børn af mødre med diabetes har øget risiko for overvægt, forhøjet blodtryk og manglende insulinfølsomhed. Kvinderne har også øget risiko for graviditetskomplikationer, svangerskabsforgiftning og kejsersnit.

Den viden er blandt andet baseret på registerdata fra 1990erne, men siden da er der kommet mange nye behandlingstiltag på markedet. Det gælder eksempelvis kontinuerlige blodsukkermålere, pumpeteknologi, insulinanaloger og nye behandlinger til at håndtere type 2-diabetes og overvægt. Effekten af mange af disse behandlinger er undersøgt i store serier på Rigshospitalet, men ikke på nationalt niveau.

»Derudover er der sket en masse i forhold til de danske kompetencer inden for registerforskning, hvor vi i dag kan få meget mere viden ud af registrene, end vi kunne for bare 20 år siden. Derfor har vi i nogle år haft et ønske om at få etableret det her register, hvor vi ikke bare har data fra mor og barnet, men også fra faren,« forklarer Dorte Møller Jensen.

Samarbejde mellem alle Steno Diabetes Centre
Diabetesfødselsregisteret skal indeholde alle de data, der på den ene eller anden måde har relevans for diabetes og graviditet. Det drejer sig om store mængder biologiske data, men også socioøkonomiske faktorer, mentalt helbred og livskvalitet.

I Danmark føder omkring 400 kvinder med type 1- eller type 2-diabetes om året, så i løbet af de fem projektår skal forskerne indsamle data fra 2.000 kvinder, børn og fædre.

Alle Steno Diabetes Centrene i Danmark er med i projektet og belyser forskellige problemstillinger i relation til centrenes individuelle spidskompetencer:

 • På Steno Diabetes Center Nordjylland vil der blive stille skarpt på, hvordan de nyeste teknologier inden for glukosemålere og pumpeteknologi kan understøtte bedre behandling af de gravide. Det vil de undersøge i forskellige delprojekter.
 • På Steno Diabetes Center Aarhus er der fokus på at forske i samarbejde og overgangen mellem sektoren, men særlig fokus på hvordan man bedst muligt får kvinder og børn tilbage i primærsektoren (egen læge og sundhedsplejen) efter graviditeten.
 • I Steno Diabetes Center Odense har forskerne diabetes og risiko for udvikling af depression som mærkesag.
 • I Steno Diabetes Center Copenhagen har forskere og læger et stort fokus på uddannelse af den gravide i forhold til at forstå og håndtere sin sygdom.
 • Endelig er der Steno Diabetes Center Sjælland, som særligt kigger på sociale uligheder og de socioøkonomiske udfald af at være født af en mor med diabetes.
 • Derudover skal forskere under Professor Elisabeth Mathiesen fra Rigshospitalet i projektperioden udvikle en uddannelsesintervention som supplement til den allerede etablerede behandling. Effekterne af interventionen skal undersøges ved hjælp af data fra det nye register.

»Der vil blive etableret et ph.d.-projekt på hvert af centrene, og så skal vi samarbejde om at få så meget ud af registeret som muligt. Det er planen, at vi de næste fem år skal etablere diabetesfødselsregisteret, men at både kvinderne og børnene skal følges i lang tid efter, så vi kan se, hvordan tingene udvikler sig over tid,« siger Dorte Møller Jensen.

Den daglige koordinering af registeret vil blive foretaget af postdoc Sine Knorr fra Steno Diabetes Center Aarhus, der også har haft en nøglerolle i designet af registeret.

Styrkelse af samarbejde
Støtten til Dorte Møller Jensen er givet gennem et Steno National Collaborative Grant på 25 mio. kr. Novo Nordisk Fonden uddeler en sådan bevilling en gang årligt.

Formålet med bevillingerne er at styrke dansk forskning inden for diabetes gennem et samarbejde mellem alle de danske Steno Diabetes Centre.

Sigtet med de projekter, der bevilliges penge til, er at styrke Danmarks førerposition inden for diabetesområdet med store, langvarige, kliniske forskningsprojekter med nationale kohorter af personer med diabetes eller risiko for at udvikle diabetes.

Støtte til yderligere fem samarbejdsprojekter
Foruden bevillingen til Dorte Møller Jensen har Novo Nordisk Fonden også givet fire bevillinger gennem fondens Steno Collaborative Project Grants og én bevilling gennem fondens Steno North America Fellowships:

 • Seniorforsker Charlotte Brøns fra Steno Diabetes Center Copenhagen har modtaget 4,9 mio. kr. til forskningsprojektet Increased risk of non-alcoholic fatty liver disease in low birth weight individuals – extended validation, reversibility and mechanistic studies.
 • Seniorforsker Charlotte Klinker fra Steno Diabetes Center Copenhagen har modtaget 3,5 mio. kr. til The PROVE IT study: Promoting healthy weight in young adults attending vocational education – a feasibility study of a participatory systems approach.
 • Professor Preben Homøe fra Sjællands Universitetshospital Køge har modtaget 4,9 mio. kr. til forskningsprojektet Sleep Apnea among high risk groups in Greenland and Denmark (SLEAP).
 • Professor Troels Krarup Hansen fra Steno Diabetes Center Aarhus har modtaget 7,9 mio. kr. til forskningsprojektet An international collaboration targeting painful diabetic neuropathy: a double-blind, multicenter, placebo-controlled trial of CGRP antibody therapy.
 • Endelig har seniorforsker Jesper Fleischer fra Steno Diabetes Center Sjælland modtaget Steno North American Fellowship til forskningsprojektet Correlation Between COVID-19 severity and Diabetic Cardiovascular Autonomic Neuropathy: To Broaden our insight and optimize management (COVIDCAN).

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3047 4805.