Ansøg om midler

Forskningsprojekt Hædret Med Danskernes Idrætspris

Danskernes Idrætspris gik i 2017 til forskningsprojektet FC Prostata, som aktuelt undersøger effekten af, at mænd med prostatacancer spiller fodbold i lokale idrætsforeninger. Projektet bygger videre på opløftende resultater fra et ph.d.-studie medfinansieret af Novo Nordisk Fonden. Foto: Trygfonden/Morten Germund.

Af Marianne Bom

Prostatacancer er den hyppigste kræftform hos mænd i Danmark. Det er en sygdom, som udvikler sig langsomt. Men på et tidspunkt vil halvdelen af de berørte mænd blive tilbudt en såkaldt kastrationsbaseret behandling, der nedsætter mængden af mandligt kønshormon og bl.a. fører til tab af muskel- og knoglemasse samt risiko for følgesygdomme som diabetes.

Disse mænd kan have glæde af rehabilitering i form af fysisk træning og socialt samvær med andre. Men det har været en udfordring for sundhedssystemet at skrue tilbud sammen, som mændene faktisk møder op til. Derfor fik forskere tilknyttet Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE) for nogle år siden den idé at afprøve fodbold som rehabilitering. Måske kunne fælles ”drengeleg” på grønsværen både tiltrække, fastholde og rehabilitere kræftpatienterne, lød tesen.

Det blev til starten på forskningsprojektet FC Prostata, som gennem CIRE blev delvist finansieret af Novo Nordisk Fonden fra 2012-2014. Her spillede 57 mænd med prostatacancer fodbold to til tre gange om ugen i først 12 uger. Derefter spillede de én til to gange om ugen i yderligere 20 uger. Hele vejen blev fodboldspillerne fulgt af forskere, bl.a. fysioterapeut og ph.d.-studerende Jacob Uth, der i dag er ph.d. og postdoc i UCSF, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning, hvor CIRE har til huse.

FODBOLD GIVER MUSKEL- OG KNOGLEMASSE

”Vi kunne vise, at man ved fodboldtræning fik større og stærkere muskler allerede efter 12 uger, og at man på relativt kort tid kan gøre knoglerne stærkere. Der blev simpelthen ophobet mere knoglemasse i fodboldspillernes ben allerede efter 32 uger, mens dem i kontrolgruppen mistede knoglemasse. Samtidig viste kvalitativ forskning, at fodboldtræning havde gode effekter socialt og mentalt,” siger Jacob Uth.

Disse resultater blev trædesten for det igangværende, større fodboldprojekt FC Prostata Community, der i januar 2017 vandt Danskernes Idrætspris, som uddeles af Danmarks Idrætsforbund, DR P4 og firmaet e-Boks. Det fortæller projektleder af FC Prostata Community, Julie Midtgaard, der er seniorforsker og psykolog ved UCSF.

”Vi ville se, om de gode resultater fra det første studie, hvor træningen foregik i universitetsregi, kunne videreføres på en bæredygtig måde i det lokale idrætsmiljø. Her i slutningen af januar starter vi op med et halvt års træning i den femte og sidste klub, KFUM i Odense, og vi håber at få mulighed for at følge mændene på lang sigt. Igennem vedvarende monitorering vil vi kunne undersøge, om de, der har spillet fodbold, muligvis overlever længere og i mindre grad udvikler følgesygdomme som type 2-diabetes,” siger Julie Midtgaard.

I alt er ca. 220 mænd med i FC Prostata Community. Halvdelen spiller fodbold i en lokal klub, den anden halvdel tilbydes gængs tilbud om rehabilitering i kommunerne. Projektet fungerer i samarbejde med en række partnere, bl.a. Dansk Boldspil Union og seks urologiske klinikker i København, Aarhus og Esbjerg.

MÆNDENE FORTSÆTTER MED BOLDSPIL

Opbakning fra læger og sygeplejersker på hospitalerne har været afgørende for, at det er lykkedes at rekruttere spillere, mener Julie Midtgaard.

”Jeg ved fra vores tætte samarbejdspartnere i DBU, at det kan være en udfordring at rekruttere deltagere til den her slags initiativer. For os har det været supervigtigt, at klinikerne har haft tillid til relevansen og har opfordret patienter til at deltage. Vi havde skabt troværdighed om fodbold fra den indledende sundhedsvidenskabelige forskning i FC Prostata. Det blev en trædesten for det videre arbejde,” siger hun.

Endnu er det for tidligt at konkludere på effekten af fodboldspil i klubber, men måler man på lysten til at fortsætte med at give den gas på banen, går det glimrende. Rigtig mange mænd spiller videre i klubberne, når de seks måneders ’videnskabelig’ træning er slut.

FAKTA OM CIRE

Center for Integreret Rehabilitering af Kræftpatienter (CIRE) blev etableret i 2012 med bevillinger fra Novo Nordisk Fonden og Kræftens Bekæmpelse på hver 15 millioner kr. over fem år. Centret er et tværvidenskabeligt og tværfagligt samarbejde mellem forskere og klinikere fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, Rigshospitalet og Herlev Hospital i Region Hovedstaden og Københavns Kommune. Centret fokuserer på patientgrupper, hvis rehabilitering ikke tidligere er undersøgt af forskere.

FORSKNING I FODBOLD OG PROSTATACANCER

Læs mere om fodboldprojektet, der udfoldes i disse fem fodboldklubber: Østerbro IF, Fremad Valby, IF Lyseng Fodbold, Esbjerg forenede Boldklubber, Odense KFUM. www.fcprostata.dk

UDVALGTE VIDENSKABELIGE ARTIKLER FRA FC PROSTATA OG JACOB UTHS PH.D.

”Football training improves lean body mass in men with prostate cancer undergoing androgen deprivation therapy”, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, juni 2014

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.12260/full

”Football training in men with prostate cancer undergoing androgen deprivation therapy: activity profile and short-term skeletal and postural balance adaptations”, European Journal of Applied Physiology, marts 2016

http://link.springer.com/article/10.1007/s00421-015-3301-y

”Efficacy of recreational football on bone health, body composition, and physical functioning in men with prostate cancer undergoing androgen deprivation therapy: 32-week follow-up of the FC prostate randomised controlled trial”, Osteoporosis Internationa, april 2016

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00198-015-3399-0