Ansøg om midler

Fra forskning til praksis: ekstra boost til samarbejde mellem forskere og læger i Danmark

Foto: 2023-2025 BRIDGE-stipendiater (Mikal Schlosser)

Postdoc-programmet BRIDGE, der blev skabt til at bygge bro mellem grundforskning, medicinsk praksis og industriel anvendelse, er gennem en bevilling på 137 mio. kr. til Københavns Universitet blevet forlænget med yderligere syv år. Fire nye stipendiathold vil blive oprettet, og de rekrutterede forskere vil slutte sig til programmets 66 nuværende og tidligere stipendiater. 

Et væld af ny biomedicinsk viden udvikles på universiteter over hele verden – viden, der kan øge vores forståelse af komplekse sygdomsmekanismer og i sidste ende føre til nye behandlinger eller interventioner, der forbedrer menneskers liv. Men alt for ofte bliver resultaterne fra grundforskningen ikke omsat til klinisk praksis, eller translationen er alt for langsomt. 

Novo Nordisk Fonden etablerede BRIDGE – Translational Excellence Programme i 2019 med en vision om at gøre processen fra ny biomedicinsk viden til praktiske interventioner lettere og hurtigere. Programmet er for forskere med en cand.scient. (MSc) eller en medicinsk kandidatgrad (MD) samt en ph.d. grad. De indskrevne stipendiater ansættes på Københavns Universitet, hvor de i samarbejde med tilknyttede hospitaler, andre forskningsinstitutioner og/eller industrielle life science-partnere i Danmark udfører translationel biomedicinsk forskning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets institutter.   

Postdoc-programmet indeholder 15 kurser om translationel forskning og giver stipendiaterne mulighed for at deltage i industribesøg og netværksdage, samtidig med at de i forbindelse med deres forskningsprojekter modtager individuel vejledning af en anerkendt grundforsker, samt en klinisk forsker og/eller mentor fra life science-industrien. 

Programmets sigte er at styrke BRIDGE-stipendiaternes innovative og translationelle tankegang, så de bliver klædt på til at lede translationel forskning på det højeste niveau i samarbejde med den akademiske verden, forskningshospitaler og life science-industrien. Som Danmarks eneste postdocprogram med fokus på den translationelle forskning, spiller BRIDGE en afgørende rolle i at sikre, at forskningsgennembrud når fra laboratoriet til patienten og derved forbedrer behandlingsmuligheder og livskvalitet. 

Siden programmet startede i 2019 er der i BRIDGE I og BRIDGE II rekrutteret 66 stipendiater, og efter en evalueringsproces forlænges programmet nu endnu engang. I kraft af bevillingen på op til 137 mio. kr. over syv år til BRIDGE III opretter Københavns Universitet yderligere fire stipendiathold, og således vil der i 2030 i alt være 120 færdiguddannede stipendiater og mere end 340 mentorer. 

Som i BRIDGE I og BRIDGE II fortsætter BRIDGE III med at tilbyde et ambitiøst akademisk pensum ligesom mentorerne fortsat spiller en afgørende rolle. Af nye tiltag i BRIDGE III kan nævnes aktiviteter inden for områder som kunstig intelligens og regenerativ medicin.   

Programmet er åbent for ansøgninger. Ansøgningsfristen er den 28. februar 2024. Få mere information på Københavns Universitets webside. 

Yderligere information

Judith Vonberg
Communications Specialist
+45 4172 7925 [email protected]