Ansøg om midler

Grøn omstilling får en hjælpende hånd fra 12 bioteknologiske forskningsprojekter

Novo Nordisk Fonden har bevilget 115,6 mio. kr. til 12 bioteknologiske forskningsprojekter, der skal bidrage til at løse store udfordringer med grøn omstilling af landbrugs- og fødevareproduktion og i industrien. Bevillingerne er en del af fondens store forskningslederprogram.

Kan mikroorganismer være nøglen til at løse tre af vores største bioteknologiske udfordringer: bæredygtig produktion af kemikalier, opsamling af kuldioxid og lagring af vedvarende energi?

Det skal et nyt forskningsprojekt under ledelse af lektor Amelia-Elena Rotaru, Institut for Biologi, Syddansk Universitet forsøge at besvare. I projektet vil hun undersøge, om mikrober kan udnyttes til at lave én samlet løsning på de tre udfordringer. Projektet har modtaget en bevilling på 9.735.600 kr. gennem Novo Nordisk Fondens forskningslederprogram.

Bevillingen giver mulighed for, at Amelia-Elena Rotaru og hendes forskningsgruppe først kan undersøge, hvordan det overhovedet er muligt for mikroorganismerne at fange elektrisk energi direkte, og derefter vurdere, om disse mikroorganismer kan bruges til at skabe en løsning til bæredygtig produktion af kemikalier, opsamling af kuldioxid og lagring af vedvarende energi.

Projektet er et ud af 12 bioteknologiske forskningsprojekter fordelt over de nordiske lande, som i alt har modtaget 115,6 mio. kr. til forskning over de næste fem år. Seks af projekterne, herunder Amelia-Elena Rotarus, er uddelt inden for temaet industriel bioteknologi og miljøbioteknologi.

Ny viden er afgørende for den grønne omstilling
De øvrige seks bevillinger er uddelt inden for temaet plante-, landbrugs- og fødevarevidenskab. Et af projekterne inden for dette tema skal undersøge, hvordan det bliver muligt for planteavlere at udvælge den variant af en afgrøde, der giver landmændene det bedste udbytte under lokale dyrkningsforhold.

Projektet ledes af adjunkt Guillaume Ramstein, Center for Quantitative Genetics and Genomics, Aarhus Universitet, som vil bruge machine learning til at få ny viden om, hvordan de forskellige genetiske variationer af afgrøder som hvede eller byg klarer sig under specifikke klimatiske forhold og dermed, hvilken variant der giver det bedste udbytte efter omstændighederne. Guillaume Ramstein har modtaget 7.993.851 kr. til projektet.

De 12 projekter er med hvert deres udgangspunkt vigtige bidrag til at skabe ny viden, som kan bruges til at sikre en grøn omstilling inden for fødevare- og landbrugsproduktion samt industrien.

”På verdensplan står vi over for store udfordringer med at sikre en bæredygtig produktion af fødevarer til en voksende verdensbefolkning og skabe energikilder, der ikke tapper vores planet unødigt for ressourcer. Denne udvikling kan de 12 meget forskellige projekter være med til at drive ved at søge efter svar på nogle grundlæggende spørgsmål, der senere hen kan omdannes til løsninger, der kan tages i brug ude på markerne og i den industrielle produktion,” siger Claus Felby, Senior Vice President med ansvar for bioteknologi, Novo Nordisk Fonden.

Herunder kan du se en oversigt over de 12 bevillingsmodtagere inden for henholdsvis industriel bioteknologi og miljøbioteknologi og plante-, landbrugs- og fødevarevidenskab.

Bevillinger inden for industriel bioteknologi og miljøbioteknologi:

Amelia-Elena Rotaru, lektor, Institut for Biologi, Syddansk Universitet: ”Harnessing microbes to store electricity and capture carbon dioxide in sustainable chemicals”, 9.735.600 kr.

Pablo Iván Nikel Mayer, seniorforsker og gruppeleder, DTU Biosustain, Danmarks Tekniske Universitet: ”TARGET · Sustainable production of novel biopolymers by engineering efficient C1 assimilation in Pseudomonas putida”, 9.999.440 kr.

Henrik Land, forsker, Department of Chemistry – Ångström, Uppsala University: “Biocatalytic fixation of carbon dioxide – Biodiversity and evolvability of present day carbon monoxide dehydrogenase and its ancestors”, 8.139.512 kr.

Linda Bergaust, forsker, Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food science, Norwegian University of Life Sciences: “Single cell protein production by anaerobic respiration (AnaPro)”, 9.981.000 kr.

Suvi Santala, postdoc, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Tampere University: “Improving metabolic diversity and efficiency of bacteria for lignin valorization”, 9.942.617

Miia Mäkelä, docent, Department of Microbiology, University of Helsinki: “MYCOFACT: The dual role of sugar transporters in plant biomass conversion by fungi to improve microbial cell factories”, 9.997.196 kr.

Bevillinger inden for plante-, landbrugs- og fødevarevidenskab:

Guillaume Ramstein, adjunkt, gruppeleder, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus Universitet: “Selection of mutations by in silico and experimental variant effects (SIEVE): a new strategy to improve fitness in cool-season grasses”: 7.993.851 kr.

Sebastian Marquardt, lektor, Copenhagen Plant Science Centre,Københavns Universitet: “PROTECTOR: Promoting Resilience to Temperature Change with Environmental Sensor RNAs”, 9.999.063 kr.

Klaus Herburger, gruppeleder, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet, ”Understanding plant cell wall remodelling to enhance cell wall biomechanics”, 9.998.188 kr.

Clarissa Schwab, lektor, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet: ”Organic acids – Old natural compounds with underexploited biofunctionalities (BIOFUNC)”, 9.941.638 kr.

Stéphane Verger, tilknyttet gruppeleder, Umeå Plant Science Centre, Forest Genetics and Plant Physiology, Swedish University of Agricultural Sciences: “GoodFib: Establishment of trees with high-yield and high-quality wood fibers for more sustainable improved feedstock”, 9.927.110 kr.

Kirsi Mikkonen, lektor, Department of Food and Nutrition, University of Helsinki: “Revealing mechanisms of post processing senescence to secure the supply of high-quality vegetables for the planetary diet (VegeSense)”, 10.000.000 kr.

En del af Novo Nordisk Fondens forskningslederprogram
Bevillingerne til de 12 projekter inden for bioteknologisk forskning er en del af Novo Nordisk Fondens forskningslederprogram, som er målrettet forskningsledere på tre forskellige karrieretrin:

Emerging Investigator. Målrettet unge lovende forskningsledere, der skal til eller er i gang med at etablere deres forskningsgruppe og egen forskningsprofil.

Ascending Investigator. Målrettet dygtige forskningsledere på lektor-niveau til at styrke deres forskningsgruppe og profil.

Distinguished Investigator. Målrettet de excellente professorer på højt internationalt niveau.

Læs mere om programmet og se alle bevillingsmodtagere her https://researchleaderprogramme.com/

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, +45 2367 3226, [email protected]

Nyheden er opdateret den 14/2 2022 på grund af en ændring i bevillingslisten (Stéphane Verger er ny bevillingsmodtager, da en anden modtager har trukket sin ansøgning tilbage).