Ansøg om midler

Gymnasielærer har løftet den naturvidenskabelige undervisning på landsplan

Philip Kruse Jakobsen fra Silkeborg Gymnasium modtager Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2022 Vest.

Hvis man som gymnasielærer er super passioneret omkring sit fag, kan det ikke undgå at smitte af på eleverne.

Sådan er det også på Silkeborg Gymnasium, hvor fag som geovidenskab og naturgeografi er tilløbsstykker, og hvor mange elever vælger at uddanne sig inden for netop de fag, efter de forlader gymnasiet.

En stor del af æren for succesen på Silkeborg Gymnasium kan tilskrives Philip Kruse Jakobsen, der med tårnhøj faglighed og et særligt blik for at gøre undervisningen sjov og relevant har været med til at løfte den geovidenskabelige og naturgeografiske undervisning på ikke bare gymnasiet, men også på landsplan som ressourceperson for Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) og de faglige foreninger. Det handler for Philip Kruse Jakobsen om at sikre sig, at eleverne forstår spørgsmålet, da det er nødvendigt for at kunne forstå svaret.

For sin motiverende tilgang til sit fag modtager Philip Kruse Jakobsen nu Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2022 vest for Storebælt.

»Jeg er både overrasket og begejstret over at modtage prisen. Min ambition er at gøre mit bedste og leve op til mine idealer som underviser og derigennem være med til at drive en forandring hos mine elever og på landsplan. Når jeg så modtager en pris, så peger det på, at jeg har været med til at drive en masse ting fremad på skolen og i landet, og det er jeg stolt af,« siger Philip Kruse Jakobsen.

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på ungdomsuddannelserne. Prisen er delt i to med en prismodtager vest for Storebælt og en prismodtager øst for Storebælt. Med prisen følger 250.000 kr., hvoraf 50.000 kr. tilfalder prismodtageren som en personlig hæderspris, mens 200.000 tilfalder skolen. Læse mere om prismodtageren øst for Storebælt her.

Ansporede eleverne til klimademonstration
Philip Kruse Jakobsens undervisning er bygget op omkring to idealer, der handler om, at undervisningen for det første skal give eleverne et bedre liv gennem større forståelse af verden og de problemstillinger, som findes i verden. For det andet skal undervisningen være sjov og skabe begejstring hos eleverne.

»Den begejstring er nødt til at komme fra mig, men det gør den også, for jeg er virkelig begejstret for mit fag,« siger Philip Kruse Jakobsen.

Begejstringen har både ansporet eleverne til at planlægge og afholde klimademonstrationer, ligesom de har lavet teaterstykker over klimadebatten. Klima er nemlig en stor del af naturgeografien og geologien, ligesom fagene kan bruges til at give eleverne en bedre forståelse for krigen i Ukraine, hungersnød i Afrika og meget mere.

Samtidig er det dog vigtigt for Philip Kruse Jakobsen, at eleverne ikke går ud af undervisningslokalet med hovedet bøjet og i apati.

»De skal ikke bare få øjnene op for problemerne, men også få en forståelse for, hvad der skal til for at gøre noget ved dem. Mine elever skal være med til at løse verdens problemer og have handlekompetencer i forhold til for eksempel klimaspørgsmålet,« siger han.

Pris skal bruges på udstyr til at gøre det usynlige synligt
Med prisen fra Novo Nordisk Fonden følger penge til skolen, og selvom Philip Kruse Jakobsen endnu ikke har besluttet sig for, hvad pengene skal bruges til, så har han nogle ideer.

»Mine kollegaer skal også kunne komme med ideer til, hvad penge skal bruge til, men jeg har nogle tanker om, at det skal være udstyr til at bringe eleverne tættere på at kunne undersøge nogle af de verdensomspændende problemer, som vi står i. Det skal være udstyr, som gør det usynlige synligt for eleverne, og som vi normalt ikke kan undersøge,« siger han.

Tina Riis Mikkelsen er rektor på Silkeborg Gymnasium, og hun ved godt, at hun i Philip Kruse Jakobsen har en unik kapacitet, som der ikke findes mange af på landsplan.

»På grund af Philip tilbyder vi nu blandt andet geovidenskab på alle årgange, og mange elever går videre ad den vej i deres karriere, fordi de bliver inspirerede og motiverede af Philip til at arbejde inden for det her felt. Det betyder rigtig meget for både skolen, eleverne og kollegaerne at have en så fagligt kompetent lærer som Philip, der har et enormt drive og går til arbejdet med super høje ambitioner,« siger Tina Riis Mikkelsen.

Om Novo Nordisk Fondens Gymnasielærerpris

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris er målrettet engagerede og dygtige gymnasielærere i fagene biologi, kemi, fysik, naturgeografi, bioteknologi, astronomi, geovidenskab, teknologi, teknikfag og matematik. Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturvidenskabelig undervisning på ungdomsuddannelserne.

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en gymnasielærer øst for Storebælt og en til en gymnasielærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på 250.000 kr. bestående af en personlig hæderspris på 50.000 kr. og 200.000 kr. til gymnasiet. Hvis prisen gives til et team, modtager prismodtagerne hver 25.000. kr.

Andelen, som tilfalder gymnasiet, skal anvendes til udvikling af den naturvidenskabelige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler/inventar, ekskursioner eller efteruddannelse).
Prisen uddeles til en gymnasielærer efter indstilling fra dennes rektor eller bestyrelse.

Du kan læse mere om prisen her.

Yderligere information:

Charlotte Druseberg, Grant Manager, Novo Nordisk Fonden, tlf. 3527 6565
Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf. 30674805.