Ansøg om midler

Hallas-Møller Ascending Investigator-stipendier uddelt for første gang

Novo Nordisk Fonden har uddelt fire stipendier på hver ca. 10 mio. kr. til excellente lektorer i Danmark midtvejs i deres karrierer. Bevillingerne skal medvirke til at positionere forskerne til at tage næste skridt i deres karrierer.

Mikroorganismer har afgørende indflydelse på menneskers sundhed og velbefindende og har udviklet forsvarsmekanismer, som er essentielle for deres overlevelse. En forskergruppe ledet af lektor Ditlev Egeskov Brodersen, Aarhus Universitet, vil i et nyt projekt afdække de principper, som styrer det mikrobielle selvforsvar og overlevelse. Det endelige projektmål er at skabe grundlag for at udvikle fremtidig antimikrobielle lægemidler og behandlingsformer.

Ditlev Egeskov Brodersen er blandt fire forskningsledere, der hver modtager ca. 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden gennem fondens nye Hallas-Møller Ascending Investigator-stipendier.

De tre andre stipendiemodtagere er Xu Peng, lektor, Københavns Universitet, Jacob Fog Bentzon, lektor, Aarhus Universitet, og David E. Gloriam, lektor, Københavns Universitet.

Formålet med Hallas-Møller Ascending Investigator-stipendierne er at støtte og styrke excellente yngre og midaldrende lektorer i Danmark i deres karriere og i deres bestræbelser på at nå deres fulde forskningspotentiale. Stipendierne uddeles inden for biovidenskab og basal biomedicin, der primært fokuserer på sundhed og sygdom samt forståelsen af den menneskelige organisme.

Stipendierne er en del af Novo Nordisk Fondens nye ’Research Leader Programme’, der har til formål sikre, at de bedste forskningsledere på alle karrieretrin får mulighed for at forfølge ambitiøse og betydningsfulde projekter.

Om bevillingsmodtagerne og deres projekter:


Xu Peng, lektor, Biologisk Institut, Københavns Universitet.
Projekttitel: Functional and evolutionary understanding into the interaction between microbial CRISPR-Cas immunity and viral anti-CRISPR proteins.

Xu Peng siger: ”Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan mikroorganismer anvender CRISPR-Cas-immunsystemet til at beskytte sig mod virusinfektion, og hvordan vira bruger deres anti-CRISPR-proteiner (Acrs) til at hæmme CRISPR-Cas-immunsystemet. Det vil resultere i en dybere forståelse af CRISPR-Acr-interaktionen, som kan skabe grundlag for den fremtidige udvikling af bedre CRISPR- og ACR-baseret værktøjer til at behandle genetiske og smitsomme humane sygdomme.”


Ditlev Egeskov Brodersen, lektor, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Projekttitel: Understanding microbial defence mechanisms.

Ditlev Egeskov Brodersen siger: ”Mikroorganismer har en fundamental betydning for menneskets sundhed og velbefindende. Men mange mikrober har udviklet avancerede forsvarsmekanismer, der er vitale for deres overlevelse, herunder højt specialiserede enzymer, der sætter dem i stand til at overleve perioder med sult, varme eller tilstedeværelse af antibiotika. Dette projekt søger at afklare de fundamentale principper, der styrer mikrobielt selvforsvar og overlevelse ved at studere både funktion og molekylær arkitektur af centrale, cellulære komponenter. Det endelige mål med projektet er at skabe grundlag for udvikling af fremtidens anti-mikrobielle lægemidler og behandlingsformer.”


Jacob Fog Bentzon, lektor, Aarhus Universitet, og gruppeleder, Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Madrid, Spanien
Projekttitel: Functional consequences of smooth muscle cell plasticity and clonal expansion in atherosclerosis.

Jacob Fog Bentzon siger: ”En af de største hindringer for at leve et langt og sundt liv er udvikling af aterosklerose i de arterier, som forsyner hjertet og hjernen med ilt og næringsstoffer. De fleste forskere i dag opfatter aterosklerose som en inflammatorisk sygdom, som forårsages af makrofager, men nylige undersøgelser af både andre og os selv har vist, at lokale glatte muskelceller er en meget større faktor i dannelsen af aterosklerotiske plaks, end man tidligere havde troet. Størstedelen af disse celler har levet i det skjulte, fordi de mister deres normale glatte muskelcelle-karakteristika og i stedet ligner andre celletyper. I dette nye studie vil vi udforske de funktionelle konsekvenser af denne gådefulde cellepopulation i udviklingen af aterosklerose. Målet er at finde nye terapeutiske angrebspunkter.”


David E. Gloriam, lektor, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Projekttitel: GPCR biased signaling: Illuminating the pathways to function and disease.

David E. Gloriam siger: ” Målet med projektet er at finde ud af, hvordan kun én receptor kan fremkalde meget forskellige biologiske responser, terapeutiske effekter og bivirkninger, afhængig af hvis den bliver aktiveret af naturlige, medicinske eller misbrugte stoffer. Mit team vil udvikle en ny database-platform for at konsolidere den voksende mængede data i fra det nye forskningsfelt og lave molekylære modeller til at identificere molekylære mekanismer og stoffer. Mine Institut-kolleger vil integrere farmakologi, krystallografi og kemi, og projektet vil også tilgå unikke metoder ved førende internationale forskergrupper. Dette vil øge vores forståelse af receptorernes funktion og lette udvikling af sikrere behandlingsformer.”

Om Novo Nordisk Fondens Research Leader Programme:

Programmet har til formålet at sikre, at de bedste forskningsledere på alle karrieretrin får mulighed for at forfølge ambitiøse og betydningsfulde projekter. Programmet består af tre forskellige typer af bevillinger:

  • Hallas-Møller Emerging Investigator – målrettet unge lovende forskningsledere til etablering af egen forskningsgruppe og profil.
  • Hallas-Møller Ascending Investigator – målrettet yngre til midaldrende excellente lektorer til at konsolidere deres forskningsgruppe og profil.
  • Distinguished Investigator – målrettet professorer på højeste internationale niveau.

Novo Nordisk Fonden har afsat 600 mio. kr. over fem år til det nye program. Der uddeles årligt op til 120 mio. kr. til op til 12 femårige bevillinger af op til 10 mio. kr.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden
tlf.: 3067 4805, [email protected]