Ansøg om midler

Helhedsorienteret syn på børns sundhed, vægt og trivsel skal sætte rammen for kommende generationers opvækst

En række eksperter i børns sundhed går sammen om tværfagligt samarbejde, der skal sikre et helhedsorienteret syn på børns sundhed, vægt og trivsel. Formålet er at sikre et solidt, forskningsbaseret fundament for et sundt børneliv – som de kan tage med ind i voksenlivet. Novo Nordisk Fonden støtter initiativet med 80 mio. kr.

Forekomsten af overvægt i Danmark er stigende, og 13 % af danske skolebørn har overvægt eller svær overvægt, når de går i indskolingen. Når børnene rammer udskolingen, er dette tal steget til 18 %, viser analysen “Ulighed i børneovervægt i Danmark” fra Danmarks Statistik.

For mange mennesker gælder det, at overvægt i barndommen og ungdommen bliver taget med i voksenlivet, hvor overvægt og særlig svær overvægt udgør en betydelig risikofaktor for en lang række sygdomme og tilstande, bl.a. hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes og belastningslidelser i bevægeapparatet, samt psykosociale problemer i forbindelse med stigmatisering. Nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2021 viser, at over halvdelen af den voksne befolkning i dag har overvægt.

For at skabe de bedste rammer for, at alle børn får mulighed for en hverdag med sund vægt og trivsel, har en række førende eksperter inden for forskning i børns sundhed taget initiativ til indsatsen Generation Sunde Børn. Projektet skal fremme sund vægt, udvikling og trivsel hos børn og vil over de kommende fire år involvere 2.500 skolebørn i alderen 6-9 år.

Helhedsorienteret syn på sundhed, vægt og trivsel
Forskerne i projektet vil lægge alle kræfter i at fremme en generation af sunde børn i samarbejde med de aktører, der skaber rammerne for et sundt børneliv: forældre, skole, fritidsordninger, foreninger og detailhandel.

”Der er ikke nogen snuptagsløsninger, der kan skabe et solidt grundlag for sund vægt og trivsel hos børn. Med bevillingen til Generation Sunde Børn samler vi alle tilgængelige kræfter omkring børnene, og forskerne kommer til at se på helhedsbilledet; søvn, mad, fysisk aktivitet, skærmvaner og trivsel. Projektet vil vise, hvor effektivt en sådan samlet indsats hos skolebørn kan bidrage til at forebygge overvægt og fremme sundheden. På den måde kan denne indsats blive skabelon for en lang række efterfølgende indsatser i hele landet,” siger Arne Astrup, Senior Project Director hos Novo Nordisk Fonden med ansvar for fondens aktiviteter for at fremme sund vægt.

Novo Nordisk Fonden støtter projektet med en bevilling på 80 millioner kroner. Bevillingen skaber en enestående mulighed for at samle førende eksperter på området og få et helhedsorienteret syn på børns sundhed, vægt og trivsel for at skabe de bedste rammer for de kommende generationers opvækst.

Generation Sunde Børn omfatter eksperter inden for bevægelse, ernæring, søvn, sundhed og forebyggelse. Forskerne samarbejder på tværs af Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Frederiksberg og Bispebjerg Hospital, Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, samt Statens Institut for Folkesundhed og Institut for Idræt og Biomekanik, begge ved Syddansk Universitet.

Find mere information om projektet i denne nyhed fra Københavns Universitet.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, +45 2367 3226, [email protected]