Ansøg om midler

Historisk store samfundsinvesteringer kræver fuldt oplyst beslutningsgrundlag

Novo Nordisk Fonden bevilliger 15 mio. kr. til, at Kraka Advisory undersøger samfundsaspekterne af den grønne energiomstilling.

I de kommende år vil der blive gennemført omfattende investeringer i det danske samfund for at sikre en grøn omstilling af vores energisektor. Eksempelvis er beslutningen om at etablere to energiøer blandt de største investeringer i historien på over 200 mia. kroner.

En lang række beslutninger skal træffes over de næste år i arbejdet med grøn omstilling i Danmark. Og for at sikre højt niveau i de beslutninger skal det bedste fra den fagøkonomiske og ingeniørtekniske arena i spil. Forkerte beslutninger vil få betydelige konsekvenser for det danske samfund i fremtiden.

Lys på og input fra alle sider
Med analyser og deltagelse i den offentlige debat ønsker Kraka Advisory at bidrage med en konstruktiv indsats til brug for beslutningstagere og aktører i øvrigt samt med oplysning til den danske befolkning som helhed. Kraka Advisory inviterer således politikere, eksperter (herunder embedsmænd i relevante ministerier), erhvervsorganisationer og interesserede borgere til at indgå i et netværk, som søges etableret omkring arbejdet med energiøerne.

Kraka Advisory vil kommunikere sine resultater via medierne, konferencer og løbende diskussioner med beslutningstagere. Fokus for arbejdet er i første omgang at diskutere den samfundsøkonomisk set bedste model for energiøer, herunder det tekniske forlæg, samt finansieringsmodellen.

Supplement til myndigheders enorme indsats
Kraka Advisory vil, ifølge direktør Peter Mogensen, supplere sine økonomfaglige kompetencer med ingeniørkompetencer på forskningsniveau.

”Energiøerne er en af de største politiske beslutninger i vores tid, og der er brug for alle gode kræfter til at udtænke det bedste forløb herfra. Mange svar udestår endnu, og vi er stolte af – gennem bevillingen fra Novo Nordisk Fonden – at kunne grave os ned i sagen og levere viden og perspektiver, som forhåbentligt kan gavne dette utroligt komplekse projekt. Og supplere myndigheders og øvrige aktørers i forvejen enorme arbejde,” siger Peter Mogensen.

Lars Rebien Sørensen, formand for Novo Nordisk Fonden:

”I de kommende år vil Novo Nordisk Fonden øge indsatsen via nye initiativer for at bidrage til forskning og udvikling, der kan understøtte den grønne omstilling af vores samfund. Men forskning og udvikling er ikke i sig selv nok. For at komme i mål med den nødvendige klimaindsats er det også nødvendigt med store samfundsmæssige investeringer.”

”Jo mere viden vi har, desto bedre mulighed er der for, at vi som land træffer de bedste langsigtede beslutninger, der kan få størst mulig effekt på klimaet. Vi håber, at Kraka Advisory via fondens bevilling kan bidrage til dette formål.”

Kontakt:

Direktør i Kraka Advisory, Peter Mogensen, via Tina Nikolajsen på 2728 2733 / [email protected]