Ansøg om midler

Hvordan kan sygeplejersker bedst hjælpe patienter med at håndtere følgerne af nyresygdom?

Foto: Tonny Foghmar

Klinisk sygeplejespecialist og lektor Jeanette Finderup vil udvikle og teste et program, der fokuserer på symptomhåndtering af fremskreden nyresygdom. Hun modtager 7,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til sit projekt.

– Vi ved fra forskning, at det, som betyder allermest for nyresyge, er, at de kan få hjælp til at lindre de symptomer, de dagligt lever med som en følgevirkning af deres nyresygdom. Derfor er målet med forskningsprogrammet COMFORT at fokusere på, hvordan vi som sygeplejersker på den bedste måde kan hjælpe nyresyge og deres pårørende med at mestre de følger, som de lever med. Det kan for eksempel være voldsom kløe, overvældende træthed og smerter, der i den grad påvirker patienternes hverdag og forhindrer dem i at leve det liv, som de gerne vil, fortæller Jeanette Finderup, fra Nyresygdomme på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Læs mere om COMFORT i denne artikel hos Aarhus Universitetshospital Millionbevilling skal lindre tusindvis af nyresyges symptomer – AUH til fagpersoner.

Om Novo Nordisk Fondens Forskningsprogram i Sygepleje

Jeannette Finderups forskning er støttet gennem Novo Nordisk Fondens Forskningsprogram i Sygepleje, der blev udbudt for første gang i 2015. Fonden har afsat op til 75 mio. kr. til programmet i perioden 2016-2025 til at støtte i alt 10 forskningsprogrammer med op til 7,5 mio. kr. per projekt.

Formålet med programmet er at give sygeplejersker med erfaring i forskningsledelse mulighed for at igangsætte større og længerevarende sygeplejeforskningsprojekter med mulighed for at skabe værdi i både forskningen og i patientbehandlingen.

Yderligere information

Judith Vonberg
Communications Specialist
+45 4172 7925 [email protected]